GHMP znovu otevírá galerii a zve na nové výstavy

Monika Immrová Tříbení Refinement GHMP Foto Tomáš Souček
Monika Immrová Tříbení Refinement GHMP Foto Tomáš Souček
Galerie hlavního města Prahy se znovu otevřela návštěvníkům. Na co můžete aktuálně zajít?

Monika Immrová: Tříbení
4. 11. 2020 – 7. 3. 2021

Ve čtvrtek 3. 12. zahájila  výstavu Monika Immrová: Tříbení v Colloredo-Mansfeldském paláci.

V umělecké výpovědi sochařky MONIKY IMMROVÉ se živě prolíná několik zřetelných témat a rovin: plasticita, architektonické vnímání prostoru a hmoty, lidské měřítko, proporce, význam světla a materiálu, vědomí řádu. Současná výstava TŘÍBENÍ obsahuje retrospektivní rozměr, práce jsou ale uspořádány tematicky, aby vynikla významová vzájemnost soch, reliéfů i grafik z různých období. Je tak reflektována vztahovost v celku díla, jež současně pojí i výrazové prvky v každé jednotlivé práci.

Výraznou linii tvoří RELIÉFY geometrizovaného tvarosloví. Reflektují autorčin záměr přiblížit se univerzální, nadčasové, přesné a dokonalé formě. Rané reliéfy mají ale jiný charakter, vycházejí z velkoformátových tužkových kreseb struktur. Ve vnímání a tvůrčím zaměření Moniky Immrové hrála vždy zásadní roli ARCHITEKTURA, obecně smysl pro PROSTOR a HMOTU, víra v možnost pracemi mocně oživit prostorové a světelné danosti místa. Její SOCHY vypovídají o hluboké vizuální i praktické zkušenosti se syntézou organického a stereometrického tvaru. V postavách i hlavách nejde o proces zjednodušování, ale o bezprostřední realizaci, nalézání univerzálního v přítomném. Výrazový účinek soch těží z PLASTICITY s minimální povrchovou expresí, z přítomnosti LIDSKÉHO MĚŘÍTKA a významu PROPORCÍ. Princip plasticity se objevuje i v GRAFICKÝCH SOUBORECH. Pro všechny výrazové prvky je určující VÝZNAM SVĚTLA – jeho neustálá variabilita, ale také PROMĚNNOST výrazu skrze materiál. Na jedné straně tedy vnímáme VĚDOMÍ ŘÁDU, jenž autorka touží zviditelnit, současně je ve výrazu přítomna i pocta neustálé proměně a živé provázanosti všech jednotlivostí díla.

 

Xiao Quan: Portréty K.
8. 12. 2020 – 7. 3. 2021

V úterý 8. 12. v Domě fotografie se otevírá výstava čínského fotografa Xiao Quana, který byl u všech důležitých událostí osmdesátých let, kdy se formovala nezávislá umělecká scéna Číny.

Čínský fotograf Xiao Quan byl u všech důležitých událostí osmdesátých let, kdy se formovala nezávislá umělecká scéna Číny. Všechny neoficiální historické mezníky přinášející emancipaci uměleckých komunit v severních i jižních provinciích důsledně zmapoval a byl jejich přirozenou součástí. Xiao Quan je dnes mezinárodně uznávaným tvůrcem v oblasti dokumentu a pracuje na několika projektech zároveň. Pohybuje se v zapadlých oblastech Číny i západních metropolích a vydává řadu vynikajících publikací věnovaných určitým lokalitám a lidem, kteří jsou zde odkázáni žít v často diametrálně odlišných materiálních podmínkách. Je však otázka, zda se štěstí nekloní více k těm, kteří si stranou civilizačního balastu chrání jen holou existenci a pár nezbytností.

 

Prodloužené výstavy

Prodlužují se výstavy Jan Kovářík: Colorbond a Kamenné poklady pražských zahrad v Zámku Troja (obě výstavy do 31. 12. 2020), Antonín Kratochvíl: Fotoeseje a Light Underground v Domě U Kamenného zvonu (obě výstavy do 24. 1. 2021).

 

 

Comments

comments

Vyhledat