Tip na výstavu: Mirek Kaufman, inExtreMis

foto: pořadatel akce
foto: pořadatel akce

V pražském Topičově salonu se uskuteční od 23. srpna do 27. září výstava s názvem inExtreMis, ve které výrazný český malíř Mirek Kaufman představí své malby z poslední doby. Prostřednictvím velkoplošné projekce má tentokrát divák možnost nahlédnout i do autorových deníků z posledních let, které jsou složeny z kreseb i snímků z mobilního telefonu. Nejrozsáhlejší přehlídka autorovy tvorby za poslední roky je reflexí dnešní neukotvené doby, která obtížně hledá rovnováhu mezi pěstěnou a zmutovanou potřebou stále nových zážitků a vjemů a životní nutností ztišení, uklidnění se a naslouchání rytmu života, vedeného řádem přírody. Vernisáž za účastí autora proběhne 22. srpna. 

„Pojem inExtreMis v sobě zahrnuje cosi hraničního a hrozivého. Zemské síly dosahují své maximální polohy a vyhrocená situace hrozí zhroucením, odlomením, sesunutím – v pohybu jsou masy pozemské, vodní, vzdušné,“ říká k výstavě Mirek Kaufman a dodává: „Orientovat se můžeme podle pocitu přebytku nebo naopak nedostatku, podle hladiny adrenalinu z cestovatelského nadšení nebo naopak pocitu ztracenosti a opuštěnosti v přírodních kulisách. Která doba ale nebyla z pohledu svých současníků extrémní?“

Roztěkanost zrychlené doby dokumentují i autorovy deníkové kresby a fotografické poznámky představené tentokrát formou projekce. Autorkou střihové skladby je OK/Olina Kaufmanová. Ta výslednému tvaru, promítanému na plátně, vtiskla zcela nový pohled a prostřednictvím střihu odhalila skryté a překvapivé souvislosti. Přenesení smyslu a kontrast mezi jednotlivými obrazy navozuje stav podprahové euforie, která pramení z postupného navyšování pocitů od nevázané grotesky až po tragickou absurditu.

Malířské prostředky Mirka Kaufmana jsou naopak jiného druhu. Autor se vyhýbá ilustrativnosti a popisu, pracuje v čase a s osobním úhlem pohledu. Množství informací a významů tu je redukováno na plochy, objemy a jejich vzájemný poměr. Dramatičnost malby je podpořena použitou technikou. Setkáváme se zde s hutnými vrstvami malířské hmoty i jemným, takřka akvarelovým povrchem, pro naturel tohoto malíře asi nejbližším.

Mirek Kaufman zůstává i přes konceptuální fundus, spočívající v myšlenkovém ukotvení a práci v tematických cyklech, stále bytostným malířem s jemně pěstěným smyslem pro barvu a širokým porozuměním prostoru. Koloristicky nezaměnitelný expresivní, velkorysý výraz vychází jak z racionální, tak z intuitivní základny, a tak se jeho pojetí současného stavu, jenž nazývá In extremis, nepřibližuje chiliastickým vizím těsně před koncem. Situaci nijak nezlehčuje, ale z pozice pozorovatele, uvažujícího nejen první prostorový plán, nabízí méně katastrofické nahlížení. Člověk je součástí přírody, a její mohutnost je mnohovrstevnatou jistotou. Svět nekončí. Takto charakterizuje autorovu tvorbu kurátorka výstavy Lucie Šiklová a dodává: Na Kaufmanových plátnech lze téměř fyzicky zažít pocit propustnosti dimenzí skrze okamžiky průhledů. Jako když se roztrhnou mraky a za nimi se otevře nový svět. Symbolický okamžik prozření. V letošním roce se jedná o autorovu třetí výstavu v tuzemských galeriích. 

Mirek Kaufman se narodil roku 1963 v Žatci. Studoval v letech 1983-1989 na Akademii výtvarných umění v Praze a na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paříži, v letech 1991-1994 vystřídal několik studijních pobytů ve Francii a ve Švýcarsku. Jeho hlavní doménou je práce na rozsáhlejších malířských cyklech. V sérii obrazů s názvem TEKUTÉ PÍSKY (2010) se autor zamýšlel nad nestabilní povahou povrchu, po kterém se pohybujeme. Velkoplošný projekt ÚHEL POHLEDU (2013) zahrnoval i práce neprofesionálních autorů a stal se zároveň otevřenou tvůrčí platformou pro náhodné a skryté umělce. TÍHA LEHKOSTI (2015) byla úvahou o povaze lidské identity a jejím odrazu v přírodních procesech. V cyklu obrazů FACETIME / ČAS TVÁŘE (2016) pracuje s lidskou podobou, která se v současnosti stává komoditou a zároveň prostředníkem a prodlouženou rukou naší osobnosti. POZOROVACÍ POLE / OBSERVATION FIELD (2019) nahlíží okolní svět skrze náš vnitřní zrak – ten je nositelem našich nejniternějších vzpomínek nebo představ a má schopnost se prolnout s všednodenní realitou, která nás obklopuje. Tento cyklus byl představen v galerii Petr Novotný letos na jaře. V sérii MIXED EMOTIONS

(2019), která měla v květnu premiéru v Liberecké galerii Prostor 228, zkoumá proměnlivosti emocí a jejich souvztažnost s mimikou, jako odrazem vnitřního prožívání. 

Součástí aktivit autora jsou i malířské dílny a semináře rozvíjející tvůrčí schopnosti napříč generacemi. Vyústěním této činnosti byl společný projekt JAMMING (2017) v Centru současného umění DOX. Kromě své malířské práce se autor věnuje příležitostně i autorským knihám a fotografii. Pravidelně vystavuje doma i v zahraničí, kde je zároveň zastoupen v řadě sbírek. 

Mirek Kaufman: inExtreMis
Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová
Topičův salon, Národní 9, Praha 1, www.topicuvsalon.cz
23. srpna – 27. září 2019
Vernisáž: čtvrtek 22. srpna od 18 hod.
Výstavu pořádá Společnost Topičova salonu, z.s. 

Comments

comments

Vyhledat