Paradise Lost: Ztracený ráj hippies ve fotografiích Johna Wehrheima

John Wehrhem: Jeannie Sunset Dance
John Wehrhem: Jeannie Sunset Dance

Galerie hlavního města Prahy připravuje v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí evropskou premiéru fotografické sbírky Taylor Camp. Už od 12. října tak budou mít návštěvníci v průběhu tříměsíčního trvání výstavy možnost vidět život v havajské komunitě, která neměla žádné zákony ani pravidla, přesto ji však spojovala touha po svobodě. Výstavu otevře autor fotografií John Wehrheim, jehož díla byla vystavována v nejprestižnějších galeriích napříč USA. Za fotografickou sbírku a dokumentární film o Bhútánu získal John Wehrheim dvě ceny Emmy.

„Rozmanité subkultury jsou podstatnou součástí každé demokratické společnosti. Poprvé v České republice představíme tohoto významného amerického fotografa. Díky zaměření na hnutí hippies bude výstava výrazně zacílena i na uvědomění si nutnosti posilování občanské společnosti,“ tvrdí Martin Řezníček, jeden ze tří kurátorů výstavy. „Život v Taylor Campu pro lidi představoval překročení hranic utopie – život v souladu s přírodou, s pocitem svobody, tolerance a udržitelnosti, tedy témat, která v současnosti nabírají na síle a aktuálnosti,“ doplňuje spolukurátor Adam Ligas.

Osídlení Taylor Camp na havajském ostrově Kauai se, od svého zničení represivními složkami v roce 1977, stalo společenským fenoménem a podobně jako známý festival Woodstock i mementem své doby – vrcholného období hnutí hippies. Příběh fotografií začíná v bouřlivém roce 1969, kdy vrcholily demonstrace mladých lidí na západním pobřeží USA, zasazující se především o ukončení války ve Vietnamu. Stupňovaly se násilnosti a společenská situace byla natolik napjatá, že se studentům nabízely jen dvě možnosti – vzít do ruky zbraň, anebo odejít.

John Wehrhem: Diane a Richie

V této době vlastnil Howard Taylor, bratr herečky Elizabeth Taylor, tři hektary půdy na havajském ostrově Kauai. Když se doslechl, že na ostrově bylo zatčeno třináct mladých lidí za potulku, rozhodl se jim pomoct – vyplatil za ně kauci a nabídl jim, aby si založili kemp na jeho lukrativním pozemku u pláže. Postupně se zvěsti o kempu rozšířily i na pevninu a začali do něj proudit lidé z celého spektra společnosti – od válečných veteránů přes rodiny s dětmi až po mladé studenty. Všechny ale spojovalo jedno – touha po svobodě. Právě ta podle Wehrheima udržovala v kempu dobrou atmosféru a soudržnost, a to bez psaných pravidel.

„John Wehrheim zde zaznamenal epochu, kterou odstartovaly protiválečné protesty a hnutí toužící po míru a sociálně spravedlivější společnosti bez rasových předsudků, z poněkud odlišného úhlu pohledu,“ říká Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy.

John Wehrhem: Diane’s House

Když John v roce 1971 poprvé vstoupil do kempu s fotoaparátem, obyvatelé neskrývali ostych. Postupně si však s nimi, díky svým fotografiím, vybudoval vztah založený na hluboké důvěře. Začali ho zvát na návštěvy svých příbytků na stromech a uvolněná atmosféra mu tak umožnila zachytit život v kempu takový, jaký skutečně byl – jako pomalý sen bez zákonů, v soužití s přírodou. Romantické představy však podle Wehrheima narušovaly problémy s drogami, alkoholem nebo sexuálním obtěžováním.

V rámci fotografické výstavy Paradise Lost budou návštěvníci moci kromě fotografií vidět také dokumentární film Na prahu ráje, věnující se právě fenoménu Taylor Campu. Součástí výstavy je i bohatý program složený z komentovaných prohlídek a přednášek. John Wehrheim výstavu v Domě U Kamenného zvonu otevře 11. října. Výstava potrvá až do 8. ledna 2023. Do té doby ji budou návštěvníci moct zhlédnout každý den, kromě pondělí, od 10 do 20 h.


john wehrheim: paradise lost
12. 10. 2022 – 8. 1. 2023

Galerie hlavního města Prahy
Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1
út–ne 10–20 h
Kurátoři: Adam Ligas, Martin Řezníček, Magdalena Juříková

www.ghmp.cz | www.facebook.com/ghmp.cz | www.instagram.com/ghmp.cz


DOPROVODNÝ PROGRAM

13. 10. 2022, 17.30
1968 – rok, kdy světu vládli mladí
Americké centrum Praha 
Autor fotografií John Wehrheim představí publiku společenskou situaci, která v USA vedla k vyostřeným střetům represivních složek s mladými Američany, což nakonec podnítilo mimo jiné i vznik komunity Taylor Camp na Havaji. 

14. 10. 2022, 18.00
Ústřední knihovna, Malý sál
Promítání dokumentárního snímku Na prahu ráje
Snímek Na prahu ráje se věnuje výpovědím obyvatelů Taylor Campu. Po projekci proběhne debata s producentem filmu a autorem vystavovaných fotografií Johnem Wehrheimem. Program se koná v Malém sále Ústřední knihovny na Mariánském náměstí.

26. 10. 2022, 18.00
Dům U Kamenného zvonu
Komentovaná prohlídka s kurátory Adamem Ligasem a Martinem Řezníčkem
Investigativní dokumentarista, producent a učitel na FAMU Martin Řezníček návštěvníky provede politickou situací ve vrcholném období hnutí hippies. Celkový obraz doplní producent a promotér Adam Ligas, který na havajském ostrově Kauai prožil jeden rok a seznámil se tam s Johnem Wehrheimem.

2. 11. 2022, 18.00
Dům U Kamenného zvonu
Filip Tylš: Renesance psychedelik
Přednášku o užití psychedelik v psychiatrii přednese psychiatr a neurovědec Filip Tylš, který se věnuje pacientům s poruchami neurotického i psychotického spektra, výzkumu psychedelik a především psychedeliky asistované psychoterapii. „Na mé cestě k psychoterapii mě ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýší, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou v tradičním kontextu.“

16. 11. 2022, 18.00
Dům U Kamenného zvonu
Martin Valenta o hnutí hippies
Martin Valenta je historik; zabývá se středoevropskými dějinami 20. století se zaměřením na fenomén poválečných subkultur. Je autorem několika monografií a řady odborných studií. Jako spoluautor se podílel s Františkem Stárkem na knize Podzemní symfonie Plastic People. Působí jako odborný pracovník v Ústavu pro studium totalitních režimů a jako pedagog na Karlově univerzitě.

24. 11. 2022, 18.00
Dům U Kamenného zvonu
Komentovaná prohlídka s kurátory Adamem Ligasem a Martinem Řezníčkem
Investigativní dokumentarista, producent a učitel na FAMU Martin Řezníček návštěvníky provede politickou situací ve vrcholném období hnutí hippies. Celkový obraz doplní producent a promotér Adam Ligas, který na havajském ostrově Kauai prožil jeden rok a seznámil se tam s Johnem Wehrheimem.

30. 11. 2022, 18.00
Dům U Kamenného zvonu
GHMP a Qartal uvádějí: For Our Ears Only
Hudba sekt, kultů, komunit a tajných společenství
Audiovizuální večer hudebního kritika Pavla Klusáka rozšiřuje téma výstavy John Wehrheim – Paradise Lost a rekapituluje hudební příběhy uzavřených společenství. Kapely a nahrávky tu neměly ambici proslavit se, po čase se však mnohdy staly součástí popkulturních dějin.

7. 12. 2022, 18.00
Dům U Kamenného zvonu
Komentovaná prohlídka s Janou Bömerovou
Jana Bömerová, galeristka, kurátorka, zakladatelka Leica Gallery Prague, pojmenovala svou komentovanou prohlídku Amerika je nejlepší zemí světa. Ale myslí si to jen Američané. Jana Bömerová se před patnácti lety odstěhovala na ostrov Kauai, kde dále provozovala galerii a kde se mimo jiné setkala s Johnem Wehrheimem.

Comments

comments

Vyhledat