Po dvouleté pauze se opět otevře prodejní knižní výstava Book Me

Výstava odborné literatury Book Me, kterou už po osmé pořádá Nakladatelství AMU, se v letošním  roce opět zaměří na oblast hudby, divadla, filmu, tance a fotografie. Přes 300 aktuálních odborných  titulů od desítek nakladatelů z tuzemska i zahraničí bude připraveno k prolistování a případnému  zakoupení mezi 11. a 13. listopadem v prostorách Domu U Bílého jelena na pražské Malé Straně.  Zastřešujícím tématem tohoto ročníku výstavy je umělecký výzkum, tedy vědecká reflexe umění  a současně umění jako prostředek poznávání světa.  

Letos návštěvníky pozveme přímo do prostor Akademie múzických umění, konkrétně do atria nově  zrekonstruovaného domu U Bílého jelena v ulici Tržiště. O architektonické řešení výstavního pro storu se postarali studenti scénografie z katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Pracují  přitom s geniem loci barokně-renesančního domu.

Knižní výstava bude přístupná každý den od 10:30 do 20 hodin. Vystaveny budou knihy českých uni verzitních nakladatelů (JAMU, NAMU, NAVU, Vydavatelství FF UK) i oborových nakladavatelství jako  Národní filmový archiv, Institut umění – Divadelní ústav či Bärenreiter Praha. Ze slovenské produkce  bude zastoupena VŠMU Bratislava, Divadelný ústav Bratislava nebo Slovenský filmový ústav. Nebu dou chybět ani velké světové vydavatelské domy jako Palgrave Macmillan, Bloomsbury Publishing,  Cambridge University Press, Routledge a další. Výstava bude po celou dobu konání prodejní a knihy  budou nabízeny za zvýhodněné ceny.

Expozici symbolicky otevřou 11. listopadu v  zvukové intervence studentů modulu Improvizace  a performance HAMU pod vedením Jana Trojana. Společnými a sjednocujícími prvky budou rekon strukce i dekonstrukce hudebních gest, akustických krajin, zvukových událostí a ticha.

V  rámci výstavy také Nakladatelství AMU představí dvě připravované knižní novinky. Ve  čtvrtek  večer uvede Lukáš Jiřička coby editor publikaci Proti gesamtkunstwerku současného německé ho hudebního skladatele a divadelního režiséra Heinera Goebbelse. Teatroložka Eliška Kubartová  s performerkou Káčou Olivovou pak v rámci sobotního programu provedou návštěvníky kolektivní  publikací tvůrců a tvůrkyň z umělecké sféry, akademické oblasti a hybridních mezisvětů s názvem  Terény performance.

Souběžně s výstavou Book Me proběhne na Akademii múzických umění 12. a 13. listopadu rovněž  volně přístupná konference Teritoria umění, kde si lze poslechnout řadu příspěvků doktorandů  uměleckých škol, kteří se výzkumem umění(m) zabývají. Připraveny jsou také přednášky a debaty  k tématu uměleckého výzkumu.

Podrobnější informace k  programu, zúčastněným  nakladatelům a vystaveným knihám je možné najít  na webu výstavy bookme.namu.cz a na Facebooku.  Kontakt: Eva Zavřelová / eva.zavrelova@amu.cz

 

Comments

comments

Vyhledat