. tektoparty je performativní procházka v krajině s krajinou

.  tektoparty / Foto Tomáš Zerek
. tektoparty / Foto Tomáš Zerek

Ano chůzi, ano času, ano příběhům, ano změně.  Ano „ksakru, kde se vzal tenhle kámen?“

Tělo Země je jako nepřetržitá taneční choreografie odvíjející se v čase a prostoru, putující napříč zeměkoulí. Její výsledné pohyby a tance jsou vepsány do krajiny. Dokážeme je vidět a číst? Jak se do nich zapojujeme? . tektoparty je participativní exkurze, která propojuje geologické a umělecké disciplíny a aktivuje nové pohledy na fungování našich těl, těla společnosti a těla Země. Partnerem této choreografické procházky je proto Země sama a naše lidské poznání o ní, stejně jako i poznání o současném tanci.

“V roce 2022 jsem chtěla dokončit jednu etapu svého dlouhodobého výzkumu a ze série jednotlivých partitur vytvořit jednu finální, v krajině, s krajinou. Konečnou vizí je geologicko-choreografický naučný chodník, kde se místo informačních panelů setkáte s pozvánkami k bytí, objevování, propojování a tvorbě. “

Zden Brungot Svíteková

Může umění vést k pozitivní proměně společnosti?

Zlomu v zemském povrchu často předchází prasklina, prasklině puklina a puklině trhliny.

„Jedním ze způsobů, jak aktivizovat společnost ke změně, je zapojit ji do ekologicky aktivních komunit, v nichž vedle mezioborového dialogu s přesahy do vzdělávání probíhá především společná tvůrčí činnost. Cílem uměleckého projektu . tektoparty je umožnit tuto společnou tvůrčí zkušenost jeho účastníkům z různých prostředí a stát se jednou z trhlin, které spolu s dalšími trhlinami mohou postupně vést k pozitivní společenské transformaci. V ekologickém performativním umění jsou umělci společně s diváky a životním prostředím v emancipačním tvůrčím dialogu, který je prototypem narušování hierarchických struktur společnosti, jako i antropocentrického pohledu na svět“ 

Marika Smreková

 

Premiéra:
Hlubočepské plotny

6.10. 2022
pro krajinu | u příležitosti prvního Mezinárodního dne geodiverzity

8.10.2022
v 16:15 na vlakové stanici Praha – Žvahov
pro všechny diváky napříč Věky

Více na www.ostruzina.eu

Comments

comments

Vyhledat