Galerie moderního umění v Hradci Králové slaví 70 let

U příležitosti 70. výročí od založení galerie jsou 30. listopadu komentované prohlídky a vstup zdarma (12:00–20:00) do všech stálých expozic a výstav.

Připravované komentované prohlídky

14:00
Stálé expozice Minulé století – dvacet osobností a Posledních padesát let
Provází: kurátorka GMU Petra Příkazská

Stálá expozice Minulé století – dvacet osobností se snaží v maximální možné šíři představit umění 20. století jako mnohotvárný prostor, v němž se stále více pohybovaly i ženy, které právě v tomto století dosáhly určité míry rovnoprávnosti bez ohledu na genderové role.

Expozice Posledních padesát let představuje umělce a umělkyně střední a mladší generace, kteří se do veřejných sbírek prosazují teprve v posledních letech.

16:00
O budově
Provází: Jan Florentýn Báchor

Prohlídka pozdně secesní budovy bývalého Záložního úvěrního ústavu, postavené podle návrhu významného českého architekta Osvalda Polívky (1859–1931) v letech 1911–1912.
 
18:00
Výstava Hledá se mistrovské dílo
Provází: kurátor Tomáš Kolich

Výstava vznikla k 70. výročí galerie a prezentuje více než 200 obrazů, které pochází z období od konce 18. století až po současnost. Výstava se snaží zjistit, kam se ubírá návštěvnický vkus, proto má každý přímo ve výstavě možnost pomocí žetonů hlasovat o nejlepším díle ze sbírek GMU.

O galerii

GMU byla založena v roce 1953 jako Krajská galerie tehdejšího Hradeckého kraje. V prvních letech své existence sídlila na zámku v Rychnově nad Kněžnou, na jaře roku 1963 se vrátila do Hradce Králové, kde pro svou činnost využívala dvě křídla biskupské rezidence na Velkém náměstí. Tehdy byla přejmenována na Oblastní galerii a následně na Krajskou galerii (1963–1990). Své stálé sídlo a současný název Galerie moderního umění v Hradci Králové získala v lednu 1990, kdy se přestěhovala do budovy bývalého Záložního úvěrního ústavu, kde vystřídala právě zrušené Muzeum revolučních tradic východních Čech. Sbírky galerie sledují především vývoj českého moderního umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti.

Od roku 2008 má GMU ve své správě nejen sbírku Galerie moderního umění v Hradci Králové, ale také další soubory uměleckých děl – sbírku Galerie Vladimíra Preclíka a Křížovou cestu 21. století tvořenou sochařským cyklem Příběh utrpení a nadějí člověka, přístupným ve volné přírodě na loukách mezi Stanovicemi a Žirčí, nedaleko Kuksu. Kromě toho byly v roce 2019 založeny dvě zcela nové sbírky – Sbírka pohyblivého obrazu a Sbírka střední a východní Evropy.

Více o galerii na: www.galeriehk.cz.

Aktuální výstavy v GMU:

 

➝ Minulé století – dvacet osobností
➝ Posledních padesát let
➝ Hledá se mistrovské dílo
➝ Ivan Vosecký | Pravda
→ Adéla Babanová | Promluvme si o Evě
➝ Stopy z bronzu a kamene: Josef Václav Škoda
➝ Tomáš Svoboda | SILENT DISCO

Comments

comments

Vyhledat