První ročník mural artového festivalu Wall Street Prague potrvá do září

V období od června do září 2022 proběhne v Praze první ročník mural artového festivalu Wall Street Prague. Během léta vznikne Praze 5 muralů – neboli velkoformátových maleb ve veřejném prostoru. Autory těchto jedinečných uměleckých děl budou renomovaní 3 zahraniční umělci – Innerfields (Německo), Interesni Kazki (Ukrajina), M-City (Polsko) a také legenda české graffiti scény Michal Škapa.

 

Projektu se aktivně a součinně zároveň účastní několik výrazných galerijních subjektů, které jsou více než zřetelné na mapě české výtvarné scény a zásadním způsobem se podílejí na metropolitním i celostátním výtvarném životě. Jde o galerii Villa Pellé, The Chemistry Gallery, Bold Gallery a Karpuchina Gallery. Galerijní část festivalu nabídne přehlídku současné tvorby předních umělců, kteří již řadu let aktivně působní na domácí i mezinárodní výtvarné scéně a jejichž tvorba je ovlivněna graffiti, street artem a veřejným prostorem.

Wall Street účastníkům nabídne multigenerační doprovodné programy zúčastněných galerií. Samotní tvůrci, galeristi, kurátoři a další odborníci zabývající se kontextem umění ve veřejném prostoru připraví tematické přednášky, diskuze či workshopy. Hlavním cílem těchto doprovodných aktivit je otevřít otázky na téma umění ve veřejném prostoru a edukativním způsobem přiblížít subkulturu street art & graffiti širší veřejnosti a specificky také dětem.

Festival Wall Street je volnou připomínkou do dnešní doby stále největší a nejreprezentativněji zastoupené mezinárodní výstavy street art a graffiti autorů v České republice Městem posedlí, která se konala v roce 2012 v prostorách Městské knihovny GHMP. Ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy vzniká i tento projekt a to díky programu Umění pro město.

 

FESTIVAL WALL BUDE MÍT 3 STĚŽEJNÍ ČÁSTI:

 

  1. Mural Art – 5 legálních velkoformátových maleb ve veřejném prostoru
  2. Galerijní výstavy – 4 výstavy vycházející ze street art a graffiti scény
  3. Doprovodné programy

 

  1. MURAL ART

 

Cílem mural artu je vytvářet kulturní prostředí v městském prostoru a zvýšit atraktivitu daných lokalit. Díky festivalu Wall Street tak bude mít Praha možnost zařadit se po boku jiných světových metropolí do street artové mapy světa.

 

AUTOŘI MURALŮ:

 

Interesni Kazki, Ukrajina (https://www.aecinteresnikazki.com)

 

Lokalita: Praha 7

Termín realizace: 1.8. – 15.8. 

 

Aleksei Bordusov aka Aec Interesni Kazki je ukrajinský umělec známý svými pozoruhodnými vizuálními obrazy. Jeho surrealistická díla zdobí zdi po celém světě. Typické jsou pro něj jasné a poutavé muraly, jenž jsou inspirované vědou, náboženstvím, mytologií, kosmologií, mýty a časy dávnými. Jeho malby vynikají sytými barvami a jsou často doplněné černobílými kresbami. Interesni Kazki využívá motivy, vypadající jako barevné imaginární bytosti z pohádky, jejichž důležitým spojovacím prvkem je pohyb. Srovnání s pohádkovými postavami není neúmyslné, jeho přezdívka Interesni Kazki doslova znamená Zajímavé pohádky.

 

Innerfields, Německo (https://www.innerfields.de)

 

Lokalita: Praha 8

Termín realizace: 12.7. – 17.7.

 

Innerfields je umělecký kolektiv, který vznikl v roce 1998 a současně sídlí v Berlíně. Toto umělecké duo vyrůstalo na pozadí graffiti scény provázané různými inspiračními vlivy. Innerfields rádi reflektují své prostředí okolo sebe a vytvářejí převážně realistické figurativní malby, které se mísí s grafickými prvky a symboly. Hlavním tématem jejich práce je lidská bytost, která je vázána na to, že je součástí přírody, která je však často proti ní. Jejich život a práce je výtvarné umění a rádi se účastní festivalů a různých uměleckých projektů po celém světě.

 

M-City, Polsko (http://m-city.org)

 

Lokalita: Praha 4

Termín realizace: 5.9. – 12.9.

 

Je polský street artový umělec, grafický designér a ilustrátor, který rád ve svých pracích využívá šablony. Staví umělecké instalace, kurátoruje výstavy a často je na cestách po světě. Jako autor projektu M-city, realizoval stovky muralů. Jeho díla byla uvedena na řadě skupinových i samostatných uměleckých výstav pořádaných v Polsku i v zahraničí. Je hlavním kurátorem 238×504 Hoarding Gallery v Gdyni a také jedním ze tří kurátorů série výstav o street artu v Polsku. Jeho fascinace městem a urbanistickou iniciativou je jasně patrná v jeho dílech, které zahrnují jak menší plakáty, tak velkoplošné muraly na stovkách metrů čtverečních.

 

Michal Škapa, ČR (http://www.michalskapa.cz)

Lokace: Praha 10

Termín realizace: 15.7. – 30.7.

 

Lokace: Praha 8

Termín realizace: 15.6. – 22.6.

 

Michal Škapa je jedním z nejvýznamnějších autorů spjatých s českou graffiti scénou. Patří k silné generaci writerů 90. let a dlouhodobě patří k jejím lídrům. Byl jedním z autorů spjatých s legendární pražskou Trafo Gallery a dlouhodobě také spolupracuje s Meet Factory, kde má již jedenáct let vlastní studio. Jako umělec pracuje s různými médii a formáty, od nástěnných maleb, akrylové abstrakce rukopisů a airbrush figurativních kompozic až po site-specific instalace a prostorové objekty. Působí také jako grafický designér, založil Analog! Bros –  serigrafickou dílnu a úzce spolupracuje s labelem BiggBoss.

 

  1. VÝSTAVY

 

Villa Pellé – Wall Street

 

1.6. – 7.8.

Jan Kaláb / Point, Petr Königsmark / Zeb One, Jakub Matuška / Masker, Michal Škapa / Tron, Jakub Uksa / Obic, Ondřej Vyhnánek / X-Dog…

 

Je výběrový výstavní projekt zaměřený na nejvýraznější autory s kořeny s české graffiti scéně a zároveň připomínka deseti let od první velké institucionální výstavy mezinárodního graffiti Městem posedlí (GHMP, 2012) v České republice. Expozice zaměřená především na malbu a objekty bude kombinovat závěsné obrazy s několika piecy vytvořenými přímo na zdi galerijního prostoru. Základ autorské sestavy tvoří legendy českého graffiti, které se iniciačního projektu zúčastnily, ale i několik dalších silných writerů, kteří se vyprofilovali v mezidobí uplynulé dekády. Projekt není důsledně tematizován ani formálně vymezen, podobně jako původní výstava má ambici obsáhnout některé zásadní výrazové a inspirační proudy, ať je to geometrická abstrakce, exprese nebo komiksový realismus a je zaměřen především na silný individuální výraz.

 

The Chemistry Gallery 

 

4.8. – 11.9.

Roke, Innerfields, M-City, Interesni Kazki

 

The Chemistry Gallery představí v rámci festivalu Wall Street tvorbu mladého českého autora Matěje Janáka vycházejícího z prostředí graffiti scény. Jeho práce na plátně budou v galerii doplněny o tvorbu tří zahraničních účastníků prvního pražského mural art festivalu, tedy o díla německé crew Innerfields, ukrajinského autora Interesni Kazki a legendárního M-City z Polska. Tato skupinová výstava tak nabídne vhled do různých přístupů umělecké tvorby autorů z různých zemí, kteří stále aktivně tvoří svá díla ve veřejném prostoru a postupně se svojí tvorbou vstupují i do prostředí klasických galerijních institucí.

 

kurátor: Petr Hájek

 

Karpuchina Gallery

 

9.6.- 7.8. 2022

Matěj Olmer – From Entropy to Melancholy

Práce Matěje Olmera ( 1979), zachycují především přeskupení hmoty. Jsou to nové konfigurace útržků konvenční reality, podvědomé a intuitivní – avšak ne nahodilé vize. Představují fantaskní svět s konkrétními odkazy do oblasti vědy a umění, např. astronomie, biologie nebo literatury. Tento materiál je však coby kompaktní celek zpracován, rozmetán a roztaven a potom znovu na základě vlastního cítění syntetizován texty a obrazy. Syntetická podstata se projevuje i ve skladebných principech jeho prací, kdy expresivní gestickou malbu, kterou akčním způsobem vrství přes sebe.

 

23.6. – 14.8. 2022

The Wa – 48 portraits 

Francouzský umělec pracující pod pseudonymem The Wa (1980), je veteránem veřejného prostoru. Po dokončení studií umění ve Francii začal realizovat umělecká díla takřka po celém světě. Jeho nekompromisní kousky byly k vidění od Brazílie po Mauretánii a od Egypta po Čínu. Zatímco je způsob jeho práce kočovný, sám autor považuje za svůj domovský přístav Berlín.

 

Bold Gallery – Zero Mutual Friends

 

30.6.-30.7.

Jan Zdvořák

 

Na výstavě ZERO MUTUAL FRIENDS umělec Jan Zdvořák ukazuje způsoby vizuální abstrakce písma. Za použití tradičních médií kresby a instalace nabízí varianty výtvarného zpracování textu. Slova, u nichž je důležitější spíš jak vypadají než co znamenají. I přesto, že práce Jana Zdvořáka mají konceptuální pozadí, jsou silně založeny na vizualitě.

 

  1. DOPROVODNÉ PROGRAMY

 

Villa Pellé

 

MŮJ SUPERHRDINA

12.6. 2022 14.30–16.00

Host Bill the Hobo

Během dílny se děti osobně setkají s aktuálně vystavujícím umělcem BILL THE HOBO.

 

OD PÍSMENE K DOMU

19.6. 2022 14.30–16.00

Existuje propojení mezi písmeny a architekturou? Necháme se inspirovat aktuálně

vystavujícím umělcem ZEB ONE.

 

VSTŘÍC BUDOUCNOSTI

10.7. 2022 14.30–16.00

Pojďte si s námi představit život na planetě Zemi za 1000 let, až člověk propojí své

schopnosti se schopnostmi rostlin a zvířat! Během dílny se budeme inspirovat tvorbou

aktuálně vystavujícího umělce X-DOGa.

 

MĚSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

31.7. 2022 14.30–16.00

Inspirací této dílny bude tvorba aktuálně vystavujícího umělce, který si říká TRON. Jaké by

to bylo zaplnit celé město svými kresbami, malbami, vzkazy, představami a přáními?

Společně vytvoříme model neexistujícího města, který pomocí sprejů a fixů celý zaplníme

graffiti uměním.

 

Letní sympozium STREET ART ČTYŘIKRÁT JINAK

18.7. – 21.7.  9–12:30

Prostřednictvím aktuální výstavy Wall Street se děti seznámí se street artem a jeho technikami. Jaké podoby může mít umění na ulici? Může jít o sochu, obraz, ale také zvukovou instalaci nebo happening. A jaký je rozdíl mezi dobrým uměleckým dílem a vandalismem? V průběhu sympozia děti navrhnou své vlastní street artové dílo, vyzkouší si práci v ploše i v prostoru.

 

Letní sympozium UDĚLEJ SVŮJ PIECE!

1.8. – 4.8.  9–12:30

Láká vaše dítě tvorba se sprejem a zároveň se bojíte, abyste v něm nezasévali semínko k vandalismu? Potom je vás jako dělané sympozium „Udělej svůj piece!“. Během čtyř dnů se děti prostřednictvím aktuální výstavy Wall Street seznámí s graffiti artem a na vlastní kůži zažijí, jaké to je být writerem a navrhovat vlastní mural. Společně se také zamyslíme nad tím, co odlišuje dobré umělecké dílo od vandalismu.

 

The Chemistry Gallery

 

Termín: během trvání výstavy (4.8. – 11.9.), datum a čas bude upřesněno

 

WORKSHOP A PŘEDNÁŠKA S UKRAJINSKÝM UMĚLCEM M-CITY 

Jak tvoří, co ho inspiruje a jaké dopady bude mít válka na Ukrajině na místní výtvarnou a uměleckou scénu?

 

WORKSHOP A PŘEDNÁŠKA SE ZAHRANIČNÍMI UMĚLCI INNERFIELDS

Jaká je současná německá street artová scéna? Jak se k tomuto druhu umění staví německá společnost a veřejná správa? Jaké je jejich obrazotvorné poselství a kde je jejich výrazová hranice při tvorbě na zakázku?

 

UMĚLECKÝ WORKSHOP PRO RODIČE A DĚTI

Rozdmýchejte své kreativní nápady a přijďte si vyrobit vlastní tričko nebo obraz.

 

Karpuchina Gallery 

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Termín: uskuteční se během výstavy (9.6. – 14.8. 2022)

Projděte si výstavu From entropy to melancholy s expresivním malířem Matějem Olmerem a ponořte se s autorem do jeho fantaskního světa ovlivněného astronomií, biologií či literaturou.

DEBATA S UMĚLCEM THE WA

Termín: uskuteční se během výstavy (23.6. – 14.8. 2022)

Prezentace projektu a debata s autorem na otázky ilegálních intervencí nejen ve veřejném prostoru

 

Bold Gallery

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Termín: během trvání výstavy (30.6. – 30.7.), datum a čas bude upřesněno

Komentovaná prohlídka s Janem Zdvořákem v klubu Fuchs2, jehož střechu zdobí umělcova instalace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZÁTOR FESTIVALU

 

THE CHEMISTRY GALLERY

VILLA PELLÉ

 

WWW.WALLSTREETPRAGUE.COM

 

IG: wallstreet_prague

FB: Wall Street Prague

 

Comments

comments

Vyhledat