MLADÍ PSYCHOLOGOVÉ BOŘÍ MÝTY. TERAPIE BY VÁM MĚLA POMOCI ROZVÍJET A POZNÁVAT SE, ŘÍKÁ ZAKLADATELKA MEETINY

foto Meetina
foto Meetina

Přečtěte si také seznam zařízení pro péči o duši dole v článku!

Bývalí studenti psychologie s těmi současnými spojili síly a rozhodli se zrealizovat unikátní terapie v unikátním prostoru dvacet let vybydleného domu na Žižkově. Meetina a Terapeutický přístav se brzy mohou stát i duševními přístavy pro vás. „Člověk nemusí nutně cítit nějaký smutek, ale může se jít k psychoterapeutovi i rozvíjet a poznávat se. Terapeut by měl být vaším průvodcem,“ říká Aneta Plýhalová z Meetiny. V rámci akce #tydenprodusi vám tento projekt představíme víc.

 

Meetina je projekt mladých psychologů, kteří se pod tímto názvem sdružili, aby se společně realizovali a pomáhali lidem, kteří je požádají o pomoc. V současnosti usilovně pracují na rekonstrukci místností v žižkovském Prostoru 39, ve kterém chtějí najít zázemí a místo pro terapie.

„Každý z nás potřebuje prostor a potřebují ho i naše duše a terapie je přesně to místo, které vám ho dá. Může to být místo, ve kterém budete sdílet i to hezké i to špatné, co ve vás je a co se ve vašich životech děje,“ říká Veronika Macová z Meetiny.

Dodává ale, že „ten prostor si tvoříte sami a ten terapeut je jen taková podpora, takový průvodce těmi obtížemi, starostmi, ale i radostmi. Je to o vás.“

Prostor v Řehořově ulici využijí také studenti psychologie, kteří se sdružují pod zatím neoficiálním názvem Terapeutický přístav. Své služby chtějí poskytovat klientům zadarmo.

„My jsme studenti, kteří si řekli, že chceme dělat praxi a terapii co nejzodpovědněji. Chceme vysoce motivované studenty nabídnout lidem a zadarmo,“ dodává jeden z nich Daniel Wagner.  

Daniel pro vás připravil výčet zařízení, kam se obrátit, když vám není dobře.

 

Zařízení pro péči o duši

Zde poskytujeme stručný výčet zařízení, které nějakým způsobem pečují o duši či se starají lidi s duševním onemocněním či poruchou. Jejich přístupy i zaměření jsou různorodé, přesto na řadě pracovišť najdete skvělé odborníky, kteří vám rádi pomohou či vás odkážou na konkrétní pomoc. Jsme si také vědomi, že se nám zde všechna zařízení nevešla a mnohé jsme nezmínili, byť by si zmínku zasloužily.

Klinika ESET

Multidisciplinární tým odborníků nabízí péči v širokém spektru psychických potíží formou denních stacionářů, psychoterapeutických skupin i individuálních sezení. Součástí je i psychiatrická a psychologická ambulance.

Adresa: Úvalská 3411/47, 100 00 Praha 10

Telefon: 272 940 880

E-mail: klinikaeset@volny.cz, info@klinikaeset.cz

Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

 

Národní ústav duševního zdraví

NÚDZ se věnuje výzkumu na poli psychologie a psychiatrie, nabízí klinickou léčbu afektivních, úzkostných a psychotických poruch, soustředí se především na farmakorezistentní pacienty, v rámci výzkumu nabízí i alternativní a nové metody léčby.

Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany

Telefon: 283 088 111 (recepce), 283 088 222 (klinická psychologie), 283 088 419 (sekretariát primáře), 283 088 244 (ambulance)

E-mail: sp@nudz.cz (sekretariát primáře), ambulance@nudz.cz (ambulance), marek.preiss@nudz.cz (klinická psychologie)

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

 

Vojenská fakultní nemocnice – psychiatrické oddělení

Psychiatrické oddělení se skládá z ambulantní části, lůžkového oddělení, denního stacionáře a terénního psychiatrického týmu. Poskytuje komplexní spektrum psychiatrických služeb. Psychiatrické oddělení se především zaměřuje na diagnostiku, léčbu, rehabilitaci a posuzování duševních poruch v jejich akutní fázi. V rámci oddělení jsou poskytované krátkodobé hospitalizace určené k rychlé stabilizaci zdravotního stavu. Tým lékařů, psychologů, terapeutů a všeobecných sester je připraven poskytovat kvalitní a bezpečnou péči na vysoké úrovni.

Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Telefon: 973 203 426

E-mail: stanislav.moravek@uvn.cz

Kontaktní osoba: MUDr. Stanislav Morávek

 

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Pokrývá široké spektrum psychiatrických poruch, umožňuje lůžkovou i ambulantní léčbu, nejrůznější druhy podpůrných terapií, výjimečná je i možnost hipoterapie. V nabídce je akutní i následná péče formou stacionářů a podpůrných skupin. Součástí areálu je též centrum krizové intervence.  

Adresa: Ústavní 91, 181 02 Praha 8

Telefon: 284 016 666

E-mail: vera.strunzova@bohnice.cz

Kontaktní osoba: MUDr. Věra Strunzová

 

Psychoterapie Anděl

Psychoterapeutická a psychologická ambulance nabízí pomoc v širokém spektru psychických obtíží. Umožňuje individuální, párovou i rodinnou terapii. Součástí týmu je i nutriční terapeut.

Adresa: Ženské domovy – 4. a 5. patro Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

Telefon: 608 178 543

E-mail: kontakt@psychoterapie-andel.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kulhánek

 

Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z. ú.

Kaleidoskop má jak terapeutickou komunitu v Solenicích u Orlíku, tak stacionář a ambulance v Praze v Nuslích. Kaleidoskop se primárně zaměřuje na lidi s hraniční porucho osobnosti, s kterými pracuje za pomoci dialekticko-behaviorální terapie. Výrazně se věnuje dlouhodobé práci s klienty, kdy klienti zůstávají v komunitě až jeden a půl roku, kdy na sobě pracují. Jde o jedinou komunitu v Čechách, která se této problematice věnuje.

Adresa: Ambulance Kaleidoskop a DBT Centrum, Svatoslavova 260/14, 140 00 Praha 4, Nusle; Terapeutická komunita Kaleidoskop, Solenice 35, 262 63

Telefon: 774 437 977 (ambulance); 774 437 977 (DBT centrum)

E-mail: ambulance@kaleidoskop-os.cz; dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz; tk@kaleidoskop-os.cz

Kontaktní osoba: Renata Tumlířová

 

Meetina

Meetina je projekt mladých psychologů, kteří propojují svět s terapií. Terapeutům nabízí prostor a klientům pomáhají pečovat o duši. Snaží se poskytovat dostupnou terapii jak sociálně, tak ekonomicky. Rovněž se snaží o destigmatizaci psychoterapie, kterou vidí jako něco přirozeného, co by mělo být běžnou součástí života, o které se normálně mluví i se pravidelně užívá. Krom psychoterapie se zaměřují na komunitní práci, workshopy a vzdělávání.

Adresa: Meetina, Prostor 39, Řehořova 33/39, 130 00, Praha 3 – Žižkov

Telefon: 776 663 603

E-mail: meetina@meetina.cz

Kontaktní osoba: Aneta Plýhalová

Terapie přístav

 

Jde o studentskou skupinu pro cvičnou psychoterapii, která poskytuje studentům ukončujících své vzdělávání i výcvik prostor pro praxi a provozování individuální terapie. Studentům poskytujeme supervize, intervize a odborné zaštítění. Klientům nabízí vysoce motivované a schopné začínající terapeuty, kteří poskytují terapii zdarma, pouze za náklady a poplatky za prostory. Snaží se poskytovat ekonomicky dostupnou a lidsky přívětivou terapii. Dále se v Přístavu zajímají o výzkum, edukaci a komunitní práci.

Adresa: Terapie přístav, Prostor 39, Řehořova 33/39, 130 00, Praha 3 – Žižkov

Telefon: 728 666 492

E-mail: terapeutickypristav@gmail.com

Kontaktní osoba: Daniel Wagner

 

Krizová centra

Psychiatrická nemocnice Bohnice – Centrum krizové intervence

Centrum nabízí okamžitou pomoc bez nutnosti objednání 24 hodin denně. Nabízí prostor k řešení akutních krizových situací. Nabízí i krátkodobou hospitalizaci a denní stacionář. V centru operuje stále dostupná linka důvěry.

Adresa: Ústavní 91, Praha 8, 181 02

Telefon: 284 016 110

E-mail: cki@bohnice.cz

Kontaktní osoba: MUDr. Petr Příhoda – Primář

 

Krizové centrum RIAPS

Krizové centrum RIAPS je zdravotnické zařízení poskytující péči plnoletým lidem, u nichž je v důsledku náročné životní situace ohroženo jejich duševní zdraví. Spojuje psychology, psychiatry, zdravotní sestry – terapeutky, terapeuty a sociální pracovníky do jednoho týmu, který pomáhá klientům při aktivním řešení jejich problémů. Používané metody jsou především krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, relaxační techniky a jiná práce s tělem, farmakoterapie.

Adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3

Telefon: 222 586 768

E-mail: riaps@csspraha.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Holcner

 

Krizové oddělení Denního psychoterapeutického sanatoria

Pomoc formou krizové intervence orientovaná především na akutní psychotické poruchy. Nabízí výjezd za pacientem domů. Snaží se s pacientem navázat kontakt, společně v bezpečném prostředí přečkat akutní epizodu, případně zajistit humánní cestou vhodnou hospitalizaci.

Adresa: Medkova 2, 142 00 Praha 4

Telefon: 261 227 944, 777 612 279

E-mail: dpsmedkova@ondrejov.cz

Kontaktní osoba: Renáta Fialová, renata.fialova@ondrejov.cz

 

zdroj článku k videu: www.perspektivne.cz
zdroj videa: Perspektiva

Comments

comments

Vyhledat