Odkaz československého politika, učitele a duchovního Františka Uhlíře ožívá v nové knize.

Kavárna v prostorách nakladatelství Academia na Václavském náměstí v Praze se stala místem slavnostního křtu knihy Milady Polišenské a Jiřího Kašného s názvem František Uhlíř: Dva exily politika, učitele a duchovního. Kniha popisuje život, práci a myšlenky předního politika Československé strany národně socialistické Františka Uhlíře (1900–1980) nejprve ve francouzském exilu během druhé světové války a posléze v kanadského exilu v období po únoru 1948. Křest knihy uspořádala Anglo-americká vysoká škola v Praze.

Publikace je rozdělena do dvou částí. První seznamuje čtenáře se životem Františka Uhlíře od chvíle, kdy se po vypuknutí druhé světové války roce 1939 rozhodl odejít do Francie a působil jako místopředseda československé exilové Státní rady. Druhá část je věnována jeho životní pouti po únorovém převratu v roce 1948, po kterém se Uhlíř rozhodl podruhé emigrovat, tentokrát do Londýna, odkud se však záhy přesunul do Kanady, kde působil jako profesor sociologie, kněz anglikánské církve a misionář pro křesťanské vzdělávání dospělých v Temple Pastures u Ottawy.

„Kniha je komentovanou edicí dosud nezveřejněných Uhlířových deníků a pamětí, které nám věnoval jeho vnuk Paul Uhlíř. Právě on za námi přišel a oslovil nás s nápadem a prosbou, jestli bychom tyto paměti dokázali zpracovat do knižní podoby. Tímto způsobem se k nám dostaly unikátní Uhlířovy rukopisy, za které se sluší ještě jednou poděkovat,“ pronesla na slavnostním křtu za autorskou dvojici Milada Polišenská, profesorka historie a mezinárodních vztahů na Anglo-Americké vysoké škole v Praze, kde působí stejně jako Jiří Kašný.

Slavnostního křtu se kromě autorů zúčastnili také rektor Anglo-americké vysoké školy v Praze Jiří Schwarz, historik muzea Paměti XX. století Petr Blažek, generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš nebo současný náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Jaroslav Miller, který u knihy zdůraznil především její duchovní rozměr.

„Zároveň obsahuje zajímavé informace například o tom, jaké měl František Uhlíř postavení v tehdejší společnosti, s kým během svého života v exilu udržoval kontakt, případně spolupracoval v rámci svých politických, vzdělávacích či duchovních aktivit. Zásluhou toho lze knihu považovat za velmi zdařilé dílo, jehož vznik osobně vítám a gratuluji jeho autorům,“ řekl Jaroslav Miller.

Podle Milady Polišenské se František Uhlíř řadí mezi významné osobností československých dějin, jejíž přínos pro společnost ovšem veřejnost často opomíjí. „Z hlediska zachování Uhlířova odkazu proto cítíme potřebu připomenout jeho životní osudy. Hlubším pohledem do jeho soukromí chceme prostřednictvím knihy rovněž přiblížit současné generaci to, co lidé, jako byl právě František Uhlíř, v tehdejší době prožívali. Věřím, že publikace čtenáře zaujme, inspiruje a v některých ohledech nabídne ponaučení,“ dodala Polišenská.

Comments

comments

Vyhledat