Ve Foglarově bytě se bude překládat Švejk

Gerald Turner Foto ČLC
Gerald Turner Foto ČLC

Zajímavé zprávy z literární branže.

V bytě po Jaroslavu Foglarovi bude vznikat nový anglický překlad Osudů dobrého vojáka Švejka

 

Na rezidenční pobyty Českého literárního centra, sekce MZK v Brně,  do Prahy a Brna přijíždějí etablovaní, ale i začínající zahraniční překladatelé na tvůrčí pobyty zaměřené na českou literaturu.

„Nabité jarní rezidenční pobyty Českého literárního centra v roce 2019 celkem využije jedenáct překladatelů, bohemistů nebo literárních vědců z Německa, Polska, Maďarska, Chorvatska, Itálie, Španělska, Velké Británie, Ukrajiny a Tchaj-wanu,“ informuje vedoucí Českého literárního centra Ondřej Buddeus.

V bytě po Jaroslavu Foglarovi bude Gerald Turner, držitel překladatelské ceny amerického PEN klubu (2004), v rámci rezidenčního pobytu ČLC pracovat na novém překladu Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka do angličtiny. Dílo vyjde v edici Modern Czech Classics nakladatelství Karolinum.
„Nakladatelství Karolinum se rozhodlo v rámci ediční řady Modern Czech Classics iniciovat nový překlad Osudů dobrého vojáka Švejka do angličtiny ve spolupráci s předním britským překladatelem Geraldem Turnerem. Vzhledem k rozsahu a náročnosti vyjde dílo za několik let.

V této ediční řadě vychází překlady významných děl české literatury do světových jazyků. Zahraniční čtenář tak má možnost seznámit se s díly, která zachycují středoevropské dějinné zkušenosti a která vyjadřovala a spoluutvářela českou povahu, pohled na svět, humor a imaginaci,“ sdělil Martin Janeček z Nakladatelství Karolinum.

 

Jaro 2019 přinese kromě toho také další překlady poezie Vladimíra Holana do němčiny. Přední německý bohemista Urs Heftrich se jim věnuje již patnáct let; v jeho překladu vyšlo již šest z plánovaných čtrnácti svazků českoněmecké edice Sebraných spisů Vladimíra Holana, se značným ohlasem německé veřejnosti.

Tchajwanská bohemistka Melissa Shih-hui Lin přeloží do čínštiny románový bestseller Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně. Překladatelka do maďarštiny Flóra Peťovská bude v Brně pracovat na překladu oblíbené knihy pro děti od Pavla Šruta a Galiny Miklínové Lichožrouti.

Kontakt: Vendula Ježková, PR

E-mail: pr@czechlit.cz, Telefon: 732 454 943

 

České literární centrum

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Funguje od ledna 2017.

www.czechlit.cz

 

Comments

comments

Vyhledat