Obrázky z výstavy: Textilní klauzurní práce z UMPRUM v rámci celoškolní akce ARTSEMESTR zima 2022

ARTSEMESTR zima 2022 je tradiční výstava studentských prací na UMPRUM. Letos se kvůli covidu nekoná vernisáž, ale výstava dnes začne.

Oživování tradičních technik a technologií, spolupráce s firmami nebo projekty na zlepšení života kolem nás, to jsou témata, která rezonovala letošními semestrálními a klauzurními zadáními na UMPRUM. Výsledky projektů, na kterých studentky a studenti UMPRUM pracovali v uplynulém semestru, se otevřou na celoškolní přehlídce ARTSEMESTR zima 2022,“ říkají zástupci školy.

Přinášíme vám několik snímků klauzurních prací studentů Atelieru textilní tvorby na UMPRUM.
Tématem se pro zimní semestr stala JEHLA, KTERÁ PÍCHÁ. 
„Pomyslným píchnutím jehly studenti v klauzurním projektu otevírají témata jak celospolečenská, tak osobní. Jehla se tak pro ně stává impulsem k vlastní sebereflexi i zamyšlení nad systémem, ve kterém žijeme a tvoříme,“ vysvětluje škola.

Práce studentů a studentek UMPRUM bude opět možné vidět v originálním prostředí jednotlivých ateliérů v hlavní budově UMPRUM na náměstí Jana Palacha. Výjimku bude tvořit projekt na zlepšení prostředí ateliéru Kafkárna Ateliéru volného umění I.

 

Ateliéry a témata

Ateliér architektury I – Vzdělání – Mateřská škola // klauzura: Vzdělání – Mateřská škola – model 1:25 + návrh zahrady MŠ
Ateliér architektury II – Dělejte si co chcete // klauzura: Individuální zadání
Ateliér architektury III – Food and Architecture: Inside the Market – návrh trhu / tržnice současnosti s ohledem na environmentální, sociální a jiné aspekty // klauzura: rozpracování semestrálního projektu v rámci kontextu Staré tržnice v Bratislavě
Ateliér architektury IV – Vysoké Mýto – R35 – Litomyšl – scelení „městských jizev“ vytvořených dopravními tepnami vedoucími centrem Vysokého Mýta a Litoměřic. Analýzy, spolupráce se studenty sociologie a terénní výzkum, dle kterých vznikal ideální plán proměny silnice R35 v těchto městech // klauzura: navazuje na semestrální zadání – návrhy úprav míst a domů
Ateliér průmyslového designu – 1. ročník – stylizace přírodniny do čtyř materiálů a výroba modelů; 2. a 4. ročník – Relax / technologie – houpací křeslo, využití zbytkového tepla, nový design vodního grilu; 3. ročník – volné téma – interiér sdíleného auta, design charakteru herní postavy, design čajovaru, design mikroskopu; 5. ročník – stáž // klauzura: 1. ročník – užitečný předmět vycházející z přírodniny; 2. – 5. ročník – „reakce 2 erko“ (2 čti [tu]) – projekty reagující na ikonu českého automobilismu „erko“ – Škoda 110r.
Ateliér designu nábytku a interiéru – Lití kovů – výběr realizovaného předmětu má plně reflektovat potenciál technologie výroby a využít jej v maximální možné míře // klauzura: navazuje na semestrální zadání – finální výrobek vyhotovený technologií lití kovů.
Ateliér produktového designu – 1. ročník – studie přírodniny; 2. – 5. ročník – informační systém pro Spolkový dům Slavonice; dárkový předmět pro UMPRUM // klauzura: Sluneční brýle pro známou osobnost
Ateliér volného umění I (Sochařství) – Oživení prostředí bývalého sochařského ateliéru Bohumila Kafky. Plán vytvořit na tzv. Kafkárně a její zahradě místo, které by se stalo průsečíkem (nejen) školních aktivit a tvorby týkající se environmentálních témat.
(Semestrální projekt bude vystaven v Kafkárně, Buštěhradská 2, Praha 6)
Ateliér volného umění II (Malba) – Rozpracování studentských prací na volné zadání
Ateliér volného umění III (Intermédia) – Rozvíjení studentských projektů na volné
Ateliér volného umění IV (Fotografie) – Volné téma. Společně s díly vznikal i zine s tematickým přesahem do klauzurní výstavy #hypertension22.
Ateliér skla – MEADOWS – navrhnout styl běžné a luxusní řady, včetně návrhů konkrétních výrobků pro značku Meadows (luxusní svíčky, vůně do interiéru) // klauzura: VIZE Socha a materiál, pohled do budoucnosti, restart, nové strategie – analýza přístupů a strategií 3-5 umělců + vlastní koncept a návrh vlastního uměleckého díla + realizace dle vlastních možností.
Ateliér keramiky a porcelánu – 1. ročník – Váza – porcelánová váza, 2.-5. ročník – Hrnek – návrh hrnku pro Český porcelán Dubí // klauzura: Barva – spolupráce na projektu CRAFT – klíčová slova zadání – barva, povrch, prostor, výstup – objekt, instalace, koncept
Ateliér K.O.V. – Multifunkční nástroj / tradice – detail // klauzura: kolekce šperků, která bude vycházet z technologie, materiálů a detailů použitých v práci semestrální
Ateliér módní tvorby – Modrotisk – tradiční technika modrotisku v kontextu soudobého odívání. // klauzura: Modrotisk – použití vlastního autorského dezénu nebo využít již existující a integrovat je do oděvní formy v kombinaci s aktuálními materiály. Projekt probíhá ve spolupráci s modrotiskovou dílnou ve Strážnici.
Ateliér designu oděvu a obuvi – VIVE LA FRANCE – téma Francie, inspirace francouzskou historií, kulturou, uměním a osobnostmi. Důraz je kladen na důkladné rešerše vybraných inspirací a kvalitní řemeslné zpracování s odkazem na zpracování ve smyslu haute couture, tedy v realizační rovině důkladné řemeslo s velkým podílem ruční práce. Projekt vznikl ve spolupráci s českou mutací časopisu Marie Claire, byl „posvěcen“ a je sledován mateřskou Marie Claire v Paříži.
Ateliér textilního designu – JEHLA – Jaké jsou možnosti / limity jehly v kontextu současného textilního designu? Rešerše a vyzkoušení různých technik a hledání vlastního jazyka, který jehla umožňuje. // Klauzura: JEHLA – individuální projekty. Škála přístupů a technik je otevřená. Ateliér Ilustrace a grafiky – Šablona – 1) šablonový raport, 2) šablonová grafika, 3) šablonová zpráva // klauzura: Kniha — publikace vytvořená pomocí šablon
Ateliér tvorby písma a typografie – Typografie realizovaná v masivním materiálu – návrh pamětní desky archeologa Ivana Borkovského, na fasádu domu 323/27 v ulici Karoliny Světlé. (Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, ambasádou Ukrajiny a Národním památkovým ústavem); Pamětní medaile UMPRUM – soutěžní návrh na novou pamětní medaili // klauzura: netradiční techniky reprodukování obrazu – nástroje a experimentální matrice pro reprodukci písemného sdělení.
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace – 1) Vizuální styl Městského Muzea Lanškroun –  vizuální identita včetně manuálu určená k realizaci, 2) Informační systém a vizuální identita duálního komplexu mateřských škol v Semilech – praktická realizace zcela nového architektonického projektu ve spolupráci s magistrátem města a klienty. (Realizace proběhne během roku 2022.) // klauzura: Obálka časopisu Živel 41 In Extremis – ve spolupráci s Ateliérem fotografie II
Ateliér animace a filmu – Spolupráce s ČT – seriál pro i-Vysílání // klauzura: realizace seriálu animovaných filmů pro i-Vysílání ČT
Ateliér grafického designu a nových médií – Každý týden nový úkol. Každý týden odevzdání vyřešeného úkolu a další týden to samé. Student jako dobře promazaný cyber stroj reagující rychle, svižně, přesně. Student střílející rovnou na komoru, žádné opravy. Říkáme tomu příprava na pravidelný rytmus. // klauzura: Pokračování ze semestru. Klauzury trvají tři týdny. Každý týden nový úkol.
Ateliér fotografie II – Fotografie pro obal časopisu Živel 41 na téma In Extremis // klauzura: fotografie pro vizuál (plakát + další případné média – pozvánka, obal katalogu, sociální sítě…) výstavy nové generace českého porcelánu: Terra Alba / Porcelán 2022
Ateliér designu a digitálních technologií – skupinová výroba her pro speciální arkádový stroj v rámci Festivalu Ilustrace a Komiksu (FIK) na téma Oheň; interaktivní světelná instalace pro výstavu Pokoje 2021; variable fonty (ve spolupráci s Ateliérem tvorby písma a typografie) // klauzura: NFT (non-fungible token) – výstupem ucelená výstava popisující téma NFT, skládající se z jednotlivých autorských prací a doprovodného materiálu k pochopení dané problematiky i laickou veřejností.
Ateliér s hostujícím umělcem – Detaily z imaginárního kosmu // klauzura: Reprezentace. Umělec a jeho dílo ve vzájemném zastoupení. Hostujícím umělcem byl Matt Mullican, americký umělec pracující s rozhraním subjektu a vnějšího světa.

 

Přehlídka klauzurních a semestrálních prací ARTSEMESTR začne dnes a potrvá až do 2. února 2022.

Comments

comments

Vyhledat