Theodor a Jan Pištěkovi vystavují ve Ville Pellé, poprvé společně.

Jan Pištěk KENYA 2 / Foto Jan Pištěk
Jan Pištěk KENYA 2 / Foto Jan Pištěk

Pištěk & Pištěk, dva světy – tak se jmenuje expozice, která v dejvické Galerii Villa Pellé od 19. října představí dva malíře, spjaté tou nejužší rodinnou vazbou, kteří však přes nespočet výstav a úspěšných projektů budou vystavovat společně poprvé.

Letošní devadesátník Theodor Pištěk, který vstoupil na scénu počátkem 60. let minulého století, je skutečnou legendou, klíčovou postavou hyperrealistického malířství a světově uznávaným kostýmním výtvarníkem. Jeho syn Jan patří ke generaci 80. a 90. let, která spoluurčovala postmoderní směr českého malířství po pádu komunismu.

Přes různost stylů, kteří si oba samostatně vypracovali, je spojuje důvěra v sílu obrazu i touha po dokonalosti a co největší umělecké přesvědčivosti. Oba tvůrci kladou velký důraz na kvalitu provedení výstavy, která je v jejich pojetí více než jenom expozicí a snaží se připravit divákovi co nejkomplexnější vizuální zážitek. „Unikátní první společná výstava Theodora Pištěka a Jana Pištěka je pokračováním našeho úspěšného cyklu, v jehož rámci v galerii představujeme vynikající umělce v mezigeneračním dialogu,“ uvádí ředitelka Villy Pellé Vladana Rýdlová a dodává: „v minulosti byla takto koncipována kupříkladu přehlídka Miroslava Mirvalda a Jana Kalába nazvaná Kód geometrie nebo letošní výstava Paralely přinášející pohled na tvorbu Stanislava Kolíbala a Karla Štědrého.“

Theodor Pištěk Ten Commandments Verso 1964 / Foto Kunsthalle Praha

Zajímavým detailem výstavy je i fakt, že ji spolu s umělci připravili také dva kurátoři. „Jan Pištěk je bytostný malíř, který neustále hledá a exprimentuje,“ říká kurátor Petr Volf o autorovi, jemuž se ve Ville Pellé věnuje, a dodává: „Usiluje o podání své verze skutečnosti, snaží se dostat pod povrch věcí a jevů, hluboce se zajímá o krajinu, přírodu, živly, malý i velký svět a jejich průniky, sleduje nejrůznější znamení a sny. Je vášnivým pozorovatelem, uplatňuje zvýšenou citlivost, intuici stejně jako racionální poznání, což je velmi vzácná kombinace.“ Jan Pištěk ve Ville Pellé představí svoji tvorbu pocházející především z období posledních pěti let, jež reflektuje jeho zájem o přírodní a civilizační fenomény. Podle obrazu Dva světy, který autorův přístup zosobňuje, dostala celá výstava název. Nebudou chybět ani ukázky poměrně vzácné figurální malby a exkluzivní premiéru budou mít objekty vycházející z malířského cyklu Znamení, které vznikly v letošním roce a spolu s obrazy tvoří kompaktní výstavní soubor.

Výběr z díla živoucí legendy a letošního jubilanta Theodora Pištěka s autorem připravil kurátor Martin Dostál. Výstava nabízí mimořádný průřez jeho tvorbou. Od dosud nevystavených děl z období přelomu 50. a 60. let, jako je obraz Hudebníci nebo portrét filmového režiséra Františka Vláčila, který Theodoru Pištěkovi otevřel cestu k filmu. “Theodor Pištěk velmi dlouho „nevpouštěl“ tyto práce do souhrnu svého díla – Hudebníci dlouho viseli v kuchyni jeho mukařovského domu, po jejich restaurování pak byly okamžitě zakoupeny do pražské Kunsthalle; Portrét Františka Vláčila zase dlouho ležel na půdě, odkud ho svého času vyzvednul syn Jan a náročně zrestauroval. Vystavení těchto, a několika dalších obrazů, může vzbudit v jubilejním pištěkovském roce vpravdě malou senzaci,” říká k výstavě další z kurátorů Martin Dostál. K vidění bude také poslední tvorba Theodora Pištěka, která je ve znamení velkoformátových kreseb nazvaných Rozmluva s Hawkingem. Tento velký matematik a teoretik zaujal Theodora Pištěka schopností vidět za hranice naší sluneční soustavy a jeho syntetické chápání naší kosmické existence. Komplexnost pocty Theodoru Pištěkovi završuje i několik klíčových prací z jeho slavného hyperrealistického období i souhrn plastických děl. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ PIŠTĚK & PIŠTĚK – DVA SVĚTY :

Komentované prohlídky výstavy 23. 11. 2022 v 18:00, 13.12. 2022 v 18:00 a 17. 1. 2023 v 18:00

Tvůrčí dílny pro děti

Během tvůrčích dílen, které lektorky připravily k výstavě Pištěk & Pištěk, Dva světy prozkoumáme svět obrazů v rámu i mimo něj. Barvy, rastry, skvrny, krajiny a asociace jako způsob vyjádření emocí nám pomohou vytvořit velkolepá díla.

Živel jsi ty, 30. 10. 2022 od 14:00 hod.

Může být umělec fyzickou součástí obrazu? Musí mít obraz hranice? Kdo určuje, kde obraz končí a kde začíná? Tyhle a mnohé další otázky si zodpovíme během výtvarné dílny vztahující se k obrazům Jana Pištěka. Skrz osobní zkušenost s barevnou hmotou se pokusíme vyjádřit vlastní prožitek. Budeme pracovat např. s pohybem, časem a také s našimi vlastnostmi.

Jiné krajiny 27.11. 2022 od 14:00 hod.

Pojďte s námi zkoumat vrstvy krajiny. Může být krajina zcela vymyšlená? Jak se taková krajina tvoří? Kde hledá umělec inspiraci a proč si ji jednoduše nevyfotí? Zapomeňte na mobily, internety a digitální svět tam venku. V galerii Villa Pellé vytvoříme krajinu pomocí sprejů, šablon a barvy. Vůbec nic nás nezastaví, ani čas nás nebude tlačit. Pojďte se s lektorkou nořit mezi kořeny a otevřené prostory.

Dávám ti znamení, 15.1. 2023 od 14:00 hod.

Dávám ti znamení je dílna, která se zaměřuje na práci se symbolem, stylizaci objektu pomocí geometrie a jednoduché textury. Děti si během dílny projdou procesem proměny 2D obrazu do 3D objektu pomocí barevných filtrů a sítí. Čeká nás hra plná barev a rastrů.


Pištěk & Pištěk, dva světy

GALERIE VILLA PELLÉ

19. 10. 2022 — 20. 1. 2023

Galerie Villa Pellé ⎟ Pelléova 10, 160 00 Praha 6 ⎟ www.villapelle.cz

Comments

comments

Vyhledat