Plány Národní galerie Praha na rok 2022

České Umění 1939–2021, Jan Preisler, Vlastní Podobizna, 1902–1903,
České Umění 1939–2021, Jan Preisler, Vlastní Podobizna, 1902–1903,

V roce 2022 představí Národní galerie Praha rozsáhlé výstavní projekty, nové sbírkové expozice i významné mezinárodní spolupráce. Veletržní palác v dubnu uvede retrospektivu Markéty Othové a koncem roku nabídne dvě nové expozice: Česká architektura 1958–1989 a České umění 1939–2021. Výstava V kroužcích dýmu se bude věnovat motivu zobrazení umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století a meziválečného období. Salmovský palác se znovu otevře s tematickým výběrem zenového umění ve výstavě Zenga.

350 000 návštěvníků (včetně online) a 90 000 sledujících sociálních sítí, 259 restaurovaných děl a 298 zápůjček, více než 550 vzdělávacích programů pro veřejnost a 37 pro zaměstnance – takový byl pro Národní galerii Praha rok 2021. Zahájeno bylo hned několik unikátních výstavních projektů – mimo jiné retrospektiva surrealistické malířky Toyen. Ve Šternberském paláci stále probíhá velmi úspěšná výstava Falza? Falza! a ve Valdštejnské jízdárně Buddha zblízka.

Rok 2022 bude neméně bohatým. Šternberský palác uvede výstavu Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15.18. století ze sbírek Národní galerie Praha (17. 6. – 27. 11. 2022, kurátorka Olga Kotková). Výstava V hloubce a po povrchu (10. 11. 2022 – 26. 3. 2023, kurátorka Štěpánka Chlumská) v klášteře sv. Anežky České představí výsledky mezioborového projektu, k jehož cílům patří i vývoj aparatury, která posouvá možnosti průzkumových metod děl starého umění.

Sbírka umění Asie připravuje pro znovuotevřený Salmovský palác kolekci japonských zenových tušových maleb a kaligrafií pocházejících z období od 16. do 20. století, kterou Národní galerii Praha daroval nizozemský sběratel umění Felix Hess, a která čítá více než 520 děl, a představuje tak jedinečnou sbírku zenového umění v Evropě. Tematický výběr z této kolekce přinese výstava Zenga (27. 5. – 2. 10. 2022, kurátorky Markéta Hánová a Jana Ryndová).

Tématem výstavy V kroužcích dýmu (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023, kurátorka Petra Kolářová) bude motiv zobrazení umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století a meziválečného období. Jedná se o první výstavní projekt NGP na toto téma, jenž ukáže díla z vlastních sbírek doplněná zápůjčkami z dalších českých i zahraničních institucí, a sice v kontextu dobových názorů na kouření, značně odlišných od těch dnešních.

Podstatnou částí programu NGP v roce 2022 se stanou nové sbírkové expozice ve Veletržním paláci, pokrývající české umění v letech 1939 až po současnost a architekturu v Čechách z období 1958–1989. Ačkoli budou zaměřeny na období, v němž byly umění a kritéria posuzující jeho kvalitu výrazně zpolitizovány, expozice se pokusí pojmout tuto éru komplexně a postavit vedle sebe umělecké fenomény i tehdejší fungování NGP.

Expozice věnovaná architektuře zachytí hlavní tendence modernity 2. poloviny 20. století, charakterizované přechodem k postindustriální společnosti, růstem terciárního sektoru, služeb, pokrokem v oblasti (tele)komunikace a audiovizuálních médií. České umění 1939–2019 a Česká architektura 1958–1989 budou zpřístupněny 24. 11. 2022 (kurátoři Michal Novotný a Helena Huber-Doudová).

Od 29. 4. do 30. 10. 2022 bude k vidění retrospektivní přehlídka tvorby jedné z mála českých umělkyň, které se v 90. letech prosadily na velkých výstavách v zahraničí – Markéty Othové (kurátorka Adéla Janíčková). Její tvorba se formálně řadí k tradici české konceptuální černobílé fotografie, zachovává si však intimní charakter. Vrátí se také prezentace laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého určené vizuálním umělcům do 35 let (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023). Novou spolupráci představuje Fotograf festival (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023, kurátorky Markéta Jonášová, Elisabeth Pichler a Tereza Rudolf), který propojí různé výstavy, akce a skupinu umělců ze střední a východní Evropy.

Sbírka grafiky a kresby tento rok představí celkem 13 komorních výstavních projektů, které budou probíhat v grafických kabinetech ve Veletržním a Schwarzenberském paláci. Ve Veletržním paláci je od února otevřena výstava Smrtelné hříchy Jamese Ensora (22. 2. – 15. 5. 2022, kurátor Petr Šámal), prezentující dílo belgického malíře, který se díky odmítání konvencí či využívání estetiky ošklivosti stal přímým předchůdcem expresionismu. Dále výstava Živly Mikoláše Alše (22. 2. – 15. 5. 2022, kurátorka Markéta Dlábková), představující výjimečnou realizaci cyklu Živly, jejichž originalita a invenčnost, se kterou Aleš variuje zažité ikonografické motivy, je řadí k mistrovským dílům Sbírky grafiky a kresby NGP. Schwarzenberský palác od února hostí výstavu Miracula mundi. Divy starověkého světa v grafice 16. a 17. století (22. 2. – 22. 5. 2022, kurátorka Petra Zelenková), která představuje grafické série tematizující legendární divy světa od autorů Maartena van Heemskerck, Maartena de Vos a Antonia Tempesty, ale i další související díla.

Rok 2022 se stane velmi dynamickým v oblasti mezinárodní spolupráce. Na jaro je u příležitosti francouzského a českého předsednictví v Radě Evropské unie ve spolupráci s Centre Pompidou plánována akce Move, kterou centrum každoročně pořádá od roku 2017. Projekt Move: Intimita jako zdroj bude po prezentaci v Paříži představen s upraveným seznamem umělců v červnu v Praze. Od července do prosince proběhne výstava Mileny Dopitové v bruselském Bozaru a projekt s názvem Umělci pro Evropu, který v Bruselu představí mladou uměleckou generaci (kurátor Michal Novotný).

 

MARKÉTA OTHOVÁ

Veletržní palác, 5. patro
29/4 – 30/10 2022
Kurátorka: Adéla Janíčková

Průřezová retrospektivní výstava jedné z mála českých umělkyň, které se v 90. letech prosadily na velkých výstavách v zahraničí. Přestože se tvorba Othové formálně řadí k tradici české konceptuální, archivní, černobílé fotografie, zachovává si vždy intimní, deníkový charakter.

ZENGA

Salmovský palác
27/5 – 2/10 2022
Kurátorky: Markéta Hánová a Jana Ryndová

Znovuotevřený Salmovský palác bude hostit jedinečnou kolekci japonských zenových tušových maleb a kaligrafií pocházejících z období od 16. do 20. století. Kolekce darovaná Národní galerii Praha nizozemským sběratelem umění Felixem Hessem čítá více než 520 děl a představuje jedinečnou sbírku zenového umění v Evropě.

MOVE: INTIMITA JAKO ZDROJ

Veletržní palác, Velká dvorana
10/6 9/10 2022
Kurátoři: Caroline Ferreiera a Michal Novotný

5. ročník Move je akce Centre Pompidou na pomezí tance, performance a pohyblivých obrazů, jejímž cílem je představit prostor a čas pro reflexi. Artikuluje současné korporeality a sociální otázky. Na médium performance se nahlíží prostřednictvím různých způsobů jeho vystavování, produkce a prezentace.

Od roku 2020, kdy svět zasáhla pandemie, vytvořily lockdowny novou formu překrývání profesní a soukromé sféry a zároveň drasticky omezily lidský kontakt. Tyto veskrze negativně vnímané změny ukázaly, o jak zásadní primární potřebu se jedná. Move se noří do jádra této reflexe prostřednictvím instalací a děl vybraných mezinárodních umělců a umělkyň.

Seznam umělců a umělkyň

Výstava: Julien Creuset (FR), Ana Pi (BR/FR), Mélanie Matranga (FR), Julie Béna (FR/CZ), Rory Pilgrim (UK), Marijke De Roover (BE), Hannah Quinlan & Rosie Hastings (UK), Mona Varichon (FR/EG)

Performance: Björnsonova (CZ), Marie Tučková (CZ)

 

SOCHY Z HLÍNY: TERAKOTY ITALSKÝCH MISTRŮ 15.–18. STOLETÍ ZE SBÍREK NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

Šternberský palác
17/6 – 27/11 2022
Kurátorka: Olga Kotková

Cílem této komorní výstavy je představit veřejnosti metody zkoumání uměleckých děl, a to jak z pohledu uměleckohistorického, tak z hlediska přírodních věd. Atraktivní formou ukáže výstupy interdisciplinární spolupráce historiků umění, restaurátorů, přírodovědců a specialistů z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Její zásluhou nahlédne návštěvník za pomoci techniky a nejnovějších neinvazivních analýz pod povrch uměleckých děl, zjistí, jak se vyhodnocuje materiálový rozbor, a zejména se dozví, jak tyto průzkumy pomáhají při restaurování a každodenní péči o kulturní dědictví.

V KROUŽCÍCH DÝMU / PORTRÉT UMĚLCE JAKO KUŘÁKA V ČESKÉM MODERNÍM UMĚNÍ

Veletržní palác, 1. patro
23/9 2022 – 8/1 2023
Kurátorka: Petra Kolářová

Tématem výstavy je specifický motiv zobrazení umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století a meziválečného období. Jedná se o první výstavní projekt NGP na toto téma, který představí díla ze sbírek NGP, jež budou doplněna zápůjčkami z dalších českých i zahraničních institucí.

Jako kuřáci se zachycovali významní čeští malíři – Jan Preisler, Karel Hlaváček, František Kupka, Josef Váchal, Emil Filla či Bohumil Kubišta. Co je vedlo k tomu, aby odložili paletu a štětec a zobrazili se s kuřáckými atributy? Díla českých umělců budou interpretována v kontextu dobových názorů na kouření, které se výrazně lišily od těch dnešních. Výstava naznačí také mezinárodní kontext výskytu tohoto motivu, který nalezneme i u Edvarda Muncha nebo Pabla Picassa.

Jednotlivé části výstavy osvětlí typologii umělců-kuřáků, u nichž dýmka či cigareta zastupovaly symbol bohémského života, dandyovské rafinovanosti, dekadentní neurastenie, společenské a umělecké revolty, genderové emancipace, nebo se staly metaforou umělecké tvůrčí činnosti.

Výstava ukáže, jak tento typ zobrazení vypovídal o proměně tradičně vnímaného umělce v nezávislého moderního tvůrce. Zároveň bude historickou sondou do dobové kultury konzumace tabáku a jiných omamných látek, která bude připomenuta předměty materiální a vizuální kultury vztahující se k fenoménu kouření.

CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO

Veletržní palác, Malá dvorana a mezanin
23/9 2022 – 8/1 2023
Kurátoři: Tereza Jindrová, Jaro Varga, Anetta Mona Chișa

Společnost Jindřicha Chalupeckého a Národní galerie Praha obnovily své tradiční partnerství v rámci společné výstavy, kterou kurátorsky zaštítí umělecko-kurátorské duo Jaro Varga a Anetta Mona Chisa. Společně s přehlídkou děl laureátek a laureátů se také představí zahraniční host projektu, thajský multimediální umělec Korakrit Arunanondchai, jehož tvorba se zaměřuje na transformační potenciál vyprávění.

Mezinárodní porota 33. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého 2022, nejvýznamnějšího tuzemského ocenění pro autorky a autory do 35 let, se rozhodla vybrat pět vítězných umělkyň a umělců. Jsou jimi Olga Krykun, David Přílučík, Vojtěch Rada, Martina Drozd Smutná a Ezra Šimek. Výsledný výběr reprezentuje širokou škálu médií i obsahových přístupů. Objevují se v nich témata lidského působení na planetu, ale také na sebe navzájem v rámci společenských či rodinných struktur, a otázky nuance fyzických a virtuálních těl, genderu a vztahů, do nichž se dostávají.

V HLOUBCE A PO POVRCHU

Klášter sv. Anežky České
10/11 2022 – 26/3 2023
Kurátorka: Štěpánka Chlumská

Výstava představí výsledky mezioborového projektu, k jehož cílům patří vývoj aparatury posouvající možnosti průzkumových metod děl starého umění. Na projektu spolupracují zástupci přírodních, technických a humanitních oborů ze tří specializovaných pracovišť (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Ústav technické a experimentální fyziky ČVU a Národní galerie Praha). Dramaturgická linie menšího formátu počítá s komentovanou prezentací osmi řezeb a deskových maleb z fondů Sbírky starého umění, které byly předmětem zkoumání v rámci grantového projektu.

Výstava bude koncipována tak, aby podnítila diskusi, upozornila na možnosti mezioborové spolupráce a přinesla praktické ukázky výsledků této interakce pro širší veřejnost, a to jak z pohledu inovativních průzkumových metod uměleckých děl, tak z pohledu nových uměnovědných interpretačních možností.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE UMĚNÍ V LETECH 1939–2019 A ARCHITEKTURY V LETECH 1958–1989

Veletržní palác, 2. patro
od 24/11 2022
Kurátoři: Michal Novotný a Helena Huber-Doudová

Významnou součástí programu na rok 2022 se stanou nové sbírkové expozice ve Veletržním paláci, pokrývající české umění z období 1939–2019 a architekturu v Čechách mezi lety 1958 a 1989. Ačkoli budou expozice zaměřeny na dobu, v níž byly umění a kritéria posuzující jeho kvalitu výrazně zpolitizovány, pokusí se vystihnout tuto éru komplexně a postavit vedle sebe umělecké fenomény a tehdejší fungování NGP.

 

Comments

comments

Vyhledat