Malíři z Cechu pomáhají dobré věci

Photo by RhondaK Native Florida Folk Artist on Unsplash
Photo by RhondaK Native Florida Folk Artist on Unsplash

Rok 2020 je rok dobrých skutků a poctivého řemesla, aspoň podle Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR. V pátek 21. února budou během charitativní akce vymalovány prostory Domova se zvláštním režimem – Alzheimer centra v Pačlavicích. V úterý 17. března pak prostory Dětského domova v Unhošti.

Alzheimer centrum v Pačlavicích

V Pačlavicích na Kroměřížsku se v pátek 21. února uskuteční celodenní malířská akce ve spolupráci s Colorlak, Cechem malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, z.s., SPOKAR a.s. a PAPOS Trade, s.r.o.. Nápad uspořádat tuto dobročinnou akci vzešel z člena Cechu, hrdého občana Pačlavic a rekordmana Stanislava Zdražila. Nápadu se chytla Kroměřížská cechovní skupina, které je součástí, za podpory sekretariátu Cechu.

Domov se zvláštním režimem je provozován organizací Sociální služby Pačlavice, p. o. Je registrovanou pobytovou službou, kterou zřídila obec Pačlavice za tím účelem, aby poskytovala potřebnou pomoc a podporu lidem s demencí, kteří již nejsou z tohoto důvodu schopni postarat se o sebe ve svém domácím prostředí. Konkrétně pomáhají osobám starším 50 let se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, jejichž situace vyžaduje z důvodu těchto onemocnění pravidelnou pomoc druhé osoby a jejichž situaci nelze zvládnout ani za pomoci terénních a ambulantních služeb.

 

Dětský domov v Unhošti

V Unhošti na Kladensku se v úterý 17. března uskuteční celodenní malířská akce ve spolupráci s Barvy a Laky Hostivař/Teluria, Cechem malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, z.s., SPOKAR a.s. a PAPOS Trade, s.r.o.. Nápad uspořádat tuto dobročinnou akci vzešel z člena Cechu, vedoucího Pražské cechovní skupiny Bc. Jana Zemana, autora výstavy k 670 let malířských cechů na českém území a 1. pochodu sv. Lukáše, patrona malířů ve spolupráci s ředitelkou Jindřišské věže Lucií Dolfi. Nápad podpořila Pražská cechovní skupina za podpory sekretariátu Cechu.

Předchůdcem Dětského domova v Unhošti bylo zařízení v Sazené, které vzniklo v roce 1965 v budově bývalé základní školy. Domov sem byl přemístěn z Kladna, kde v objektu bývalého dětského domova vznikl pionýrský dům. Zkraje bylo pečováno pouze o děvčata. Původní kapacita zařízení byla 45 dětí. V osmdesátých letech se domov přeměnil na koedukované zařízení, objevili se zde tedy chlapci společně s dívkami. Za existenci dětského domova jím prošlo cca 450 dětí, které zde prožily mnohdy celé mládí a na domov nezapomínají. Děti, které domovem prošly, jsou zde vždy vítány a rády se sem vracejí.

While the painters in Cechu contribute to a good cause, it’s a reminder for entrepreneurs everywhere, including those interested in learning how to start an LLC in Florida that their businesses can also make a positive impact on their communities and support meaningful initiatives.

Comments

comments

Vyhledat