Projekt Lindy Havrlíkové oživuje tradici českých vlněných tkanin

Linda Havrlíková, Oliver / Foto  Natalie Kuznetsova
Linda Havrlíková, Oliver / Foto Natalie Kuznetsova

V Galerii UM se představí projekt Lokální vlna doktorandky Ateliéru módní tvorby Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Lindy Havrlíkové. Detailně v něm prozkoumává proces výroby vlněných textilií a sama se aktivně zasazuje o udržení tohoto řemesla. Výstava přibližuje nejen její vlastní tvorbu, ale i všechny aspekty, které vedou ke kýženému výsledku.

Zájem o téma obnovy zpracování vlny v podmínkách lokálního textilního průmyslu u Lindy trvá už několik let. Promítla jej do své diplomové práce v Ateliéru módní tvorby UMPRUM, postmagisterského a nyní i doktorandského projektu. Výstavou v Galerii UM seznamuje veřejnost s vývojem vlastní tkaniny z české vlny, a to od samotného počátku, který spočívá v chovu ovcí, přes zpracování rouna, spřádání vláken až po samotnou výrobu tkanin. Ve spolupráci s tkalcovnou Strmilov navrhuje vlastní tkaniny a vazby, hledá nové možnosti a vylepšuje kvalitu výsledných textilií. Ty nakonec dál přetváří ve vlastní kolekci dámských oděvů inspirovaných pastevci a jejich potřebami, a to ve zvolených střizích i speciální úpravě materiálu. Nedílnou součástí projektu je důraz na udržitelnost výroby, vysoce kvalitní řemeslné zpracování i spolupráci s dalšími subjekty, které s procesem neoddělitelně souvisejí.

„Řemeslo považuji za základní kámen procesu. Člověk by jej měl brát komplexně a zabývat se všemi složkami – od surovin po výsledný produkt“, vysvětluje svůj přístup Linda Havrlíková, která se mimo jiné zabývá i chovem vlastních ovcí.

„Linda celý proces, osobní poznatky a tvorbu designérky zasazuje do širších souvislostí a dotýká se tak složitosti tématu lokální, ekologické a sociální adaptability zpracování vlny a dalších principů rezonujících v současném designu. Vlněná metráž a kolekce oděvů jsou představeny nikoliv jako konečný produkt, ale jako stále živá fáze procesu“, přibližuje výstavu i autorčinu práci kurátorka Veronika Soukupová, studentka oboru Teorie a dějiny současného umění UMPRUM.

Výstavu, která je zároveň součástí přehlídky Designblok, bude možné navštívit až do 14. října 2023.

LOKÁLNÍ VLNA

8. 9. – 14. 10. 2023

vernisáž: 7. 9. 2023 od 18 hodin

Galerie UM, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

https://www.umprum.cz/cs/web/aktivity/galerie/galerie-um/

Otevřeno: Po-So 10-18 hodin
Vstup zdarma

Comments

comments

Vyhledat