Dni architektúry a dizajnu a Dni architektúry sa uskutoční od 26. októbra

Hoci heslom týchto dní je pandémia, ktorá škrtla nejedno kultúrne podujatie, organizátori festivalu DAAD sa splným rešpektom nevzdali pôvodných plánov a do jedného festivalu spojili dva. Májovú oslavu dobrej architektúry a dizajnu presunuli na jeseň a zlúčili ju s festivalom DAAF – Dni architektúry a filmu. Všetci, ktorí sa tešili na každoročný prídel najlepšej najnovšej domácej azahraničnej tvorby tak dostanú ešte výdatnejšiu dávku zážitkov.

Festival DAAD sa prvý raz uskutočnil v roku 2010 ajeho iniciátori aorganizátori, architekti Táňa Kolla­rová a Števo Polakovič doň vložili presvedčenie, že najlepšou motiváciou pre odborný, osobnostný, ale aj spoločenský rast sú veľké príbehy tvorby. Hlavnými aktérmi DAAD sú preto domáci azahraničníarchitekti, ktorých tvorba razí cestu vpred a prináša odpovede na aktuálne sociálne, environmentál­ne akultúrne otázky. Bratislavské DAAD sa, podobne ako viných metropolách ako je Viedeň, Praha, Budapešť či Londýn, stali sviatkom súčasnej architektúry sprogramom plným prezentácií, pred­nášok, výstav, diskusií a workshopov.

DAAF sa k DAAD pridali neskôr ako jesenný pendant skomornou atmosférou prítmia kinosály, kedy plátno obsadia premýšľavé dokumentárne filmy oarchitektúre, jej tvorcoch apríbehoch miest. Ten­to rok sa DAAF uskutoční tretí raz.

DAAD aj DAAF sa obdobne ako niektoré revolúcie, udomácnili vpalácoch. Kým DAAD sídlilo vPri­maciálnom paláci, DAAF si zvolilo intímnejší Pistoriho palác na Štefánikovej ulici ajeho Film Kino Europe. Tento rok sa festivaly spojili aza centrálu si vybrali Pistoriho palác, ktorý pre jednotlivé pre­zentačné aj výstavné formáty prináša celkom nové perspektívy.Ďalšia novinka súvisí so zvláštnymi okolnosťami dnešných dní, keď cesty za hranice pre nikoho nie sú samozrejmosťou. Má to však aj pozitíva. Kým po minulé roky sa program DAAD opieral najmä oza­hraničných spíkrov, vroku 2020 bude mať rozsiahly priestor domáca architektonická tvorba. Napriek rizikám cestovania však na DAAD nebudú chýbať živé vystúpenia niektorých zahraničných hostí, ktoré doplnia live stream prezentácie tých ostatných.

Prvý večer bude, ako zvyčajne, patriť formátu EGO, ktorý predstavuje výrazné postavy slovenskej architektúry. Tento rok tobudú architekti Ján Studený aPeter Stec. Slávnostné otvorenie festivalu je vždy spojené s vystúpením osobnosti mimoriadneho významu, na DAAD 2020 to bude český architekt Josef Pleskot.

Ďalšie dni sa stretneme sradom ďalších výnimočných hostí. Zo Slovenska je to napr. košický architekt Tomáš Boroš, architekti zo štúdia GRAU, Irakli Eristavi zprešovského ateliéru zerozero, bratislavské ateliéry Plural, GutGut a N/A avedúci Slovenského múzea dizajnu, dizajnér akurátor Maroš Schmidt.Zčeskej scény to bude známy publicista akurátor Adam Štěch, mladý dizajnér Jiří Krejčiřík aMichaela Hečková, autorka publikácie Oměstech alidech.Oblasť knižnej tvorby budú na slovenskej strane zastupovať autori najnovšej Ročenky slovenskej architektúry, Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Laura Krišteková, Monika Bočková a Matthias Boeckl.

Medzinárodné dianie budú reprezentovať architekti Samuel Barclay zindického ateliéru Case Design, Londýnčania Caruso St John Architects, ďalej André Kempe zateliéru Kempe Thill zRotterdamu, talianska architektka Francesca Torzo auznávaný portugalský architekt, nositeľ Pritzkerovej ceny, Eduardo Souto de Moura.

Zpravidelných výstavných formátov festivalu DAAD je opäť vpláne Superdesignstudio, nie však vhonosných komnatách Primaciálneho paláca, ale vPistoriho paláci. Výstava je koncipovaná ako digitálna projekcia zameraná na štyri sféry – súťažné projekty Metropolitného inštitútu Bratislavy, študentské práce vybraných vertikálnych ateliérov FAD STU, výskumný aktivizmus Čierne diery aprehliadka diel nominovaných na CEZAARa 2020.

V Pistoriho paláci bude tiež každoročná výstava Development, ktorá približuje najnovšie kvalitné developerské dianie vhlavnom meste atakisto aj výstava doposiaľ nezverejnených študentských prác nestora slovenskej architektúry Emila Belluša. Výstavu pod názvom Emil Belluš, stretnutie vo virtuálnom svete pripravila Fakulta architektúry adizajnu STU.

FAD STU zastrešuje aj prehliadku Opendesignstudio, ktorá na domácej akademickej pôde prezentujezáverečné práce čerstvých absolventiek aabsolventov štúdia architektúry adizajnu.

DAAF pripravuje projekciu viacerých dokumentov oarchitektúre ajej vplyvoch na krajinu akvalitu života. Popri snímkach zPoľska, Francúzska, Švajčiarska aUSA si diváci môžu pozrieť aj unikátne dokumentárne filmy zdomácej produkcie. Za pozornosť určite stojí napr. séria Ikony o najvýznamnejších slovenských architektoch druhej polovice 20. storočia. Na DAAF to budú dokumenty venované trom architektom – Iľjovi Skočekovi st., Štefanovi Svetkovi aViere Meckovej.

DAAD a DAAF 2020 sa koná pod záštitou a s podporou Ministerstva kultúry SR, Bratislavského samosprávneho kraja, primátora mesta Bratislavy Matúša Valla, starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej a v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení, Fakultou architektúry adizajnu Slovenskej technickej univerzity, Bratislavským kultúrnym ainformačným strediskom, Slovenskou komorou architektov a Spolkom architektov Slovenska. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Podrobný program festivalu je na internetovej stránke www.daad.sk.

Comments

comments

Vyhledat