Století českých zednářů

Zednářská Veliká Lóže České republiky (VLČR) letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo. Výstava se koná v Novoměstské radnici v Praze od 27. září do 26. listopadu 2023. 

Seriózní gentlemani v černých oblecích, kteří si předávají tajemná znamení a při chatrném osvětlení plamenů svící bádají nad skrytými mysterii, úzkostlivě přitom střežíce svoji identitu… To je romantický obrázek svobodného zednáře. České, resp. československé zednářství je v naší společnosti hluboce zakořeněno již celé jedno století. Za tu dobu překlenulo mnohé propasti, odolalo tlaku hnědé i rudé totality. Stále čerpá ze své bohaté historie, je aktivní v přítomnosti a s důvěrou hledí k budoucnosti. Čeští zednáři jsou bytostmi z masa a kostí, jsou živými lidmi se vším, co je člověku vlastní. A mohou si také dovolit, alespoň jednou za sto let, poodhrnout cíp opony a dát do svého světa na okamžik nahlédnout i ostatním, říká k výročí současný Velmistr Řádu Petr Komárek. 

Veliká Lóže České republiky (www.vlcr.cz), v jejímž čele Velmistr stojí, je největší zednářskou jurisdikcí, svazem lóží, u nás. Počet jejích členů nedávno překročil 600. Je zednářskou organizací, která patří k hlavnímu proudu světového zednářství a udržuje přátelské styky se Spojenou Velikou Lóží Anglie. Taková obedience může být podle těchto pravidel na daném území pouze jedna. Navíc se vzájemně uznává s více než 200 Velikými Lóžemi po celém světě.

Řetěz spojení

V rozsáhlé expozici poprvé představí všech svých 28 aktivních lóží z celé České republiky jejich bohatou historii a významné osobnosti jednotlivých lóží. Kromě Prahy působí lóže v Brně, Ostravě, Plzni, Mariánských Lázních, Hradci Králové, Olomouci, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Lóže pracují v pěti jazycích, vedle češtiny jsou to němčina, angličtina, francouzština, italština a od roku 2022 také španělština. I z tohoto důvodu je výstava dvojjazyčná, veškeré informace a popisky jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce.

„Expozice prezentuje autentické zednářské předměty i repliku zednářské dílny. Místnost, ve které se scházejí zednářské lóže k rituálním pracím, je připravena co nejvíce autenticky včetně zednářských symbolů a předmětů, jako je originál vitráže „Měsíc, Delta, Slunce“. Zároveň bude možné nahlédnout do “komůrky rozjímání”, malé místnosti, kde se uchazeč o vstup do řádu připravuje na své zasvěcení,“ uvedl kurátor výstavy Jan Dvořák. 

Představeny budou i další „vyšší“ či „vedlejší“ stupně, které se souhlasem VLČR působí na našem území. Konkrétně se jedná o Skotský Ritus Starý a Přijatý (www.scottishrite.cz), skotskou Kapitulu Královské Klenby, Starý a Primitivní Ritus Memphis a Misraim a Francouzskou Kapitulu.  

Expozice informuje také o slovenském zednářství, neboť slovenské lóže byly až do založení samostatné Veliké Lóže Slovenska (www.vls.sk) v roce 2009 součástí VLČR.

VLČR je přímou pokračovatelkou Národní Veliké Lóže Československé (NVLČs), založené v roce 1923. Od tohoto roku je také mezinárodně uznávaná kontinuita její existence. Hlásí se rovněž k tradici německé Veliké Lóže „Lessing u tří prstenů“ („Lessing zu den drei Ringen“), která působila na území Československa až do roku 1938. Třetí tradicí, na niž VLČR navazuje, jsou české a moravské zednářské lóže 18. století. Nešlo o vývoj kontinuální, ale pravidelně přerušovaný kvůli nesouhlasu panovníků a přímým zákazům ze strany nacistického a komunistického režimu.

Komůrka rozjímání

Z individuálního pohledu českého svobodného zednáře bylo založení Veliké Lóže roku 1923 významným milníkem na cestě k upevnění jedinečného, osvícenského Řádu v domácím prostředí. O sto let později nám výroční rok 2023 nejen dokazuje, že započatá cesta byla úspěšná, ale stává se především smělým pozváním do dalšího století společného naplňování humanistických vizí a výzev současnosti. Svobodné zednářství má dobrou perspektivu, dodává Velmistr Petr Komárek.

Výstavu zednáři připravili ve spolupráci s Novoměstskou radnicí (NR) v Praze, v jejíž sedmi sálech galerie a suterénních gotických prostorách se koná. „Novoměstská radnice s radostí hostí výstavu ke 100. výročí založení Veliké Lóže České republiky už proto, že již historicky se toto místo s příběhem zednářů protíná alespoň v symbolické rovině. Nádherná gotická klenba Mázhausu Novoměstské radnice totiž odkazuje na umění středověkých kamenických hutí, ke kterým se pak vztahuje zednářská symbolika jako taková,“ doplňuje ředitel radnice, Albert Kubišta.

Zednáři – Svobodné zednářství očima svobodných zednářů

27. 9. – 26. 11. 2023

úterý–neděle, 10–18 hodin (mezi 12–13:30 polední pauza)

Galerie v přízemí a suterénní prostor Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2

Vstupné: plné 149 Kč, snížené 80 Kč

Comments

comments

Vyhledat