Tip na výstavu: Festival m3, Umění v prostoru

foto: Daniel Suška
foto: Daniel Suška

9.června – 30. září 2018

Zahájení 8. června, 18:00 v CAMP (Centru architektury a městského plánování)

www.festivalm3.cz

Vybrané lokality v historickém centru Prahy, Česká republika

Participující umělci: Hynek Alt, Matyáš Chochola, Jasmina Cibic, Viktor Dedek, Deniz Eroglu, Feld72, Liam Gillick, Anna Hulačová, Christian Jankowski, Barbara Kapusta, David Maljković, Christoph Meier, Ute Müller, Antonis Pittas, Boris Ondreička, Lisa Reitmeier, Sofie Thorsen

Kurátoři: Significant Other: Laura Amann & Jen Kratochvil

Pořádá: Studio BUBEC

Civilization’s most essential element…

The quota of absolute necessities…

Having been reduced to almost nothing…

The quota of extra things…

Has been extended to include almost everything…

„VICE VERSA: Our Earth is Their Moon, Our Moon is Their Earth“ – tak zní titul letošního ročníku festivalu m3 / Umění v prostoru a zároveň citát z utopického sci-fi románu Vyděděnec Ursuly Le Guin z roku 1974. Odkazuje na koexistenci dvou protichůdných, a přesto vzájemně podmíněných a provázaných civilizací.

V kontextu festivalu umění ve veřejném prostoru se obrací k tematice hlubokého rozporu mezi publikem tvořeným širokou veřejností a uměleckými profesionály, otázkám spojeným s různými vrstvami společenské hierarchie v městské populaci a zvláštnímu vztahu mezi místními obyvateli a krátkodobými návštěvníky.

Festival se letos soustředí na samotné srdce Prahy a věnuje se zejména tomu, čemu se obvykle pozornosti nedostává. Pracuje s tématy inkluze a vyloučenosti, gentrifikace, vizuálního smogu, ekonomiky založené na turismu a s tím souvisejících životních podmínek obyvatel Prahy a přivádí do města vybranou skupinu mezinárodně renomovaných umělců, kteří zde vytvoří a představí nová díla reagující na místní kontext. Uplatňují přitom metody přesahující hranice tradičního sochařství ve veřejném prostoru, jako jsou například performance, pohyblivý obraz, fotografie, instalace, zvuk i text ve snaze srovnat pozice Měsíce a Země.

The mental space left by the reduction of our needs…

Is taken up by those talents – artistic, poetic and scientific…

Which multiply and take deep root…

They spring from a necessity to produce and not from a necessity to consume…  

(Liam Gillick, A message from Miltiades, 2018)

Pořádáno ve spolupráci s Kunsthalle Praha, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Akademií výtvarných umění v Praze, Galerií hlavního města Prahy a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Festival m3 / Umění v prostoru vznikl v roce 2017 z rostoucí potřeby nabídnout hlavnímu městu umělecko-komunitní festival s mezinárodním významem. Účelem festivalu je na základě intervencí vybraných umělců ozvláštnit vnitřní prostor metropole, zprostředkovat návštěvníkům i obyvatelům města kontakt s aktuálním uměním, konfrontovat je s ním a jeho prostřednictvím aktivně vytvářet nové teritoriální kontexty. Cílem je nejen kultivace veřejného prostoru, ale i diagnostikování a nabourávání společenských a lokálních stereotypů a v souvislosti s tím i rozpoutání veřejné diskuse na konkrétní témata vztahující se k dané problematice. Každý ročník se zaměřuje na určitou městskou čtvrť, aby mohl nabídnout koncentrovaný a komplexní zážitek.  www.bubec.cz

Significant Other je kurátorská platforma a výstavní prostor sídlící v současné době ve Vídni. Nabízí formát střídající výstavní, textové a programové pozice. Zájem Significant Other se soustředí na vzájemně se ovlivňující vztahy mezi uměním a architekturou, zeměpisnými lokalitami a přístupy ke spolupráci mezi jednotlivci a institucemi. Aktuální výstavní cyklus se věnuje pracím výtvarných umělců založeným na výzkumu, a pohybuje se tak na rozhraní architektonické práce, přičemž zkoumá mechanismy koprodukce mezi hierarchiemi institucí a pracuje s politikou prostoru od vystavování, problematiky monumentu a reprezentativní architektury až po městský design.

http://significantother.art

Kunsthalle Praha je novým prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost. Kunsthalle Praha je nezisková organizace založená nadací The Pudil Family Foundation. Po rekonstrukci podle návrhu architektonického studia Schindler Seko, bude Kunsthalle Praha návštěvníkům otevřena v roce 2020.

https://www.kunsthallepraha.org/en

Comments

comments

Vyhledat