Starbucks pomáhá dětem z dětských domovů k úspěšnému vstupu do života

„Uvědomujeme si, že jako globálně působící společnost neseme obrovskou odpovědnost vůči místním i světovým komunitám. Nacházet rovnováhu mezi ziskovostí a společenským svědomím  považujeme za svou povinnost. Z tohoto důvodu klademe velký důraz na to, abychom do životního prostředí zasahovali co nejméně, ať už jde o trvale udržitelné pěstování kávy, ohleduplnou výrobu i dopravu, nebo omezení produkce odpadu a jeho recyklace,“ sděluje Starbucks veřejnosti.

„Cílem Starbucks je pozitivně přispívat k fungování bezprostředního okolí́ a budovat úzký́ vztah s komunitou, jíž jsme součástí́. Naší největší radostí je vytvářet příležitosti tam, kde se jich nedostává, proto úzce spolupracujeme s řadou neziskových organizací.

Od letošního roku k nim patří obecně prospěšná společnost  Dejme dětem šanci, která poskytuje dětem z dětských domovů komplexní pomoc při osamostatňování. Organizace spolupracuje s více než třiceti dětskými domovy, samotná podpora však není adresována institucím, nýbrž konkrétním dětem. Právě jim je určen vzdělávací program Starbucks, jehož cílem je připravit mladé́ lidi ze znevýhodněných podmínek na kariéru v maloobchodu a zákaznickém servisu.

Vybrané děti z dětských domovů po celé České republice dostanou možnost nahlédnout do pracovních postupů a hodnot kaváren Starbucks. Mentoři z řad partnerů (zaměstnanců) Starbucks, budou děti provázet během seznamování s fungováním kavárny, získávání baristických dovedností i následného procesu hledání práce, třeba právě v kavárně Starbucks. Individuální přístup a vztah s osobním mentorem založený na vzájemné důvěře pomůže mladým lidem získat potřebné zkušenosti a stane se pomyslným odrazovým můstkem pro vstup do samostatného a soběstačného života.

Společně s organizací Dejme dětem šanci budeme pracovat na rozvíjení rovných příležitostí bez ohledu na původ, vzdělání či barvu pleti – tedy hodnotami, které jsou pro Starbucks důležité od samého začátku. Věříme, že sdílením našich zkušeností a dovedností dokážeme znevýhodněným mladým lidem otevřít dveře k lepší budoucnosti.“

 

Comments

comments

Vyhledat