Mistři klasické hudby: Gustav Mahler

Kdo byli největší mistři klasiky? Jak žili, s čím bojovali? Jak souvisela hudební tvorba a historické milníky? Přečtěte si každý týden o jednom ze slavných skladatelů od renesance po 20. století. Díky spolupráci s nakladatelstvím Muzikus se celý následující rok (a ještě kousek navíc) můžete těšit na sérii profilů těch nejzásadnějších mistrů klasické hudby.

Obec Kaliště leží v zapomenutém koutě romantické přírody Českomoravské vrchoviny asisedm kilometrů od Humpolce. V dobách Rakouska-Uherska byla Kaliště vždy ryze českou obcí, když z pěti set jejich obyvatel se k německé národnosti hlásila jedna jediná rodina. Byla to rodina židovského podomního obchodníka Šimona Mahlera. Šimon, dědeček slavného Gustava, se sem přistěhoval z Lipnice, kde spatřil světlo světa ještě skladatelův otec Bernhard. Ten byl velice zdatným obchodníkem a Kaliště mu brzy začal být malá. Gustav, který se narodil 7. července, se tedy ve svém rodišti doslova ani neohřál, neboť již v říjnu 1860 přesídlila rodina natrvalo do Jihlavy.

Druhé největší město Moravy, významné středisko průmyslu a obchodu, čerstvě postavená železniční trať a také jedna z největších židovských obcí na Moravě – takto je možné stručně charakterizovat Jihlavu po roce 1860. Rozmach města v této době byl očividný a zasloužili se o něj značnou měrou právě židovští podnikatelé, jejichž firmy patřily k největším ve městě. Bylo to možné zejména díky rozvolnění středověkých židovských zákonů v rakouské monarchii po roce 1848. Dalším mezníkem byla tzv. „Prosincová ústava“ z roku 1867, která s konečnou platností Židy zrovnoprávnila. Počet osob židovského vyznání v Jihlavě tak během krátké doby vzrostl více než desetkrát. Podnikavý a ctižádostivý Bernhard Mahler zde tedy nalezl živnou půdu pro své záměry. Otevřel si výčep a obchod s alkoholem, později dokonce koupil prostorný dům, v němž bydlel a zároveň provozoval svou živnost. Výnosné podnikání mu umožnilo pozvolna naplňovat životní sen: proniknout mezi městskou honoraci. Pozoruhodné je, že velkým pomocníkem jeho společenského vzestupu se stal malý syn Gustav.

Více čtěte na webu nakladatelství Muzikus.

Comments

comments

Vyhledat