One-to-one. Výzvy bílé krychle

Čtyřmetrový antický sloup jako reminiscence performance, výkřiky hesel z volebních kampaní a architektonický zásah do prostoru galerie. Kurátorský kolektiv absolventů oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové prezentuje pět uměleckých děl vytvořených přímo pro výstavu v Galerii UM. Na příkladech médií, jako jsou architektura, zvuk, performance, pohyblivý obraz a grafický design, se zaměřují na konkrétní specifika jednotlivých uměleckých děl a z nich pramenící požadavky na vhodnou galerijní instalaci i následnou divákovu percepci.

One-to-one. Výzvy bílé krychle pojal kurátorský kolektiv jako reflexi obecné problematiky vystavování vybraných uměleckých médií. Při jejich vstupu do galerie (či konkrétně do prostoru tzv. bílé krychle) vyvstávají před každým z děl vlastní výzvy vyplývající z pomíjivé či naopak čas-požírající povahy, z nemožnosti přesunu nebo z vysokých nároků na diváka, ať už v jakémkoli smyslu.

Každý kurátor či dvojice tak k výstavě přizvala jednoho umělce, designéra nebo architekta z řad studentů a absolventů UMPRUM. Cílem autorů a autorek výstavy však nebyla snaha navrhovat univerzální řešení vhodná pro jednotlivá média. Důraz je ve výstavě kladen zejména na nutnost vnímat specifické potřeby jednotlivých děl, spolupráci s jejich autory a následnou adekvátní instalaci. V několika variacích se při této výstavě opakuje základní vzorec one-to-one, tedy jeden na jednoho, ať už se jedná o vztah umělec-kurátor, dílo-galerie, teorie-praxe nebo obsah-forma.

Koncept výstavy zároveň odráží individuální zaměření každého z kurátorů na odlišné projevy současné umělecké tvorby a praxe. Jako samostatné téma Terezy Škvárové je zastoupena také propagace výstav, jakožto nedílná součást dnešního galerijního provozu.

S tímto tématem souvisí práce Nikoly Ivanova, který se zde spolu s Kateřinou Hlahůlkovou věnuje vystavování grafického designu jako plnohodnotného uměleckého média. Vnímání výstavního plakátu coby samostatného uměleckého artefaktu společně demonstrují netradiční instalací archivních plakátů Galerie UM.

Přímo ke Galerii UM se obrací i Vojtěch a Marie Kordovští zabývající se nepřenositelností architektury a možnostmi jejího vystavení bez použití modelů, plánů či infopanelů. Na tato fakta reagují ready made projektem zahrnujícím odhalení okna do ulice a rafinovanou instalací zrcadel.

Dalším site specific dílem je audiovizuální instalace Julie Lupačové kurátorovaná dvojicí Pavla Rousková a Klára Hudáková. Lupačová vytváří obraz akustické reality galerie, ve které propojuje vytvořenou zvukovou stopu s amplifikovanými zvuky galerie. Svou instalací vybízí návštěvníka, aby si uvědomil, jaký má jeho přítomnost dopad na akustický, potažmo výstavní prostor.

Dílem, které rovněž vyžaduje divákovo aktuální zapojení, je devítikanálové video Dávida Lipkoviče, jenž tematicky čerpá z politické situace a nedávné předvolební kampaně na Slovensku. Kurátor Matěj Forejt video nevystavuje formou klasické filmové projekce, ale na obrazovkách, jež jsou formě i tématu tohoto díla velmi blízké. Divák je tak aktivně zapojen do hledání vlastní cesty dílem ležícím na pomezí reality a fikce.

V pohybu se ocitá i tvorba umělkyně Barbory Dayef věnující se médiu performance. Kurátorka Kristýna Péčová k tématu dočasnosti performance a jejímu mizení z galerijního prostoru mimo jiné dodává: „Tradovanou „efemérnost“ performance, která je jejím nejčastěji zmiňovaným problémem vystavování, řeší Dayef skrze sochařskou instalaci. Ta vznikne přímo během vernisáže a uchová tak v galerijním prostoru prvotní živou akci po celou dobu konání výstavy.“

 

Důležitým aspektem výstavy One-to-one. Výzvy bílé krychle jsou také možnosti meziateliérové spolupráce na UMPRUM, které se propsaly i do doprovodného programu ve formě speed datingu mezi studenty i absolventy všech vyučovaných oborů i zájemců z řad veřejnosti. Speed dating UM-to-PRUM proběhne 23. dubna v 17:00. Kromě této akce je na programu také komentovaná prohlídka s kurátory i autory (26. 3. v 18:00), v rámci Týdne umění pak performance Julie Lupačové (25. 4. v 18:00).

Kolektiv kurátorek a kurátorů k výstavě publikoval také soubor esejů, v nichž jsou jednotlivá témata dále teoreticky reflektována.

 

11. 3. – 25. 4. 2020

zahájení: úterý 10. 3. 2020 od 18 hodin

 

Galerie UM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Otevřeno pondělí–sobota 10–18 hod.

Vstup zdarma

Comments

comments

Vyhledat