Tip na výstavu: Richard Stipl & Josef Zlamal: East of Eden

foto: pořadatel akce
foto: pořadatel akce

Museum Montanelli pod názvem East of Eden představuje dosud nejreprezentativnější a největší výstavu uměleckého dua Richard Stipl a Josef Zlamal. Vedle jejich společného díla našli prostor i další autoři a objekty z významných sbírek. Expozice se bude v průběhu konání výstavy proměňovat, některé objekty budou nahrazeny jinými. Tato dynamika výstavy má ambici poukázat na neúprosnost času, kterému lidské životy podléhají, ale i na to, jak tato dynamika naše životy ovlivňuje.

Expozice East of Eden by se tak měla stát jakýmsi experimentem a projektem do budoucna, jak pro umělce, tak pro instituci našeho muzea. Kresby, malby, sochy a sběratelské předměty ve vzájemném vztahu by měly oslovit návštěvníka pocitově a evokovat vjemy jako: počátek života, znovuzrození, zranění a uzdravení, lásku, erotiku, spiritualitu včetně alternativních historických narativů. Naděje a víra je všudypřítomná a čitelná v díle obou umělců a tvoří jakousi neviditelnou spojnici. Jakou roli zaujímáme v řádu vesmíru? Naplňuje nebe i zemi? V imaginárním prostoru budeme společně hledat širší význam existenciálních zkušeností, často i těch, které nás děsí a fascinují zároveň. Dialog dvou autorů evokuje duální atmosféru, pobízející k vnitřnímu diskurzu panteistickému, k němuž se hlásí Giordano Bruno, Goethe, Hegel, C. G. Jung nebo A. Einstein, ale i řada jiných filozofů a  hnutí. Jednotlivé figury jsou součástí přirozeného světa a jejich identitu definují emoce a vztahy od primitivních pudů až po spirituální propojení. Symbolika plná světla a kontrastů kulminuje v multimediálním díle FINÁLE a představuje pozoruhodnou tvorbu této nové spolupráce.

„Stále nevíme, kde přesně Edenskou zahradu ve světě hledat a zda takový kus země vůbec existoval. Kraj sevřený horami a přístupný pouze z východu, tam, kde lze za noci spatřit oheň vysokého vulkánu a kde lidé ctí kult posvátného stromu stráženého okřídlenými bytostmi.“

Text: Dadja Altenburg Kohl, Kurátorka výstavy

 

Museum Montanelli, MuMo
Výstava potrvá do 26. 5. 2019

Comments

comments

Vyhledat