Muzeum láká na výstavu Ze života knih a knížek

foto Muzeum hlavního města Prahy
foto Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy pořádá

od 17. listopadu 2019 do 13. dubna 2020

 v Zámeckém reálu Ctěnice

Bohdanečská 259/1, 190 17, Praha 9 – Vinoř

výstavu

Ze života knih a knížek

V pěti výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice jsou prezentovány autentické předměty knižní i neknižní povahy ze sbírek Muzea hlavního města Prahy a Národního technického muzea. Výstava odkrývá taje a umění knihařského řemesla, které se po staletí podílelo na zachování a zpřístupnění vědění. Rozhodující roli přitom sehrál vynález knihtisku. Tato výstava klade důraz na vývoj tisku v českých zemích od počátku až do 19. století a zaměřuje se na vybrané pražské tiskaře a tiskárny.

Výstava Ze života knih a knížek je rozdělena do několika tematických celků. Část výstavy patří knižním vazbám, technikám zdobení knižních desek či řemeslu knihvazače a ozdobníka, a to včetně nástrojů, materiálů a pomůcek, které k práci potřebovali. Menší část se pak věnuje krásně zdobeným modlitebním knížkám a těm, které souvisely s mnoha dalšími řemesly – knížkám vandrovním, bez nichž se neobešli vandrující tovaryši. Nedílnou součástí výstavy je bohatý obrazový materiál, je zde k vidění například faksimile listiny na pergamenu císaře Fridricha III., z roku 1473 i řada vzácných originálů knižních vazeb.

Interaktivní písařská a knihařská dílna, které výstavu doplňují, nabízí možnost vyzkoušet si práci písaře a řemeslo tiskaře či knihvazače anebo se mohou návštěvníci pokusit správně určit materiály, na které se v minulosti psávalo.

V rámci výstavy je realizována celá řada doprovodných programů – výtvarných dílen i komentovaných prohlídek, včetně výukových programů pro školy.

Termíny interaktivních dílen pro veřejnost:

23. a 30. 11., 7., 14. a 21. 12. 2019

11. a 25. 1., 8., 16. a 22. 2., 7. a 21. 3., 4. 4. 2020

7. 12. 2019 speciální tiskařská dílna s učiteli a studenty SUPŠ a VOŠ Jablonec n. Nisou

14. 12. 2019 adventní rytecká dílna

25. 1. 2020 umění kaligrafie – techniky ručního krasopisu

8. 2. 2020 výroba papíru (mramorového, škrobového)

21. 3. 2020 „Vyrobme si knížku“

Interaktivní program pro školy a zájmové skupiny je možné si rezervovat na adrese: lektorctenice@muzeumprahy.cz .

Animační program o knihařích a knihvazačích Knihařský učeň přiblíží dětem tajemství tohoto starodávného řemesla a zavede je do světa písařů, iluminátorů, knihtisku, ukáže jim různé druhy knih včetně knížek modlitebních a vandrovnických. V rámci programu si žáci budou moci vyzkoušet písařskou a knihařskou dílnu.

Různé varianty programu podle věku dětí. Vhodné pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ.

Comments

comments

Vyhledat