Tip na výstavu: Mirek Kaufman, inExtreMis

foto: pořadatel akce
foto: pořadatel akce

V pražském Topičově salonu se uskuteční od 23. srpna do 27. září výstava s názvem inExtreMis, ve které výrazný český malíř Mirek Kaufman představí své malby z poslední doby. Prostřednictvím velkoplošné projekce má tentokrát divák možnost nahlédnout i do autorových deníků z posledních let, které jsou složeny z kreseb i snímků z mobilního telefonu. Nejrozsáhlejší přehlídka autorovy tvorby za poslední roky je reflexí dnešní neukotvené doby, která obtížně hledá rovnováhu mezi pěstěnou a zmutovanou potřebou stále nových zážitků a vjemů a životní nutností ztišení, uklidnění se a naslouchání rytmu života, vedeného řádem přírody. Vernisáž za účastí autora proběhne 22. srpna. 

„Pojem inExtreMis v sobě zahrnuje cosi hraničního a hrozivého. Zemské síly dosahují své maximální polohy a vyhrocená situace hrozí zhroucením, odlomením, sesunutím – v pohybu jsou masy pozemské, vodní, vzdušné,“ říká k výstavě Mirek Kaufman a dodává: „Orientovat se můžeme podle pocitu přebytku nebo naopak nedostatku, podle hladiny adrenalinu z cestovatelského nadšení nebo naopak pocitu ztracenosti a opuštěnosti v přírodních kulisách. Která doba ale nebyla z pohledu svých současníků extrémní?“

Roztěkanost zrychlené doby dokumentují i autorovy deníkové kresby a fotografické poznámky představené tentokrát formou projekce. Autorkou střihové skladby je OK/Olina Kaufmanová. Ta výslednému tvaru, promítanému na plátně, vtiskla zcela nový pohled a prostřednictvím střihu odhalila skryté a překvapivé souvislosti. Přenesení smyslu a kontrast mezi jednotlivými obrazy navozuje stav podprahové euforie, která pramení z postupného navyšování pocitů od nevázané grotesky až po tragickou absurditu.

Malířské prostředky Mirka Kaufmana jsou naopak jiného druhu. Autor se vyhýbá ilustrativnosti a popisu, pracuje v čase a s osobním úhlem pohledu. Množství informací a významů tu je redukováno na plochy, objemy a jejich vzájemný poměr. Dramatičnost malby je podpořena použitou technikou. Setkáváme se zde s hutnými vrstvami malířské hmoty i jemným, takřka akvarelovým povrchem, pro naturel tohoto malíře asi nejbližším.

Mirek Kaufman zůstává i přes konceptuální fundus, spočívající v myšlenkovém ukotvení a práci v tematických cyklech, stále bytostným malířem s jemně pěstěným smyslem pro barvu a širokým porozuměním prostoru. Koloristicky nezaměnitelný expresivní, velkorysý výraz vychází jak z racionální, tak z intuitivní základny, a tak se jeho pojetí současného stavu, jenž nazývá In extremis, nepřibližuje chiliastickým vizím těsně před koncem. Situaci nijak nezlehčuje, ale z pozice pozorovatele, uvažujícího nejen první prostorový plán, nabízí méně katastrofické nahlížení. Člověk je součástí přírody, a její mohutnost je mnohovrstevnatou jistotou. Svět nekončí. Takto charakterizuje autorovu tvorbu kurátorka výstavy Lucie Šiklová a dodává: Na Kaufmanových plátnech lze téměř fyzicky zažít pocit propustnosti dimenzí skrze okamžiky průhledů. Jako když se roztrhnou mraky a za nimi se otevře nový svět. Symbolický okamžik prozření. V letošním roce se jedná o autorovu třetí výstavu v tuzemských galeriích. 

Mirek Kaufman se narodil roku 1963 v Žatci. Studoval v letech 1983-1989 na Akademii výtvarných umění v Praze a na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paříži, v letech 1991-1994 vystřídal několik studijních pobytů ve Francii a ve Švýcarsku. Jeho hlavní doménou je práce na rozsáhlejších malířských cyklech. V sérii obrazů s názvem TEKUTÉ PÍSKY (2010) se autor zamýšlel nad nestabilní povahou povrchu, po kterém se pohybujeme. Velkoplošný projekt ÚHEL POHLEDU (2013) zahrnoval i práce neprofesionálních autorů a stal se zároveň otevřenou tvůrčí platformou pro náhodné a skryté umělce. TÍHA LEHKOSTI (2015) byla úvahou o povaze lidské identity a jejím odrazu v přírodních procesech. V cyklu obrazů FACETIME / ČAS TVÁŘE (2016) pracuje s lidskou podobou, která se v současnosti stává komoditou a zároveň prostředníkem a prodlouženou rukou naší osobnosti. POZOROVACÍ POLE / OBSERVATION FIELD (2019) nahlíží okolní svět skrze náš vnitřní zrak – ten je nositelem našich nejniternějších vzpomínek nebo představ a má schopnost se prolnout s všednodenní realitou, která nás obklopuje. Tento cyklus byl představen v galerii Petr Novotný letos na jaře. V sérii MIXED EMOTIONS

(2019), která měla v květnu premiéru v Liberecké galerii Prostor 228, zkoumá proměnlivosti emocí a jejich souvztažnost s mimikou, jako odrazem vnitřního prožívání. 

Součástí aktivit autora jsou i malířské dílny a semináře rozvíjející tvůrčí schopnosti napříč generacemi. Vyústěním této činnosti byl společný projekt JAMMING (2017) v Centru současného umění DOX. Kromě své malířské práce se autor věnuje příležitostně i autorským knihám a fotografii. Pravidelně vystavuje doma i v zahraničí, kde je zároveň zastoupen v řadě sbírek. 

Mirek Kaufman: inExtreMis
Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová
Topičův salon, Národní 9, Praha 1, www.topicuvsalon.cz
23. srpna – 27. září 2019
Vernisáž: čtvrtek 22. srpna od 18 hod.
Výstavu pořádá Společnost Topičova salonu, z.s. 

Comments

comments

bukan hanya sekali permainan yang dapat kamu mainkan dengan mudah semua dapat teratasi, dimana semua nya akan kamu menangkan dengan memainkan permainan yang disediakan oleh agen sbobet cukup melakukan perndaftaran deposit dan menangkan semua pertandingan yang telah disediakan oleh panitia

pemenang permainan tebak angka dalam sehari bisa mendapatkan ratusan juta hingga milyaran rupiah dimana para bandar togel mampu membayar anda untuk biaya semua kemanangan anda tanpa harus memotong sepeser rupiahpun untuk anda

jangan takut untuk memainkan semua permainan yang disediakan oleh para master pemainan judi bola online kamu cukup mengikuti arahan para master untuk memainkan dan bermain yang lebih baik lagi agar kamu memenangkan semua permainan yang ada saat ini

jujur saja semua permainan yang ada pada tahap nya akan memberikan anda kemenangan apa lagi saat menainkan togel wap cukup membuka hp sambil merenung anda dapat memainkan nya, tapi ingin jangan lupa istirahat ketika anda menebak anda permainan tersebut

Vyhledat