Mladí filmoví tvůrci se mohou hlásit do své sekce v soutěži České vize

film Terno, laureátka Mladých vizí roku 2020 Ida Ralevská a její film Terno, zdroj: Ida Ralevská
film Terno, laureátka Mladých vizí roku 2020 Ida Ralevská a její film Terno, zdroj: Ida Ralevská

Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. České vize usilují o podporu tzv. neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech. Podporují pedagogy a lektory pro jejich další práci. Vytváří prostor pro rozvoj mladých talentů tak, aby jejich pozornost směřovala k výrazovým prostředkům filmového umění. České vize jsou platformou, na které mohou autoři krátkých filmů konfrontovat svá díla s diváky i odbornými porotami. Krom projekcí krátkých filmů je podstatnou částí přehlídky odborný program sestávající z rozborových seminářů, dílen, workshopů a masterclass. Z filmů uvedených v každém ročníku je sestavována kolekce reprezentující Českou republiku na mezinárodní přehlídce amatérského filmu UNICA.

Přehlídka se člení do tří festivalových sekcí:

Malé vize jsou platformou pro podporu filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích kolektivů do devatenácti let. 

Mladé vize jsou členěny jako umělecká rezidence a přehlídka filmové tvorby začínajících autorů a studentů filmových škol. Sekce vyhlašuje výzvu, do které přihlašují autoři své filmy na přímo.

České vize jsou sekcí prezentující tvorbu autorů od devatenácti let. Filmy jsou do ní vybírány z šesti postupových kol.

 

Do 30. dubna jsou otevřeny online přihlášky do sekce Mladé vize. Sekce je orientovaná na tvorbu začínajících filmových autorů a projekty filmových škol. Přehlídka vyhlašuje vlastní open call – autoři se na ni hlásí napřímo. Během přehlídky bude tříčlenná porota udělovat kurátorská ocenění vybraným filmům, autoři zároveň dostanou příležitost projít během festivalu intenzivní uměleckou rezidencí spočívající v sérii dílen, seminářů a inspirativních setkání. Cílem této sekce je podpora mladých tvůrců v další práci.

Autoři hlásí svůj krátký film a povinnou součástí přihlášky je zároveň námět na připravovaný projekt, ideálně krátký film. Námět musí obsahovat název projektu, jméno autora, logline a krátkou synopsi. Nejzdařilejší projekty budou festivalem podpořeny v dalším vývoji.

 

Odkaz na přihlášku: https://www.ceskevize.cz/mladevize/prihlasovanifilmu/

 

Comments

comments

Vyhledat