Online medicína sílí: zdarma online konzultace s kardiologem i vyhodnocení EKG z chytrých hodinek

Apple EKG_Mezinárodní centrum pro telemedicínu
Apple EKG_Mezinárodní centrum pro telemedicínu

Brněnské MDT – Mezinárodní centrum pro telemedicínu začalo zdarma a komukoli poskytovat přes svůj web www.mdt.cz online konzultace s kardiologem. Také rozšířilo možnosti vzdáleného vyhodnocování EKG z chytrých hodinek. Službu, kterou mohli doposud využívat jen klienti Oborové zdravotní pojišťovny, teď nabízí zdarma všem.

„I v době epidemie je samozřejmě dál nutné pečovat o pacienty, které trápí všechna ostatní chronická onemocnění. Řadě lidí ale současný stav významně zkomplikoval přístup ke zdravotní péči. Proto jsme se rozhodli otevřít online kardiologickou poradnu, která je nyní zdarma dostupná komukoli na našem webu. A ze stejných důvodů otevíráme online hodnocení záznamu EKG z nositelné elektroniky zdarma komukoli,“ říká Veronika Bulková, spolumajitelka společnosti MDT-Medical Data Transfer, Mezinárodní centrum pro telemedicínu a výkonná ředitelka Centra kardiovaskulární péče brněnské Nemocnice Milosrdných bratří.

Obě služby budou zdarma komukoli dostupné po dobu nouzového stavu, prozatím po dobu jednoho měsíce. Online kardiologická poradna odpovídá na dotazy nejpozději do 24 hodin denně, podobně rychlé je online vyhodnocení EKG z nositelné elektroniky. Veronika Bulková nicméně realisticky dodává, že v případě extrémního zájmu může rychlost kolísat. Zatím jsou však odpovědi i vyhodnocení naopak výrazně rychlejší.

Podle Veroniky Bulkové online kardiologická poradna typicky odpovídá na dotazy lidí, kterým se náhle mírně zhoršil jejich zdravotní stav a za běžných okolností by se šli osobně poradit do ordinace svého kardiologa. „Obvykle probereme aktuální zdravotní obtíže a seznam užívaných léků. Vesměs se nás dotazují lidé, kteří už měli diagnostikované kardiologické potíže a obvykle také ti, kteří už dříve využili náš standardní vzdálený monitoring EKG,“ říká Veronika Bulková.

Vyhodnocování EKG z nositelné elektroniky kontinuálně zajišťuje MDT jako jediné v České republice. Od poloviny minulého roku ho mohli zdarma využívat všichni lidé pojištění u Oborové zdravotní pojišťovny. Od té doby už tento systém urychleně poslal nejméně pět lidí na plnohodnotné kardiologické vyšetření. „Nositelná elektronika se výtečně hodí k zachycení fibrilace síní, což je rozšířená choroba, která však zpočátku nastupuje sporadicky, a tak je standardními prostředky velmi složité zachytit ji ještě v počáteční stádiu, kdy je ovšem – jako většina chronických nemocí – ještě nejlépe řešitelná,“ vysvětluje Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny.

MDT-Medical Data Transfer, Mezinárodní centrum pro telemedicínu, zejména zajišťuje dlouhodobá telemetrická vyšetření srdečního rytmu pomocí transtelefonních EKG monitorů, monitoraci poruch spánku nebo krevního tlaku. Přístroje pacientům zasílá poštou, data sbírá automaticky na dálku přes mobilní telefon s GSM připojením a pacienty kontaktuje, pokud data přicházejí chybně – a přistroj si tedy pacient zřejmě špatně nasadil – a samozřejmě i v případě, kdy online předaná data ukazují na zdravotní problém. Po skončení vyšetření pacient zařízení pošle poštou zpátky, v MDT ho spolehlivě vydesinfikují a zašlou dalšímu pacientovi. Jen v České republice tímto způsobem MDT každý měsíc pomůže 1 200 až 1 300 lidem.

Epidemie nemoci COVID-19 spustila v České republice nebývalé změny v elektronizaci zdravotnictví, kdy zdravotní pojišťovny během několika dnů umožnily předepisovat léky i jen na základě elektronické konzultace s pacientem. Třeba na žádost o předepsání dalších dlouhodobě užívaných léků přes email, aniž by byl pacient nucen tradiční cestou předat papírek se seznamem docházejících léků v čekárně sestře.

Pojišťovny také začaly proplácet vyšetření po telefonu nebo hlasových aplikacích stejně, jako by se konala v ordinaci. Přes videohovory je v některých specializacích možné i ordinovat, poskytovat terapie. Platí to pro logopedy, klinické psychology nebo fyzioterapeuty. Například Oborová zdravotní pojišťovna také pro své klienty spustila ve spolupráci s ulékaře.cz online poradnu s lékaři ve všech oborech.

Veronika Bulková je také jednou z organizátorek sbírky Pomoc pro Itálii zajišťované řádem Milosrdných bratří. Ta už zajistila zásilku 17 plicních ventilátorů od českých výrobců a několika desítek tisíc roušek a dalších ochranných prostředků. Přístroje a ochranné prostředky pomáhají konkrétním zdravotnickým zařízením v severní Itálii a ve Španělsku. Pomoc míří zejména do Erby na sever Itálie nebo do nemocnice v Sankt Boi u španělské Barcelony.

„Ventilátory jsme zajistili u českých výrobců. V současné době jednám také o pořízení ventilátorů nově vyvinutých ČVUT. Ty v nejbližší době získají bezpečnostní certifikaci CE, a bude zapotřebí je technicky přizpůsobit standardům dané země, takže pracujeme na jejím zajištění i pro Itálii a Španělsko spolu s odborníky z ČVUT,“ říká Veronika Bulková.

V rámci sbírky se také konal online Koncert pro Itálii, na kterém bez nároku na honorář vystoupilo Trio Bohémo. Po dvou týdnech od vzniku již sbírka vybrala bezmála 1 500 000 Kč. Dary lze zasílat na účet číslo 1341663309/0800 s variabilním symbolem 2020. Stav konta a další novinky je pravidelně zveřejňován na stránkách: www.milosrdni.cz

 

Comments

comments

Vyhledat