Komentovaná prohlídka Domu U Kamenného zvonu zaměřená na historii objektu

detail Domu U Kamenného zvonu
detail Domu U Kamenného zvonu

Prohlídka objektu zaměřená na jeho historii

Prohlídka zaměřená na historii Domu U Kamenného zvonu přiblíží vyspělou gotickou architekturu objektu inspirovanou sakrálními stavbami, jedinečné malby z počátku 14. století, odkazy k panovníkovi a trůnu a evropské dvorské kultuře, dějinné souvislosti a současný pohled, rekonstrukci a restaurování.

Součástí prohlídky je i vstup do běžně nepřístupných prostor kaple, sklepení a koncertního sálu.

termín
14. 3. 2020
14:00

Dům U Kamenného zvonu

vstupné
60 Kč

Comments

comments

Vyhledat