NÁRODNÍ LINKA PRO ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ ROZŠIŘUJE SLUŽBY: PORADÍ I LIDEM ZÁVISLÝM NA ALKOHOLU A HAZARDU

Nové služby pro lidi, kteří mají problém. Telefonní spojení zůstává stejné – bezplatná linka 800 350 000

 

Národní linka pro odvykání kouření provozovaná Českou koalicí proti tabáku, z. s. bude od 5. října 2018 pilotně poskytovat informace také lidem závislým na alkoholu, hazardním hraní a jejich blízkým. Rozšiřuje se tak o Národní linku pro odvykání alkoholu a Národní linku pro odvykání hraní. Výhledově je v plánu rozšíření o další závislosti. Telefonní spojení zůstává stejné – bezplatná linka 800 350 000. Automatické rozhraní klienta po zadání volby nasměruje na konkrétní službu.

Národní linka pro odvykání kouření vypořádala v průběhu loňského roku 1105 hovorů a 189 poradenských e-mailů. V listopadu 2017 dokonce objem telefonátů narostl na 257, čímž se stal pro specializované konzultanty nejvytíženějším měsícem v roce. „Oproti předchozím měsícům narostl počet hovorů 2,5násobně a drží se doposud,“ dodává adiktolog Adam Kulhánek. Z těch, kteří začali na lince s odvykáním, po půl roce nekouřilo 44 % a téměř 33 % snížilo počet vykouřených cigaret za den. Linka nenabízí pomoc jen závislým, ale i jejich blízkým, kteří volají kvůli obavám o zdraví svých partnerů, rodičů či dětí. Základem činnosti linky je delší vstupní konzultace, která pomáhá nastavit individuální průběh odvykání pro každého klienta. Služby linky může využít kdokoliv, počet konzultací není nijak omezen. Pro nové služby to ale platit nebude.

Národní linka pro odvykání alkoholu se zaměří na ty, kteří chtějí získat informace o svém pití a jeho možných důsledcích, ale také na jejich blízké. Podle Miroslava Bartáka z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity jich je v České republice zhruba 600 000 a řadíme se tak podobně jako u tabáku ke špičce v počtu závislých v Evropě. Linka pro alkohol funguje podobně jako linka pro tabák každý pracovní den od 10 do 18 hodin, avšak s drobným rozdílem. Počet hovorů s klientem je oproti Národní lince pro odvykání kouření omezen na 6. Klientům jsou totiž zatím nabízeny pouze informace, které jim mohou pomoci v dalším rozhodování. Služba je k dispozici také lidem, kteří mají obavy o své blízké a potřebují poradit o možnostech podpory a pomoci.

I Národní linka pro odvykání hraní drží ze stejných důvodů princip maximálního počtu 6 telefonických konzultací. Služba se však nezaměřuje pouze na hazardní hráče u automatů, ale pokrývá i další aspekty hráčství ve 21. století. Kromě klasického sázení nabízí poradenství i v případě netolismu (závislosti na technologiích) a tzv. gaming disorder (závislosti na hraní počítačových her). „Hraní se celkově stále více přesouvá do on-line prostoru, a to se týká všech typů hazardních her. Ohroženi jsou především mladí muži. Mezi patologickými hráči jsou zejména hráči na tzv. automatech, ale v poslední době se přidávají i kurzové a live sázky on-line,“ potvrzuje Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Linka je opět určena také lidem, kteří mají ve svém okolí závislého hráče a nevědí, jak mu pomoci. Třeba i proto, že se bojí, aby situaci sami ještě nezhoršili. I na takové dotazy jsou speciálně vyškolení konzultanti připraveni.

„Rozšířená sestava národních linek zvyšuje nabídku informací pro lidi v nelehké životní situaci. Díky nim vystupuje více než u kuřáků do popředí aspekt pomoci těm, kteří trpí mnohdy nejvíce, totiž osobám blízkým uživatelům,“ shrnuje problematiku Mgr. Lukáš Kohoutek, prezident České koalice proti tabáku.

„Rozšíření informační linky o další služby vnímám jako užitečné. Zachování jednotného telefonního kontaktu 800 350 000 je praktický krok, aby nedocházelo k záměně mezi závislostmi a každému, kdo se na linku obrátí, byla poskytnuta adekvátní informační pomoc. V tuto chvíli se na linku mohou obracet jak lidé, kteří chtějí změnit své návyky v oblasti kouření, hazardního hraní a konzumace alkoholu, tak i jejich příbuzní a známí,“ kvituje rozšíření národní linky Jarmila Vedralová, národní protidrogová koordinátorka.

 

 

Comments

comments

Vyhledat