Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes

Kolektivní monografie mapující reflexi legendární postavy Kryštofa Kolumba v umění a kultuře českých zemí.

Kolektivní monografie se soustředí především na specifika zobrazování Kryštofa Kolumba v umění a kultuře v českých zemích. Prostřednictvím pěti textů od tří autorek a jednoho autora tuto problematiku nahlíží z perspektivy několika humanitních oborů – historie, dějin divadla, literatury a výtvarného umění. Události i umělecká díla vykládá v širších dobových politických, sociálních a náboženských souvislostech. Sleduje proměny pohledu na všeobecně známou klíčovou osobnost světových dějin a dotýká se také naléhavých témat souvisejících s problematikou kolonialismu a jeho důsledků, která je v českém prostředí zatím nedostatečně reflektována. Kniha vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se konala v Galerii moderního umění v Hradci Králové od 07. října 2022 do 12. 03/2023. 

Historička a etnoložka Markéta Křížová se na úvod věnuje Kryštofu Kolumbovi v širším geopolitickém a historickém kontextu. Ve svém druhém příspěvku pak zkoumá proměny pohledu na tohoto historického aktéra v českých zemích v průběhu pěti století. Divadelní historik Martin Pšenička se zamýšlí nad 150 lety českého scénického zpracování kolumbovské látky, nad estetickými požadavky i společensko-historickými souvislostmi, které odráželo. Literární historička a amerikanistka Františka Schormová ve své stati sleduje, jakým způsobem objevitel vystupuje v české poezii minulého století. V posledním příspěvku kurátorka královéhradecké výstavy a historička umění Vjera Borozan komentuje samotnou výstavu Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes, rozvíjí některá její témata a blíže představuje vybraná díla i kontexty jejich vzniku. Monografii vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové.

Knihu Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes můžete zakoupit přímo v e-shopu Galerii moderního umění v Hradci Králové

Comments

comments

Vyhledat