CinEd doma nabízí filmové vzdělání v prostředí domova

CinEd setkání_foto: Libor Galia
CinEd setkání_foto: Libor Galia

Evropský vzdělávací program v oblasti filmové výchovy CinEd rozšiřuje své stávající online nástroje, aby umožnil mladému publiku objevovat evropské filmy z pohodlí domova. Nová platforma CinEd doma je studentům a žákům k dispozici v dobách, kdy jsou projekce v běžném formátu ve školních třídách méně dostupné či vůbec nedostupné. Stejně jako celý Cined, i nabídka CinEdu doma je vedle vybraných filmů a učebních materiálů přístupná zdarma.

CinEd vede učitele a studenty k umělecky hodnotným filmům, učí je, jak se na ně dívat a jak o nich přemýšlet. Projekt se soustředí na to, aby se s vybraným filmem pracovalo před i po projekci, aby se o filmech diskutovalo a na projekce se navazovaly další aktivity. Registraci a přístup k filmu měl doposud pouze učitel, což se se vznikem CinEdu doma mění. „Ohlasy ze stran učitelů, kteří mají zájem nabídnout svým žákům něco víc, kvalitní artové filmy, a výjimečná situace nás přivedla k jednání a vytvoření nové části projektu,” uvádí Eva Spilková, koordinátorka CinEdu Česká republika. „Funguje to tak, že se pedagog domluví s žáky, se kterým filmem se bude pracovat a ti jej zhlédnou doma. K tomu se CinEd zprostředkovává možnost využít vytvořené pracovní listy či interaktivní Prostor mladého diváka s databází fotek.”

Žáci si takto mohou po filmu libovolně skládat a vytvářet například vlastní scénáře. K hlubším analýzám, debatám s vrstevníky a pedagogem se mohou vrátit prostřednictvím dalších nástrojů pro online výuku. Film si z domu mohou pustit opakovaně, vracet se ke konkrétním pasážím a s nimi dle instrukcí pedagoga pracovat. V současnosti se nabízí možnost online sledovat a rozebírat tři filmy, jež se staly symbolem kulturní a jazykové rozmanitosti CinEdu a jeho sbírky.

Ve výběru CinEdu doma je Modrý tygr režiséra Petra Oukropce, ten v evropském projektu drží druhé místo v žebříčku sledovanosti a v němž se prolíná skutečnost s fantazií, hraný film s animovaným. Dostupný je i Začátek školního roku (Francie, 1955) režiséra Jacquese Roziera, který rozehrává smyslovou symfonii, nebývalý humor a zážitek v zářivé krajině Provence. Třetím filmem, určeným zejména pro starší studenty, je Jak jsem strávil konec světa (Rumunsko, 2006) režiséra Catalina Mitulesca. Toto poetické vyprávění o životě v posledním roce Ceausescovy diktatury pedagogové hojně využívají pro propojení s dějepisnými reáliemi.

AČFK se prostřednictvím CinEdu snaží o podporu rostoucí potřeby zařadit filmy do běžného kulturního vzdělávání dětí, jejich gramotnosti v oblasti média, jež nás denně obklopuje a do dnešní doby přirozeně patří, snaží se budovat cit k evropskému filmovému dědictví a v neposlední řadě k posílení vztahu mladých diváků a místní kin či kulturních center. Kulturní centra CinEd podporuje nabídkou filmů ke vzdělávacím projekcím s metodickými materiály a službami poskytovanými zcela zdarma.

CinEd pokračuje ve svém závazku podporovat a usnadňovat organizaci vzdělávacích filmových akcí v celé Evropě.  Registraci k CinEdu doma je možné provést na adrese https://event.institutfrancais.com/cinedathome/cs/.

CinEd

CinEd je mezinárodní program filmové výchovy, který zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům ve věku 6–19 let a byl Evropskou komisí na festivalu v Cannes ohodnocen jako jeden ze šesti nejúspěšnějších projektů v této oblasti. Českým partnerem CinEdu je Asociace českých filmových klubů.

CinEd nabízí filmy pro školní projekce realizované přímo ve školách, v kinech či v dalších kulturních institucích. Filmy jsou organizátorům nabízeny zcela zdarma, stačí se jen zaregistrovat na stránkách programu.

Vedle filmů samotných získávají pedagogové, lektoři a kinaři celý balíček podpory pedagogické práce s filmem. Pedagogickými materiály a studentskými pracovními listy počínaje, přes připravené ukázky a fotografie, až po semináře pro pedagogy a zájemce o filmovou výchovu, které se konají několikrát do roka na různých místech České republiky. Po absolvování semináře, akreditovaného MŠMT, mohou ti učitelé, kteří si v začátcích nejsou jisti, využíti celoroční tutoring zkušených lektorů CinEd, kteří radí, jak konkrétně s materiály pracovat a jak zařadit filmovou výchovu do výuky, ale také mohou školy navštěvovat a předvést ukázkovou hodinu.

V České republice proběhlo během posledních tří let bezmála 500 projekcí filmů CinEdu. Do projektu se do dnešního dne registrovalo víc jak 150 českých učitelů a kulturních pracovníků. V roce 2019 pracovalo s filmy a tutory víc než 3000 studentů.

Comments

comments

Vyhledat