Organizace Spolu s vámi propojuje osamělé seniory a zrakově postižené.

Foto: archiv organizace Spolu s vámi
Foto: archiv organizace Spolu s vámi

Součástí každé společnosti jsou lidé, kteří se ne vlastní vinou velmi často ocitají stranou pozornosti. Tento problém se mimo jiné týká seniorů a zrakově postižených. Právě tyto dvě skupiny si však v těžkých situacích dokáží pomoci a být si vzájemně prospěšné. Důkazem je služba organizace Spolu s vámi s názvem Návštěvy pro seniory, kterou v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme podpořil Nadační fond Tesco.

Návštěvy pro seniory propojují potřeby neformálních pečujících, seniorů a zrakově postižených lidí, kteří s ohledem na předsudky zaměstnavatelů jen stěží hledají uplatnění na trhu práce. Příkladem je paní Jaroslava, které byla až v dospělosti diagnostikována genetická oční vada, se kterou se potýká již dvanáct let. 

„Během setkávání s klienty dochází k odstraňování četných vnitřních bariér, člověk získává úplně jiný pohled na život a mění i názor sám na sebe,“ tvrdí paní Jaroslava, která se do projektu organizace Spolu s vámi zapojila na jeho počátku v roce 2019. „Můj život tím získal nový smysl. Získala jsem přátele a těším se na každé naše setkání. Navíc se pravidelně vzdělávám v oblastech, které potřebuji k tomu, abych byla schopna poskytovat službu v co možná nejlepší kvalitě,“ má jasno paní Jaroslava. 

Služba má pomoci nejen osamělým seniorům, ale zároveň přispět k vytvoření nových a smysluplných pracovních míst pro lidi se zrakovým postižením. „Disponujeme deseti zrakově postiženými zaměstnanci, kteří docházejí na návštěvy za seniory domů, do center denních služeb, případně pobytových zařízení. Náplní jejich práce je být seniorům nablízku a trávit s nimi čas tak, jak si přejí. Na základě společných zájmů se snaží povzbudit jejich chuť a elán do života, vyslechnout je nebo pomoci vyrovnat se se zdravotními obtížemi, jako je například právě zhoršující se zrak,“ říká Šarlota Hambergerová, ředitelka organizace Spolu s vámi, podle níž tak vznikají nejen nové přátelské vazby, ale také časový prostor pro všechny pečující, kteří mohou tyto chvíle využít pro sebe.

Organizace Spolu s vámi momentálně v rámci služby Návštěvy pro seniory, která v roce 2019 plynule navázala na projekt Návštěvy POTMĚ, spolupracuje s pětadvaceti domovy pro seniory a pomáhá téměř třem stovkám klientů v Praze, Brně Plzni a Olomouci. 

„Kromě návštěv nabízíme seniorům možnost zapojit se do aktivizačního programu, jehož součástí jsou například hudební přehrávky, besedy či ukázka práce s vodicími psy,“ popisuje Hambergerová s tím, že pravidelně se konají také zábavné workshopy pro širokou veřejnost nebo odborné semináře pro úřady, firmy a další instituce, které chtějí své služby zpřístupnit zrakově znevýhodněným klientům a zákazníkům. „Tímto způsobem se zároveň všem snažíme ukázat, že pokud je lidem se zrakovým postižením poskytnut adekvátní prostor, jsou plnohodnotnou součástí společnosti,“ podotýká Hambergerová. 

V budoucnu má dojít k rozšíření projektu do dalších regionů napříč Českou republikou, kde si službu kvůli finanční situaci momentálně nemohou domovy seniorů, potažmo samotní klienti z řad seniorů dovolit. Velkým přínosem je v tomto ohledu grantová výzva Vy rozhodujete, my pomáháme, jejímž prostřednictvím projekt podpořil Nadační fond Tesco.

„Jsme moc rádi, že díky našemu grantovému programu můžeme přispět k rozvoji takového užitečného a dobročinného projektu, který napříč celou Českou republikou pomáhá se začleněním seniorů a hendikepovaných osob do naší společnosti. Jedním z našich závazků je být dobrým sousedem v místě našeho podnikání, přispívat k utváření mezilidských vztahů a podporovat vzájemné soužití mezi všemi skupinami obyvatel,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco s tím, že v rámci grantové výzvy se dočkalo podpory již 2 300 dobročinných projektů, mezi které Tesco rozdělilo přes 50 milionů korun.

Comments

comments

Vyhledat