Kvalita ovzduší je zase lepší

Rok 2023 byl z hlediska kvality ovzduší mimořádně příznivý. Koncentrace většiny látek znečišťujících ovzduší v roce 2023 opět poklesly a za hodnocené období 2013–2023 dosáhly nejnižších hodnot.

Uvedl to Český hydrometeorologický ústav s tím, že poprvé za celou historii měření nebyl překročen žádný z imisních limitů pro suspendované částice PM10 a PM2,5. Navíc v roce 2023, podobně jako v minulých letech, nebyly překročeny ani imisní limity pro NO2, SO2 a CO.

Předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2023, která je k dispozici na webu ústavu, dále uvádí, že pokračující obnova kotlů v domácnostech a přechod řady domácností k alternativnímu způsobu vytápění (solární panely, tepelná čerpadla apod.) pravděpodobně zmírnily negativní dopad energetické krize na výslednou kvalitu ovzduší.

 

Comments

comments

Vyhledat