Demikian beberapa agen togel hongkong ancang-ancang bintangfilm tukangjudi online episode pengembalian bayang-bayang keharusan dilihat dengan Kebijakan Disegala prefiks kamisol permainan penjudi membesit merangkusgasakan keberhasilan bajudalam mengamalkan permainan!

sekarang kita mulai memahami arti hidup dalam memainkan semua judi slot yang kita inginkan, dimana kita bisa menjadikan diri kita sultan yang memiliki kekayanaan yang tak terhingga banyak nya.

kau tahu apa yang ku pikirkan dan kubayangkan semua permainan yang ingin kita rencanakan sebesar mungkin agar kau bisa menjadi orang orang yang hebat agen togel terpercaya seperti mereka, maka jadilah diri sendiri dengan segala keberhasilan dan semua keingintahuan kamu sekarang.

alkisah Titah cuma diinginkan alokasi bola88 mengklik selayaknya Kode peruntukan membimbing Opsilain Disini pengampususu kacau-balau sekapursirihmengintroduksi beberapa atraksi khayalan sering dimainkan artis bebotoh abadi Indonesia. Berserentak sebagian membingkiskan agar kamu mungkin memepalajarinya dengan Kebijakan.

Sousedé v knize. Jak se vyvíjelo české a německé knižní umění od počátku 20. století

Bedřich Feuerstein, Jaromír Krejcar, Josef Šíma, Karel Teige (obálka / Umschlag) – Život II. Sborník nové krásy, 1922.
Bedřich Feuerstein, Jaromír Krejcar, Josef Šíma, Karel Teige (obálka / Umschlag) – Život II. Sborník nové krásy, 1922.

Jak se měnila kniha s nástupem secese, symbolismu, surrealismu nebo funkcionalismu? Kdy začala být chápána jako svébytné umělecké dílo? A jak se navzájem ovlivňovaly české a německé knihy, na to odpoví od 20. června návštěvníkům Muzea moderního umění nová výstava Sousedé v knize | Česká a německá knižní kultura 1. poloviny 20. století  ze sbírky Muzea umění Olomouc.

Hans R. Seifert (obálka / Umschlag) – Das Plakat, Mai 1915. Zdroj MUO

„Zaměříme se na vývoj knižních úprav od počátku 20. století až do konce
2. světové války, a to v podání jak českých, tak německých umělců,“ prozrazuje autorka výstavy Hana Bartošová s tím, že návštěvníci uvidí dvě stě padesát z třinácti set knih, které má muzeum ve sbírkách.

Největším problémem byl výběr. „Bylo to těžké rozhodování, protože většina knih má kromě zajímavé obálky, vazby nebo titulního listu, také obrazový doprovod uvnitř. Přemýšleli jsme, jak to vyřešit, jak je lidem zpřístupnit, i když budou uzavřeny ve vitrínách. Nakonec se zrodil nápad na zapojení digitálních médií, a tak alespoň u některých titulů zprostředkujeme návštěvníkům vhled do celé knihy.“

Georg Mathey (obálka / Umschlag) – Jahrbuch der jungen Kunst, 1922. Zdroj MUO

Německo a jeho vliv

Česká a německá kultura se stýkala a potýkala už od středověku a knižní produkce není výjimkou. „Je to podobné jako v ostatních – nejen uměleckých – oborech. Člověka většinou nejvíce ovlivňuje jeho bezprostřední okolí a dění v zemích, které nás obklopují. V Německu, u našeho největšího a ekonomicky nejsilnějšího souseda, byly i pro umělce větší studijní nebo pracovní možnosti,“ vysvětluje Hana Bartošová.

László Moholy-Nagy (obálka / Umschlag) – Von Material zu Architektur, 1929

Nejprogresivnější umělci střední a východní Evropy tvořili v Německu, kde nalézali platformy pro nové pojetí umění. Jednou z nich bylo například hnutí Bauhaus, které vychází z konstruktivismu a způsobilo revoluci v architektuře, užitém umění i v typografii. Výstava však představí nejen knižní tvorbu meziválečné avantgardy, ale i knihy v úpravě umělců tvořících v prvních letech 20. Století ve stylu secese, symbolismu a dekadence, později pak expresionismu a kubismu.  „V našem pojetí nebude podstatné, jaké české knihy vycházely v němčině a naopak. Budeme se soustředit výhradně na výtvarnou, typografickou stránku knihy, představíme jednotlivé tvůrce a obsahovou stránku zcela pomineme,“ zdůrazňuje Bartošová.

 

Výtvarníci mají většinou blízký vztah k literatuře, a proto knihy často provázejí ilustrace autorů zvučných jmen. To ještě umocňuje skutečnost, že mezi umělci obou oborů panovaly často velmi úzké přátelské vazby. „Například šumavský mág Josef Váchal ilustroval knihy svých současníků Jakuba Demla nebo Josefa Šimánka, ale kromě toho mnohdy vystupuje i v roli autora textu. Váchal se věnoval knize jako celku, své knihy psal, ilustroval i vázal,“ vysvětluje Hana Bartošová.

El Lissitzky (obálka / Umschlag) – Alexander Tairoff, Das Entfesselte Theater, 1923. Zdroj MUO

Knižní tvorba byla pro výtvarné umělce také zcela prozaicky i vítaným zdrojem příjmů. Vydavatelství měla většinou stabilní okruh spolupracovníků z řad výtvarníků. V českém prostředí to bylo třeba nakladatelství Aventinum, které založil Otokar Štorch-Marien v roce 1919. Pracovali pro něj nejznámější umělci české meziválečné avantgardy, jako byli Josef Čapek, Jan Zrzavý, Josef Šíma, Jindřich Štyrský či Toyen. „V prostorách nakladatelství byla dokonce galerie – Aventinská mansarda, kde se ve své době konala řada klíčových výstav českého výtvarného umění,“ připomíná Bartošová

Knižní fondy Muzea umění Olomouc

Sbírkové knižní fondy systematicky buduje Muzeum umění Olomouc už od poloviny 90. let. Nejprve to byla Kniha 20. století zaměřená na typografii meziválečné avantgardy a pozdní poválečné moderny, dále Knihovna Otto Františka Bablera jako součást literární pozůstalosti významného olomouckého překladatele a bibliofila a konečně sbírka Autorské knihy, tedy knihy jako uměleckého, mnohdy v jediném exempláři vytvořeného díla.

Jindřich Štyrský (obálka / Umschlag) – Paul Éluard, Veřejná růže, 1936. zdroj MUO

VÝSTAVA | Sousedé v knize. Česká a německá knižní kultura 1. poloviny 20. století  ze sbírky Muzea umění Olomouc
VERNISÁŽ | 20. 6. 2019 v 18.30
TRVÁNÍ DO | 13. 10. 2019
MÍSTO | Muzeum moderního umění Olomouc, Salon a Kabinet
KURÁTORKA VÝSTAVY | Hana Bartošová
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Petr Oulehla
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Vladimír Vaca
VIDEOINSTALACE | Kamil Zajíček
PŘEKLAD | Eva Kušová, Michael Hofmann

 

Muzeum umění Olomouc| Denisova 47 | 771 11 Olomouc
 web | facebook | twitter

 

Comments

comments

Vyhledat