DSC Gallery zahalí atmosféra surreálna

DSC Gallery s potěšením uvádí výstavu s názvem Nádech surreálna: Vzdálené světy včera a dnes, která představuje díla umělců, Josefa Bolfa a Michaela Kunzeho, pod kurátorským vedením Jane Neal. Oba autoři mají na první pohled rozdílný jazyk, přesto v jejich tvorbě můžeme najít stejný nádech surreálna. „Citát Reného Magritta, jenž hlásá, že surreálno není nic jiného než realita, která nebyla odtržena od svého tajemna, lze aplikovat jak na Bolfa, tak na Kunzeho, neboť oba tito umělci obratně vyvářejí světy – ne-li vesmíry –, jež vypadají zcela přesvědčivě a naprosto věrohodně, přestože jsou dokonale tajemné,“ představuje výstavu kurátorka Jane Neal.

Tématika Bolfových obrazů je ovliněna dětsvím prožitým v jednom ze spících měst – na sídlišti Jižní Město. Bolfův specifický svět je zahalen do šerosvitu a sestává z napůl zapomenutých snů a nostalgie. Jeho nová díla mají černá pozadí, paleta odráží ovzduší uniformity, rovnosti a těžké šedě sovětského regionu. Autorův styl je grafický, osciluje mezi mezi akrylem a olejem a vytváří svoje grafické romány. Klade na sebe jednotlivé vrstvy „…jimiž se prodírá, aby odhalil důkaz existence svých předchozích myšlenek a své Achillovy paty v podobě jasných barev. Je to vlastně forma archeologie, starověké techniky sgrafita známé z islámské keramiky, středověkého malířství a vitráží, jež propůjčuje fokus a luminozitu,“ vysvětluje Jane Neal.

Pro Michaela Kunzeho je naopak tradiční olejomalba, často nanášená v silných suchých vrstvách, jež navozují starý pastózní vzhled. Jeho dílo prozrazuje vlivy biblických legend, příběhů a symbolů klasické mytologie, především starověkého Řecka. Reálie jsou takové, že Kunze pochází z archeologické rodiny, nebylo tedy náhodou, že on sám Řecko často navštěvoval. Krajiny se otiskly do jeho představivosti – především je to patrné v jeho typizovaných chrámových ruinách a geometrických kompozicích.

Oba dva autoři ve svých dílech nostalgicky připomínají doby již minulé, své vlastní příběhy jsou, ale v dnešním vyznění na hranici fantazie a surreálna. “V současné době se snažíme o smíření sebe samých se světem, který je ohrožen a hledáme útočiště ve fantastických příbězích a mytologii a znovu umožňujeme svému podvědomí prosadit se a najít únikovou cestu prostřednictvím volně plynoucího vizuálního kontextu. Načasování výstavy dvou umělců, kteří čerpají inspiraci z prastarých tradic minulosti, z oblastí osobní a kolektivní paměti, současných technologií a představ o budoucím světě, je tudíž velmi příhodné,” uzavírá kurátorka výstavy Jane Neal.


DSC Gallery

Nádech surreálna: Vzdálené světy včera a dnes

Josef Bolf / Michael Kunze

29.11.2022 – 13.1.2023

www.dscgallery.com

Josef Bolf (*1971) V tématech, jež autor zpracovává, silně zaznívá raná zkušenost s komiksovou stylizací, stejně jako následné osvojení techniky proškrabávané tuše nanášené na vrstvu voskového podkladu. Bolf se ve svých dílech navrací do období dětství, jež sugestivně konfrontuje s drsnou realitou – figury, zasazeny do odlidštěného města a konfrontovány s pocity samoty, zmaru i smrti, a vztah člověka a prostředí obecně jsou tématem, jež je v autorově tvorbě kontinuálně přítomné. Josef Bolf má za sebou velkou retrospektivní výstavu Tušení stínu v Národní galerii (2019-20). Mezi dalšími vybranými výstavami by se daly zařadit ty v Galerii Dukan v Lipsku (2014). Arthobler Gallery v Zürichu (2013), Ana Cristea Gallery v New Yorku (2010) nebo výstava Death Is not the End? V Moravské galerii v Brně (2008).

Michael Kunze (*1961) žije a pracuje v Berlíně. Kunzeho složité architektonické světy skrývají mnohá tajemství. Jsou také paradoxní: labyrintové struktury uprostřed arkádských krajin jsou tajemné a futuristické zároveň a drží oba časové rámce v jediné obrazové rovině. Cítíme, že zde existuje určitá realita, ale nelze ji nalézt fyzickým zkoumáním, spíše aktivací naší představivosti. Uznávaný jako jeden z ikonických německých malířů byl v roce 2013 poctěn velkou retrospektivou v Kunsthalle Düsseldorf, kde byla vystavena díla za poslední dvě desetiletí spolu s významnou publikací. Je take držitelem prestižní ceny Hanse-Platscheka v německém Karlsruhe. Jeho díla lze nalézt v mnoha veřejných i soukromých sbírkách, jako je Národní galerie v Berlíně, muzeum MMK ve Frankfurtu a sbírka Goetz v Mnichově, mezi jinými.

 

Comments

comments

Vyhledat