Galerie hlavního města Prahy má novou šéfkurátorku

Od 1. června 2021 povede odborné oddělení GHMP historička umění Helena Musilová, která uvedenou pozici obhájila ve výběrovém řízení.

 

Komise zasedala ve složení:

Vít Havránek, prorektor Akademie výtvarných umění v Praze

Magdalena Juříková, ředitelka GHMP

Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě

Miroslav Koláček, vedoucí oddělení obchodu, investic a správy budov GHMP

Pavlína Morganová, prorektorka Akademie výtvarných umění v Praze

Anna Pravdová, kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny Národní galerie Praha

Jiří Sulženko, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu hlavního města Prahy

 

Helena Musilová (1974, Olomouc) vystudovala dějiny umění a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, působila jako kurátorka v Muzeu umění Olomouc a v Národní galerii Praha, přednášela na Katedře fotografie FAMU v Praze a na Semináři dějin umění FF MU Brno. Do května letošního roku pracovala jako hlavní kurátorka v Muzeu Kampa v Praze.

 

Věnuje se českému a středoevropskému umění 20. století, zejména situaci na výtvarné scéně v 60. až 80. letech, s akcentem na výměnu a pohyb názorů a inspiračních zdrojů v nesvobodném prostoru období tzv. normalizace. Vedle toho se zabývá systémem organizace muzejní a galerijní práce a dalšími otázkami spojenými s galerijním provozem.

 

V posledních letech připravila například výstavní a publikační projekt Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a výtvarné umění v Československu, monografii konceptuálního výtvarníka Jana Wojnara, odbornou publikaci zabývající se činností Jiřího Valocha v šedesátých a sedmdesátých letech či se podílela na výzkumném projektu věnovaném novým realismům v Československu v meziválečném období, v jehož rámci zpracovávala kapitolu věnovanou fotografii.

 

„Koncepce a vize Heleny Musilové, samotný  pohovor, v němž předložila přesvědčivý styl vedení odborné práce i řadu námětů pro badatelské směřování naší instituce, a nakonec i řada zkušeností z domácích a zahraničních projektů z minulosti jsou nejlepším předpokladem pro tento post,“ uvedla ředitelka GHMP Magdalena Juříková.

 

Člen komise, prorektor AVU Vít Havránek k rozhodnutí komise doplnil: „Helena Musilová je přínosem pro GHMP díky umělecko-historickým zkušenostem badatelky (Jiří Valoch, Rudolf Sikora ad.), ale navíc její kandidátský projekt nabídl komplexní úvahu nad budoucími výzvami na poli českých a československých dějin umění druhé poloviny dvacátého století, což byla kvalita, která oslovila výběrovou komisi.“

 

Konkurzu na post vedoucí/ho odborného oddělení se účastnilo celkem pět uchazečů, z nichž tři postoupili do druhého kola. Vedle Heleny Musilové to byli historici umění Milan Kreuzzieger a Jan Skřivánek.

 

Comments

comments

Vyhledat