Navštívili jsme výstavy studentského umění. Jaké jsou?

AVU / Foto Viktorie Štěpánová
AVU / Foto Viktorie Štěpánová

Leden. Měsíc, kdy mladé umění vystrčí růžky ze svých útrob, ze svých celoročních bublin a ukáže se světu.  Počátek roku se každoročně nese ve znamení dnů otevřených dveří vysokých škol, které nám dávají možnost nahlédnout do ateliérů mladých umělců po celé České republice. V tento měsíc vzniká kolem uměleckých škol a akademií humbuk, kdy i ti, kteří se za normálních okolností o umění nezajímají, jsou vlákáni na pozemky akademických půd vkročit. 

UMPRUM / Foto Viktorie Štěpánová

Nejedná se o pouhé prezentace semestrálních výtvorů od studentů pro studenty či profesory. Klauzurní prezentace se staly oblíbenými veřejnými výstavami. Tyto akce jsou zajímavé i škálou lidí, které oslovují. Prvotně šlo o možnost jakéhosi prvního kontaktu potencionálních uchazečů s již studujícími, jejich tvorbou a celkovou atmosférou oboru, který je zajímal. Nyní se návštěvnost těchto akcí rozrostla o další návštěvníky. Od galeristů hledajících díla mladých talentů do svých galerií, rodičovstvo a kamarádstvo vystavujících, po „obyčejnou veřejnost“, pro kterou se dny otevřených dveří staly novými výstavami a možnostmi potkat nové, zajímavé lidi.

Důležitou součástí většiny dní otevřených dveří jsou doprovodné programy, seznamující diváky s uměním, či sloužící k vytváření nových mezilidských kontaktů a příjemného trávení společného času. Oslavy nejen konce semestru, ale i celkově života a umělecké tvorby.

Zajímavé je porovnat nebo spíše postavit vedle sebe různorodé přístupy škol, i jednotlivých atelierů v nich. Jde tak dobře zachytit esenci, kterou atelier a její vedoucí vyzařuje. Škola může uvést jednotné téma, ale spíše je tomu tak v hranicích atelierů, kdy jsou stěny určovány spíše vedoucím atelieru. Vedoucí může dát velké ohraničení, společné téma, jednotný materiál, ideu, od které se odkopnout, či vůbec nic. Nechat kreativitu čistě na studentech a poskytnout své vědomosti jen jako oporu. Tohle vše jsme schopni skrze pouhé vystavení děl zjistit.

UMPRUM / Foto Viktorie Štěpánová

Atelier může vystavit díla velice konkrétně. Tematicky, s popisky, jako tomu bylo například na UMPRUM v ateliérech Produktového designu, kde všichni vystavili alternativní hudební nástroje, Grafického designu s kuchařkami, či Oděvního designu s oblečením reflektujícím osobnost tvůrce.

Trochu uvolněněji, stále však s hranicemi řemesla, byly vystavovány práce na AVU či FAVU, kde spojitost udává spíše atelier, ve kterém se ocitáte. Pokud jde o atelier malby, vidíte malby, pokud architekturu, architekturu. Téma a technika každého z vystavujících se liší, jeden maluje expresivně, sprejem, barevně, druhý malé formáty, tužkou a něžně.

Další variantou je vystavení věcí formou „otevřeného atelieru“. Víte na výstavu jakého atelieru, z jaké školy, jdete, tím však indicie končí. K vidění se Vám dostane změť různorodých uměleckých výtvorů, které jen těžko, kromě lásky k umění, něco spojuje. Takovýmto příkladem je výstava klauzurních prací atelieru Centra audiovizuálních studií na FAMU, kde se vystavující rozhodli k dílům neudat název, vysvětlení, ani popis, což u atelieru s širokým spektrem působení může působit poněkud chaoticky. Vyvstává pak otázka, zda jsou jména při takovéto prezentaci děl důležitá, pro koho se díla vystavují, a zda divákům má být pomáháno k jejich pochopení. Ač tito studenti nekladli velký důraz na identifikaci jednotlivých děl, vytvořili v rámci svého „Open studia“ pár workshopů, zapojující diváky do jejich chápání umění. Přiblížili tak divákům ne své výtvory, ale celý proces jejich tvorby.

Kromě hlavních měst jako Brno a Praha je možné shlédnout díla i od uměleckých škol například ze Zlína, Ústí čo Liberce, kde například „dny otevřených dveří“ překřtili na akci zvanou Ještěd f kleci. Akci, která prolíná exhibici děl mladých architektů, s různorodými koncerty, přednáškami a společně stráveným časem, kde kultura vévodí.

Umění má skrze tyto lednové až únorové dny možnost prosakovat do veřejnosti, společnost ho radostně hltá a umělci mají možnost zkusit si beztrestně vystavovat.


Enter FAVU – veřejná výstava studentských prací, FAVU, 21. a 22. ledna

Artsemestr zima, UMPRUM, 27. ledna – 1. února

Zimní klauzury AVU, AVU, 13. – 15. ledna

Open Studio CAS, Semestrální prezentace prací studentů a studentek Centra audiovizuálních studií FAMU formou otevřeného ateliéru, Galerie AMU, 6. – 9. února 

Ještěd F Kleci, Fakulta umění a architektury – Technická univerzita v Liberci, 1. – 3. únoraAVU / Foto Viktorie Štěpánová

Comments

comments

Vyhledat