Druhý ročník bienále Ve věci umění zavede diváky do nemocnice, secesního ateliéru i do „bílé kostky“

Sina Seifee (c) Tereza Havlínková
Sina Seifee (c) Tereza Havlínková

Mezi nově ohlášenými umělci a umělkyněmi je Hera Büyüktaşcıyan z Istanbulu, i pack* (Robert Gabris, Luboš Kotlár a Cat Jugravu), pražský kolektiv Prádelna, Sina Seifee z Bruselu a pařížský umělec a básník Tarek Lakhrissi. Druhý ročník bienále je společným projektem mezinárodní kurátorské skupiny ve složení Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora a organizace tranzit.cz. Výstava se uskuteční od 21. července do 23. října v Galerii hlavního města Prahy, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v Šalounově ateliéru. Vstup na bienále bude zdarma. Kompletní seznam zúčastněných umělců bude zveřejněn v červnu.

 

Nové projekty

Hera Büyüktaşcıyan pro bienále připravuje film, který pracuje s prostředím podzemního světa čistírny odpadních vod v pražském Bubenči. Prostor funguje jako metafora čištění či bělení příběhů historie a orientalistických způsobů reprezentace jinakosti.

Nově vzniklé autonomní těleso i pack*  spojuje umělce Roberta Gabrise, Luboše Kotlára a Cata Jugravua. V rámci bienále bude i pack* pracovat s materiálem a tématem cukru a jeho pojetím v postkoloniálním světě, přičemž zdůrazní jeho rasistické důsledky a složitou historii.

Společný projekt Marie Lukáčové a Aliny Kleytman vychází z příběhu dívčí války z 8. století – povstání žen, které se postavily proti patriarchátu a, mimo jiné, založily vlastní hrad. Film pracuje s motivem tajemné síly, která ženám propůjčuje schopnost překonat mužskou dominanci.

Instalace Tareka Lakhrissiho má podobu ozbrojené výbavy. Jednotlivé objekty evokují futuristické zbraně pro sebeobranu a pomstu uprchlíků hledajících útočiště před agresí a útlakem světa ve fantastických světech. Sochy v pohlcujícím, snovém a zároveň znepokojivém vesmíru doplňuje ambientní soundtrack, který vytvořila hudební producentka a DJka Yara Saïd.

Umělecký kolektiv Prádelna tvoří ženy se současnou nebo předchozí zkušeností s bezdomovectvím. Ve svých projektech se zabývají tématy souvisejícími se sociálním vyloučením. V chystaném díle pro bienále hledají prostředky a způsoby, jak učinit umělecké instituce vstřícnější k lidem různých možností a z různých prostředí.

Zakladatelka experimentálního divadelního, loutkářského a uměleckého kolektivu Mắt Trần Ensemble Linh Valerie Pham si ze světa her propůjčuje nejrůznější estetické a etické motivy. Ve svém projektu pro bienále zpracovává prvky tradičních vietnamských her v dialogu s „nejednoznačnými“ a „chudými“ postavami, které stvořil zesnulý filipínský dramatik a autor dětské literatury Rene O. Villanueva.

 

V Bruselu a Kolíně nad Rýnem usazený umělec a badatel Sina Seifee se ve své praxi obrací k pojmu dětství a způsobům konstrukce vnímání v dětské vizuální kultuře. V nové videoinstalaci, kterou připravuje pro bienále, spojuje svůj zájem o bestiáře, pohádkové příběhy o neposlušných dětech a současné hororové příběhy pro dospělé.

Bára Šimková je umělkyně žijící v Praze. Její projekt zkoumá politické aspekty rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, pracovní podmínky a prekarizaci v umění, neplacenou pečovatelskou práci a genderové stereotypy z pohledu matky samoživitelky.

 

Minulost, která nás pronásleduje

Bienále se zaměří na téma identity střední a východní Evropy jako politického a historického meziprostoru, který je nedílnou součástí „pevnosti Evropa“ a zároveň její periferií – postsocialistickou destinací pro kapitalistická dobrodružství. Takto situované bienále se pokouší o navázání vztahů s dalšími geografiemi, hledá módy spolupráce a konání. Pokouší se dekódovat komplikované vztahy mezi genderem, rasou, třídou, sexualitou a geopolitikou. Bienále zkoumá potenciál křehkosti a odolnosti. Výstava hledá kořeny násilí současnosti v traumatech minulosti a skrze jazyk současného umění a kultury chce nacházet způsoby, jak o těchto traumatech mluvit a zpracovávat je, abychom lépe pochopili ducha minulosti, který nás pronásleduje. Bienále Ve věci umění 2022 je prostor pro promýšlení konceptů alternativní budoucnosti na půdorysu vztahů, které mohou být mezigenerační, přechodné, počínající, či dokonce slabé. Výstava zohlední často opomíjené úhly pohledů, ať už se jedná o perspektivu dětí, teenagerů, chronicky nemocných, předčasně zemřelých nebo těch, kteří jsou považováni za bytosti nelidské, „monstra“, ač konají a tvoří.

 

Galerie, nemocnice a secesní ateliér 

Bienále se bude konat ve třech lokalitách, které reprezentují výrazně odlišné architektonické kontexty a odrážejí politické aspekty veřejného prostoru v Praze a jeho dostupnosti. Všechny tři budovy jsou přístupné pro vozíčkáře a kočárky a vstup do všech výstavních prostor bude zdarma.

V návaznosti na první ročník bienále se část výstavy opět uskuteční v Galerii hlavního města Prahy (GHMP) ve druhém patře Městské knihovny. Prostor patří od počátku 90. let mezi nejvýznamnější tuzemské instituce zaměřené na prezentaci moderního a současného umění a projekt bienále vzniká v úzké spolupráci tranzit.cz a GHMP.

Druhá část výstavy se uskuteční ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) v budově, která v minulosti sloužila jako centrální prádelna. Bienále rezonuje se snahou nemocnice více zpřístupnit areál jako prostor pro odpočinek – jeho součástí je mj. i Kateřinská zahrada přiléhající k Psychiatrické klinice VFN.

Třetím místem konání výstavy je secesní Šalounův ateliér – bývalý ateliér sochaře Ladislava Šalouna na pomezí čtvrtí Vinohrady a Vršovice. Budova je součástí Akademie výtvarných umění v Praze a sídlí zde Ateliér hostujícího pedagoga, který v minulosti vedli např. Zbigniew Libera, Magdalena Jetelová a další.

 

Bienále Ve věci umění je zakládajícím členem Aliance východoevropských bienále (EEBA). Hlavním partnerem tranzit.cz je nadace ERSTE. Bienále je součástí projektu tranzit.cz / bienále Ve věci uměníCentrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP v programu Kultura. Bienále pořádá tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy a koná se pod záštitou Ministra kultury Martina Baxy a radní hl. m. Prahy Hany Třeštíkové.

 

Bienále Ve věci umění
21. července – 23. října 2022
Praha, Česká republika

 

 

Comments

comments

Vyhledat