Akční i tiché umění v Královéhradecké galerii

Tomáš Svoboda – instalace Silent Disco
Tomáš Svoboda – instalace Silent Disco

Královéhradecká galerie zahájila letní sezónu třemi výstavami: Akční umění ze sbírek GMU, site-specific instalace Silent Disco Tomáše Svobody a monografická výstava Stopy z bronzu a kamene: Josef Václav Škoda. 

Akční umění ze sbírek GMU

První výstava přibližuje fenomén akčního umění v kontextu východních Čech od 70. do 90. let minulého století. Vystavené exponáty zahrnují různé formy akčního umění, jako je performance, happening, body-art nebo land-art ve podobě filmu, videa nebo dokumentace těchto akcí. Expozice představuje díla ze Sbírky pohyblivého obrazu GMU a díla, které galerie získala v rámci přípravy kolektivní monografie Milana Langera.

Akční umění se tehdy pokoušelo dostat umění z galerií do veřejného prostoru měst nebo do přírody a navrátit mu rituální funkci, kde důležitějším se stal samotný proces – akce než výsledné dílo. Jednalo se o reakci na tehdejší světové umění, které započal „action painting“ Jakcsona Polocka a završil vznik mezinárodního hnutí Fluxus, razící myšlenku života jako umění.

Výstava zahrnuje například nahrávky happeningů Milana Knížáka nebo záznam z koncertu jeho skupiny Aktual. Dalšími vystavující jmény jsou Karel Miler, Jan Mlčoch, Petr Štembera, Jiří Kovanda, Zorka Ságlová, Jaroslav Richtr, Tomáš Ruller, Miloš Šejn, Jiří Černický, Rudolf Němec, Lumír Hladík, Jan Ságl, Milan Kohout, Mojmír Pukl, Vladimír Boudník, Eugen Brickius, Zdeňěk Merta, Vladimír Škoda, Margita Titlová Ylovsky a mnozí další. 

Akční umění ze sbírek GMU – Milan Langer 1977

 

Tomáš Svoboda – Silent Disco

Vizuální umělec Tomáš Svoboda vytvořil pro vstupní halu GMU multimediální instalaci Silent Disco (2023), ve které hledá odpověď na otázku, co je klíčovým faktorem ovlivňujícím podobu české společnosti v posledních třech dekádách. Příklon k individualismu jako dědictví transformačních 90. let v ČR vede mimo jiné k obtížnému či žádnému řešení palčivých společenských problémů v naší zemi. Pokud má slovo „my“ neustále negativně zabarvený význam odkazující k době státního socialismu, není možné řešit potíže vyžadující širší společenský konsensus, solidaritu, velkorysost. „Já“ vítězí, ale za cenu tance na potápějícím se parketu. Tomáš Svoboda (*1974) je spoluzakladatelem pražské galerie Display a vedoucím Ateliéru nových médií na AVU. Ve svých dílech se zabývá tématem filmu a působením obrazu a textu na jazyk a myšlení lidí. 

Tomáš Svoboda – Silent Disco

Stopy z bronzu a kamene: Josef Václav Škoda

GMU představuje rovněž tvorbu sochaře Josefa Škody (1901-1949), jednu z osobností, které se umělecky podílely na „budování“ identity Československé republiky. V Hradci Králové a jeho blízkém okolí nalezneme víc než desítku autorových realizací, které představují pomníky historických figur a tehdy politicky aktivních osobností, alegorické plastiky, anebo skulptury k výzdobě architektury. V jeho tvorbě zaujímají významné místo také pomníky k první a druhé světové válce. Škoda spolupracoval například s architektem Josefem Gočárem nebo sochařem Janem Štursou. Přispěl tak k vytvoření dobové přezdívky Hradce Králové jako Salonu republiky.

Josef Václav Škoda (Jiráskovy Sady)

V GMU zároveň můžete navštívit retrospektivní výstavu Věry Jičínské, stálé expozice moderního umění a nově otevřenou galerijní knihovnu.

 

Akční umění ze sbírek GMU

Tomáš Svoboda – Silent Disco

Stopy z bronzu a kamene: Josef Václav Škoda

Kurátoři výstav: Anna Horák Zemanová, Jan Florentýn Báchor

Výstavy potrvají do září 2023 (Akční umění) a do ledna 2024 (Silent Disco + Škoda).

Více se dozvíte na webu Královéhradecké galerie:  https://www.galeriehk.cz/soucasne-vystavy

Aktualizované informace a další fotografie najdete také na Facebooku galerie: https://www.facebook.com/gmuhk

Comments

comments

Vyhledat