Galerie KODL představuje novou kolekci poválečného a současného umění

Emil Filla_Zátiší s lebkou a tulipánem
Emil Filla_Zátiší s lebkou a tulipánem

Vybraná díla z podzimní aukce Galerie KODL se během léta představují v několika tematických cyklech. Na přehlídku umění 19. století nyní navazuje expozice vybraných děl z druhé poloviny 20. století až po umění současné. Výstava se koná v prostorách galerie od 7. července do 14. srpna.

Kolekce poválečného a současného umění zaujímá v rámci letošní aukční sbírky významné místo. Skrze díla předních českých autorů se ve své bohatosti představí proudy a umělecké styly, jež jsou pro dané období a jeho vývoj zásadní.

Poválečnou malbu uvádí díla Emila Filly, který po návratu z Buchenwaldu velmi rychle navázal na své předchozí malířské aktivity. Nově se ale do jeho práce propsal znovu získaný elán, projevující se výraznou barevností, uvolněným rukopisem a odvahou zpracovávat malbu mnohem plastičtěji. Ve výběru se představí díla „Zátiší s lebkou a tulipánem“ (vyvolávací cena: 1 700 000 Kč, odhadní cena: 2 500 000 – 3 000 000 Kč) či „Zátiší s mísou ovoce a sklenicí“.

Zcela jinou estetiku reprezentuje Skupina 42 v čele s Kamilem Lhotákem. Podzimní aukční kolekce představuje Lhotákovu tvorbu od samého počátku až do pozdních období. Jedním z autorových prvních známých obrazů je plátno „Příběhy z cest“ z roku 1939, odrážející ještě inspiraci stylizovaným rukopisem Henriho Rousseau. O rok starší „Tobogan“ již opouští tematiku Verneových dobrodružných románů a přenáší nás kamsi na Letenskou pláň. Typickou vizualitu, poesii periferií a Lhotákovu lásku k technice pak výborně reprezentuje dílo „Winchanger“ z roku 1942 (vyvolávací cena: 1 700 000 Kč, odhadní cena: 2 500 000 – 3 000 000 Kč), nebo o rok pozdější drobné práce „Meteorit“ a „Meteorologická stanice“. Obrazy z pozdějšího období skvěle ukazují proměnu malířského rukopisu a některých motivů. Z roku 1967 pochází obraz „Potrubí v lese“, který reprezentuje Lhotákovo metafyzické pojetí krajiny, v níž však člověk zanechal kusy civilizace.

Město a krajina byly hlavními tématy také Vlastimila Beneše. Velkoformátová práce „Průmyslová krajina II“ z roku 1977 ukazuje, že byl schopen najít poetiku i v místech, které zásadně poznamenala ruka člověka, a svým křehkým rukopisem z nich vytvořit něžné a ladné obrazy.

Výjimečnou kapitolu v kolekci umění druhé poloviny 20. století zaujímají umělci strukturálně abstraktního proudu. Soubor děl otevírá obraz „Čínské znaky“ Zdeňka Sklenáře z roku 1961, který v reakci na asijskou estetiku začal od poloviny padesátých let vytvářet abstrakizující práce s výrazně plasticky zpracovaným povrchem. Hned několik děl pak zastupuje poválečnou tvorbu Mikuláše Medka. „Malý klobouk na velké hlavě“ z roku 1960 je ukázkou přeměny jeho výtvarného rukopisu k abstraktním formám, aniž by se však ještě vzdal figurativnosti námětu. Oproti tomu „Sesutý signál“ (vyvolávací cena: 6 000 000 Kč, odhadní cena: 8 000 000 – 12 000 000 Kč), datovaný rokem 1963, již prezentuje potřebu zachytit zejména Medkův vnitřní pocit, cosi nehmatatelného, což vyústilo v postupné stupňování dramatičnosti a apelativního účinku jeho malby. Z Medkova okruhu se v kolekci poválečného umění představuje také Pavla Mautnerová, jejíž informelní práce jsou naplněné jemným citem pro barvu i materiál a vzdáleně odrážejí fascinaci orientální estetikou. Také Jan Koblasa dospěl v šedesátých letech v malířské tvorbě k strukturální abstrakci. Od uchvacující solitérní práce „Noli tangere cirulos meos“, jež je výtvarným jazykem velmi podobná Medkovu malířskému cítění, se postupně navrátil k existencionální tematice pracující s motivem stylizované figury, jak ho představuje malba ze slavného cyklu „Citový život III“.

Okruh skupiny UB 12 reprezentuje Jiří John a Jiří Mrázek. Zatímco John ve své drobné práci „Vrstvy s jádrem“ z roku 1966 skrze abstraktně redukované tvary stále přiznává inspiraci přírodou, Mrázek se již v roce 1960 vzdává konkrétnosti motivu a vydává se cestou čisté a barevně výrazné abstrakce.

Hledání abstraktního geometrického tvaru a zejména jeho aplikace na figuru se odráží i v obrazech dvou autorů, kteří si byli sice generačně vzdálení, přesto je však vývoj umění nakonec nasměroval k podobnému výtvarnému jazyku. Prohlédnout si můžete dílo Pravoslava Kotíka Dvojice nebo Město Bohumíra Matala.

Zastoupen je skrze dvě vynikající práce rovněž konstruktivistický proud českého výtvarného umění, sdružený v kolektivu Klubu konkretistů. Starším z vystavených děl je papírový reliéf Jiřího HilmaraBílá a černá“ z roku 1969, jež výborně demonstruje jeho zájem o optické umění a pravoúhlé kompozice. Autorská serigrafie Zdeňka Sýkory13 linií pro Stephena Hawkinga“ z roku 2003 již vzájemné vnitřní vztahy rozvíjí na základě rozvolněných a rafinovaně budovaných vlnících se linií.

Současnou výtvarnou scénu prezentuje celá řada zvučných jmen napříč generacemi. Nepřehlédnutelné je bezesporu velkoformátové plátno „Stavba č. 2“ (vyvolávací cena: 2 800 000 Kč, odhadní cena: 3 500 000 – 4 500 000 Kč) představující vyzrálou monumentální polohu dnes již legendárního Theodora Pištěka. Fascinace technickými možnostmi plátna pak můžeme spatřovat v astrálně pojaté „Kosmologii“ Jiřího Anderleho. Postmoderní hledání nových možností a zahraniční přesah zprostředkovává dílo Jiřího George DokoupilaBez názvu“. Mladší střední generace současné scény je zastoupena Zbyňkem Sedleckým, Patrikem Háblem či Janem Kalábem, plátno „Baby Infinity 0320“. Díla dvou posledních zmíněných jsou přitom součástí charitativní části aukce, kterou již tradičně pořádá Galerie KODL na podporu Centra Paraple. Svým darem v podobě pozoruhodného obrazu „Červený trůn“ přispěl vynikající Jaroslav Róna. Příznivci současného umění se pak v kompletní aukční kolekci mohou těšit na Ondřeje Basjuka, Šárku Koudelovou, Ivanu Štenclovou, Rudolfa Burdu, Pastu Onera, Zdenku Reinerovou, Jana Pištěka a další.

Kvalita představovaných prací rozčleněná do uvedených přehledných oddílů, poskytuje ucelenou představu o směrech, tendencích, stylech a překvapivých spojitostech umění druhé poloviny 20. století a počátcích století současného.

 

Komentované prohlídky se uskuteční 9.7., 16.7., 30.7., 6.8. a 13.8. vždy od 16 hodin.

Mimořádná otevírací doba:

Út – Čt: 10 –18 hod.

Comments

comments

Vyhledat