Počet obyvatel Prahy dlouhodobě narůstá. Hlavní město láká mladé i cizince

Foto Unsplash / Lisa van Vliet
Foto Unsplash / Lisa van Vliet

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vydal novou studii, která
mapuje Populační vývoj a sociální strukturu obyvatel Prahy v kontextu
evropských měst. Po poklesu v 90. letech je hlavní město díky dostupnosti
pracovních míst a kvalitnímu městskému prostředí stále atraktivnější a počet
obyvatel v Praze roste. Populační nárůst však také znamená i vyšší náklady
pro město.

Současná města čelí mnoha výzvám, na které musejí reagovat. Jednou z těch klíčových
je růst počtu obyvatel, jehož důsledkem jsou zvýšené nároky na dopravní a veřejnou
infrastrukturu či zhoršující se dostupnost bydlení. Podle studie IPR se nárůst počtu
obyvatel týká také Prahy, v kontextu ostatních evropských měst je zde populační vývoj v
posledních letech dokonce nadprůměrný.

„Praha v této oblasti stále nedosáhne na globální města jako je Paříž, Londýn či další
bohatší německá a severská města, přesto je nárůst obyvatel v Praze jedním z
nejdynamičtějších ze všech měst bývalého východního bloku a vyšší než v mnoha
západoevropských městech,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

I když počet obyvatel Prahy aktuálně dlouhodobě roste, není to samozřejmostí. Praha
zažila pokles obyvatel např. v 90. letech 20. století. Naopak nejdynamičtější růst počtu
obyvatel Prahy byl v letech 2003 až 2009 a 2014 až 2019, tedy v době silného
ekonomického růstu.

Na populační vývoj Prahy má silný vliv nejen ekonomický rozvoj a tvorba nových
pracovních příležitostí, ale také bytová výstavba či celková kvalita života. Dynamika
populačního přírůstku jde také ruku v ruce se sociální strukturou obyvatel velkých měst.
Praha dosahuje oproti zbytku republiky vyššího podílů osob s vysokoškolským vzděláním
či nižším podílem nezaměstnanosti.

Díky atraktivitě města, kterou má za důsledek především nové a dobře placené pracovní
příležitosti a kvalitní městské prostředí, je Praha lákadlem pro nové, především mladé
obyvatele z Čech i zahraničí. Lze dokonce konstatovat, že bez cizinců by počet obyvatel
v Praze Prahy stagnoval, či klesal. I přes velký nárůst cizinců v posledních letech je
hodnota podílu zahraničních obyvatel na celkové populaci v Praze v evropském srovnání
stále pouze mírně nadprůměrná. Je třeba stále nižší než v západoevropských
metropolích, jako je Curych, Vídeň, Mnichov či Londýn, kde je podíl cizinců až dvakrát
vyšší. Praha je nicméně jednoznačně nejatraktivnějším městem pro zahraniční imigranty
v porovnání s dalšími metropolemi i menšími městy bývalého východního bloku.

„Nárůst obyvatel automaticky znamená vyšší finanční nároky na město. Je potřeba
zajistit dostupnou městskou hromadnou dopravu, parkovací místa, dostatek bytů,
lékařů či školek. Ukazuje se, že v Praze trvale žije okolo 1,6 milionu obyvatel a pokud
započítáme obyvatele Středočeského kraje, kteří denně dojíždějí do Prahy za prací,
jedná se dokonce o 1,8 milionu lidí. Trvalé bydliště tu však má jen 1,3 milionů obyvatel,
takže i když náklady na infrastrukturu logicky rostou, Praha stále tratí na výnosech z
daní,“ dodává Boháč.

Studii Populační vývoj a sociální struktura obyvatel Prahy v kontextu evropských měst
zpracovala Kancelář analýz města IPR, která letos v červenci získala mezinárodní
ocenění Special Achievement in GIS za datový Portál ÚAP. Jde o ocenění za inovativní či
jinak významné nasazení geoinformačních technologií.

Kompletní studie je k dispozici ve formátu pdf na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Comments

comments

Vyhledat