Včasné odhalení fibrilace síní může zachránit život

 

  • Nová zpráva vydaná u příležitosti Global AF Aware Week, celosvětového týdne na podporu povědomí o onemocnění fibrilace síní, poukazuje na narůstající problém
  • Upozorňuje také na dopady onemocnění fibrilace síní na pacienty a zdravotnické systémy v Evropě

 

Fibrilace síní je charakteristická nepravidelným a často rychlým srdečním rytmem, který vede k nekoordinovaným stahům dvou srdečních síní. Nepravidelný srdeční rytmus může způsobovat vznik krevních sraženin, jelikož se krev může hromadit v srdci, než bude přečerpána do těla včetně mozku – hrozí tak mozková příhoda spojená s fibrilací síní, která je zvláště závažná.

Do roku 2030 se očekává nárůst počtu mozkových příhod a návštěv lékaře.

Zdravotnické systémy evropských zemí stojí léčba fibrilace síní 3 286 milionů € (cca 85 mld. Kč). V roce 2007 v České republice stála konvenční léčba jednoho pacienta 50 000 Kč za rok. Relativní riziko úmrtí ze všech příčin zvyšuje fibrilací síní u žen 2 x a u mužů 1,5 x. Úmrtí v registrech pacientů s průměrným věkem 69 let je kolem 5 % za rok, u pacientů s trvalou formou fibrilace síní je nejvyšší, přes 8 % za rok. Hlavní příčinou úmrtí je srdeční selhání, které fibrilace síní přímo způsobuje nebo zhoršuje.

„Významnou roli při prevenci onemocnění fibrilace síní hraje zdravý životní styl, všímání si příznaků, pravidelné měření pulsu a preventivní prohlídky včetně vyšetření EKG, protože včasné odhalení fibrilace síní může zachránit život. Při léčbě má stále největší potenciál trvalého odstranění onemocnění fibrilace síní katetrizační ablace,“ říká doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D., primář Centra kardiovaskulární péče, Neuron Medical v Brně a předseda České asociace pro srdeční rytmus.

„Prvními příznaky bylo občasné bušení srdce, hlavně po ránu, kterému jsem nepřikládal větší důležitost. Postupně se tyto epizody opakovaly častěji, trvaly i několik hodin, během nich jsem pociťoval nižší výkonnost a kratší dech při obvyklé námaze jako je třeba chůze do schodů. EKG potvrdilo fibrilaci síní. Odborný zákrok katetrizační ablace mně umožnil, že jsem se zbavil fyzických potíží, přestal brát léky na udržení pravidelného srdečního rytmu a ředění krve a žít plnohodnotný život,“ doplňuje o osobní zkušenost prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., přednosta anesteziologicko-resuscitační kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Fibrilace síní je typicky progresivní onemocnění, paroxysmální (přerušovaná, chvilková) fibrilace síní se během jednoho roku změní u 1 z 5 pacientů na perzistentní (stálou) fibrilaci síní.

Nová zpráva Atrial Fibrillation Association vyzýva ke zvýšení povědomí o fibrilaci síní a upozorňuje na potřebu zvýšit edukaci veřejnosti o tomto onemocnění.

Kompletní kopie zprávy a dalších materiálů, včetně informačních obrázků, jsou k dispozici na stránkách: https://www.jnjmedicaldevices.com/en-EMEA | Podrobnosti o celosvětovém týdnu osvěty o fibrilaci síní jsou k dispozici na stránkách: http://www.heartrhythmalliance.org/

 

 

Comments

comments

Vyhledat