Nejnovější malby Zbyňka Sedleckého v olomoucké Telegraph Gallery

Telegraph Gallery vystavuje nejnovější obrazy Zbyňka Sedleckého z let 2022 a 2023. Výstavu s názvem Inscenace připravil kurátor Petr Vaňous. Zahájena bude vernisáží ve čtvrtek 24. února v 18 hodin. V olomoucké Telegraph Gallery bude k vidění do 11. května. 

Malířské dílo Zbyňka Sedleckého charakterizuje provázanost figury a prostoru. Zbyněk Sedlecký pracuje nejčastěji s fotografickými momentkami, které malířsky dále rozpracovává. V tvůrčím procesu přibližuje a vzdaluje, vyvíjí a rozpracovává fotografické snímky do velkorysých forem malířských skvrn a iluzivních prostorových plánů řešených na rozdíl od digitální fotografie prostřednictvím barev a jejich vztahů, doplnil kurátor Petr Vaňous.

Zatímco zpočátku Zbyněk Sedlecký fotil a následně maloval lidské postavy v exteriérech měst, nejnovější díla vycházejí z fotografických momentek figur a předmětů (ruka, noha, pokojová květina, palná či chladná zbraň) zachycených v interiéru. Dřívější malby Zbyňka Sedleckého vznikaly po důsledné logické rozvaze a práci s rastrem, mřížkou i pixely, v nejnovějších pracích však Sedlecký přistupuje k malbě s malířskými zkušenostmi z minulosti. S tím souvisí i jeho postupný přesun od akrylu na olejové barvy.

Každý obraz Zbyňka Sedleckého je událostí zastavenou v čase. Divák se tak vyvazuje z automatismů vnímání, které jsou spojeny s pohybem těla a vědomí. Zastavení pohybu iniciuje jiný popis události, protože zastavuje i náš zrak. Tady se ujímají své role malířské výrazové prostředky, které modelují obraz buď jako situaci vzdálenou, nebo blízkou, soukromou, intimní. A jsou to právě tyto malířské prostředky, které vnášejí do statického obrazu novou dynamiku, jež vede k přehodnocení toho, co bychom mohli nazvat klasickým malířským žánrem, uzavřel Vaňous.

Výstavu doprovází první dílčí monografie Zbyňka Sedleckého v grafickém zpracování Pavla Tichoně. Editorem knihy je kurátor výstavy Petr Vaňous.

ZBYNĚK SEDLECKÝ / Inscenace

Telegraph Gallery

24. 2. – 11. 5. 2023 (vernisáž 23. 2. 2023 v 18 hodin)

Kurátor výstavy: Petr Vaňous
Grafický designér: Jakub Kovařík

Telegraph Gallery připravuje také komentovanou prohlídku – pro více informací sledujte: www.telegraph.cz/galerie. Telegraph Gallery je otevřena úterý až pátek od 9 do 19 hodin, sobota až neděle od 10 do 18 hodin.

ZBYNĚK SEDLECKÝ (1976) se narodil v Ostravě. Vystudoval Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (ateliér prof. Jiřího Načeradského) a Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér prof. Jiřího Sopka). Zbyněk Sedlecký patří mezi klíčové autory (spolu s Josefem Bolfem, Danielem Pitínem nebo Lubomírem Typltem) narozené v 70. letech 20. století, kteří se dlouhodobě věnují výhradně malířství. Ve své tvorbě autor navazuje na českou malbu, kontinuálně ji rozvíjí a modifikuje ve vztahu k vlastní paměti, fotografii, pohyblivému obrazu a sociálním sítím.  

 

 

 

Comments

comments

Vyhledat