Tip na výstavu: Josef Váchal ve sbírce Viléma Trmala

Josev Váchal - Mrtvý v Pralese
Josev Váchal - Mrtvý v Pralese

Do pátku 12. dubna 2019 si můžete prohlédnout výstavu prací Josefa Váchala z majetku významného pražského antikváře a sběratele JUDr. Viléma Trmala. Široké i odborné veřejnosti se tak otevírá jedinečná možnost spatřit soubor bezmála sto děl tohoto „mystického pekelníka“, sestavený jak z jeho ikonických prací, tak naprostých unikátů. Výstava probíhá v pražské Galerii KODL.

Výstava mapuje více než čtyři desítky let setkávání sběratele Viléma Trmala (1949–2013) s dílem Josefa Váchala (1884–1969). Od happeningů v dobách hluboké normalizace, kdy spolu s ostatními podobně smýšlejícími spiklenci hrával o jeho grafické listy ping-pong, přes nesčetné návštěvy pamětníků a antikvariátů napříč republikou, po diskrétní schůzky s majiteli aukčních síní. Bezmála sto prací představuje takto vzniklou sbírku v reprezentativním výběru, v němž nechybí dřevoryt s názvem Paradies, který se dostal na poštovní známku, a další známé práce, ale též Váchalův pracovní výtisk Krvavého románu, monumentální Šumava umírající a romantická z majetku Váchalovy životní družky Anny Mackové, velkoformátové akvarely Mrtvá abatyše či Svatební kvas, anebo soubor erotických hracích karet, které Josef Váchal vytvořil v roce 1908 metodou leptu, a který se tak veřejnosti představuje vůbec poprvé.  

Uspořádání výstavy provází vydání knihy Pavla Hájka Holt si to musíte dát dovázat, jinej exemplář už není, jež přibližuje rozsah a význam Trmalovy sbírky výběrovým soupisem a reprodukcemi tří Váchalových děl, které nebyly doposud nikdy publikovány: text Na okraj Romantické Šumavy, dopis-román Dva Josefové ze zářijového vrhu v roce 1884 a soubor karet Josefa Váchala erotické karty.    

Výstava se koná pod záštitou Trmalova dlouholetého přítele Martina Kodla u příležitosti nedožitých sedmdesátin Viléma Trmala a rovného půlstoletí od smrti Josefa Váchala.

JUDr. Vilém Trmal (4. dubna 1949 – 2. ledna 2013), právník, sběratel, antikvář, spoluzakladatel Českého antikvariátu ATA, pořadatel 35 aukcí pro Sdružení přátel krásných tisků (v letech 1993–2012), a autor čtyř desítek aukčních katalogů.

Comments

comments

Vyhledat