Podívejte se na plánovanou podobu Bubenečského nádraží

Vizualizace nové podoby Bubenečského nádraží / Zdroj Ing. Arch. Ondřej Tuček
Vizualizace nové podoby Bubenečského nádraží / Zdroj Ing. Arch. Ondřej Tuček

Společnost KONSIT na začátku července zahájila přestavbu bývalého Bubenečského nádraží na víceúčelové společenské zařízení. Rekonstrukce by měla být hotová do konce letošního roku. Významná investiční akce Prahy 6 pozvedne společenský a komunitní život obyvatel této městské části.

Součástí proměny budovy bude celková oprava fasády včetně úpravy okenních a dveřních otvorů. Opravy se dočkají i poškozené části krovu, bude vyměněna střešní krytina, nové bude i oplechování říms, parapetů, žlabů a svodů. V rámci stavebních prací na rekonstrukci střechy budou osazeny i nové servisní lávky nebo hromosvod.

„Nádraží bylo dráhami zrušeno v roce 2016 po 164 letech provozu, kulturní památkou je od roku 2013. Přestavbou a modernizací budově chceme vrátit zašlou krásu, hlavně je ale cílem vrátit domu život a novou funkci. Proto bude interiér otevřený a poskytne prostor pro konání nejrůznějších typů společenských a kulturních akcí. Takže s ohledem na nové funkční využití budovy dojde k demolici části vnitřních nepůvodních příček, vzniknou nové otvory v nosných stěnách a stávající vnitřní dveřní otvory i jejich výplně budou upraveny,“ říká autor projektu architekt Ondřej Tuček. Součástí rekonstrukce budou i nové elektroinstalace, zdravotechnické instalace, rozvody topení a vzduchotechniky.

Změn se dočká i nejbližší okolí objektu. Upraven bude stávající chodník, v okolí nádraží i na peronu stavebníci položí novou dlažbu. V rámci projektu vzniknou nová parkovací stání.

 

Vizualizace:  Ing. Arch. Ondřej Tuček 

Nejvýznamnější projekty KONSITu z poslední doby jsou například přestavba Menzy kolejí 17. listopadu Univerzity Karlovy na sídlo Fakulty humanitních studií, participace na obnově poutního areálu Mariánská zóna nebo rekonstrukce kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi. KONSIT se rovněž podílel na rekonstrukci Španělské synagogy či Martinického paláce a dříve třeba i Salmovského paláce v Praze nebo i menší stavby Staré vodárny v Nebušicích, kde vzniklo nové komunitní centrum. 

Comments

comments

Vyhledat