Veřejnost bude mít možnost navštívit vilu slavného podnikatele Emila Kolbena

Zážitková jubilejní výstava přiblíží příběh Emila Kolbena, „českého ElonaMuska“. Poprvé se tak otevírá příležitost navštívit jeho vilu v Hradešínské ulici a seznámit se s významným českým podnikatelem, jenž se letos, v roce 160. výročí narození, stane čestným občanem Prahy 10 – in memoriam. Emil Kolben mimo jiné založil také úspěšnou společnost PRAKAB – Pražská kabelovna, s.r.o. a ta se proto rozhodla tento projekt finančně podpořit.

Emil Kolben spolupracoval s vynálezci Edisonem i Teslou, v Čechách soupeřil s Křižíkem a vsadil na střídavý proud. Stejně jako Baťa nebo Škoda byl strůjcem velkolepého podnikání, které ovlivnilo hospodářský vývoj v českých zemích na celá desetiletí. Přesto o něm nevíme skoro nic.

Kolbenův příběh je fascinující. Po studiích na pražské technice získal stipendium na cestu do zahraničí. V New Yorku se dočetl v novinách o požáru v továrně Thomase Alva Edisona. Napadlo ho požádat o práci. Odpověď přišla rychle, „pokud přijedete hned, máte u nás místo”. Kolben neváhal ani chvíli a již druhý den se stal zaměstnancem u Edisona. Slavný vynálezce rychle poznal výjimečný technický talent a do roka se stal Kolben v pouhých 25 letech šéfinženýrem jeho vývojových laboratoří a nejbližším Edisonovým spolupracovníkem. ”Chci své znalosti vrátit své domovině”, s těmito slovy se po 5 letech strávených v USA Kolben rozhodl vrátit do Evropy. Pod jeho vedením se roku 1891 uskutečnil nejdelší přenos tří fázového proudu s nejmenší ztrátou, z Laufenu do Frankfurtu v délce 175 km, který potvrdil, že může být elektrifikován celý svět!

Kolben se definitivně vrátil do Prahy v roce 1896 a ještě této roku založil ve Vysočanech, tehdy periferii, továrnu na elektrické stroje „Kolben a spol.” Za pouhých 30 let dokázal objemem výroby vybudovat stejné podnikatelské impérium jako plzeňská Škoda, které to však trvalo dvakrát déle. Značku ČKD, nebo výraz „jdu do Kolbenky” zná u nás každý. Jeho společnosti vyráběly téměř vše, „od špendlíku po lokomotivu”. Vybavení a stroje od Kolbena používal celý tehdejší vyspělý svět. 

Emil Kolben

Inovátor a elektrotechnik Emil Kolben se zasloužil o realizaci Teslových a Edisonových myšlenek. Jeho přínos pro český průmysl byl ohromný. Bohužel kvůli dějinným zvratům je jeho význam skoro zapomenutý. Fašismu vadil jako žid, proto jej poslal do koncentrační ho tábora, kde, stejně jako většina jeho rodiny, zemřel. Komunismu vadil zase jako příklad úspěšného podnikatele.

Zážitková výstava „Emil Kolben 160” se snaží přiblížit životní dráhu ve spojení s jeho světoznámou značkou ČKD, jíž byl zakladatelem a dlouhodobým ředitelem. Spolu s jeho osudem, který krutě ukončila válka, sledujeme i příběh souboje stejnosměrného proudu s proudem střídavým a také příběh Kolbenových podniků a jeho rodiny.

Místem jubilejní výstavy je „Kolbenova červená vila” v Hradešínské ulici v Praze 10, kterou postavil v roce 1916. Vilu obývala početná Kolbenova rodina a sloužila také k setkávání s obchodními partnery a společenským událostem. Objekt je od roku 2014 v majetku městské části Praha 10. Díky úsilí členů Kolbenova spolku a některých radních a zastupitelů Prahy 10, a s podporou společnosti PRAKAB – Pražská kabelovna, s.r.o., se poprvé, byť na krátkou dobu, otevírá veřejnosti. V období od 1. října do 30. listopadu lze vilu navštívit, seznámit se formou oživlého interaktivního komiksu s prvky únikové hry s Kolbenovým příběhem a prohlédnout si část objektu. Návštěvníci mají příležitost diskutovat o budoucím možném využití vily, která je bohužel zatím v neutěšeném stavu a z velké části prázdná. Navíc, u příležitosti 160. výročí narození Emila Kolbena, se zastupitelstvo městské části Prahy 10 usneslo udělit svému významnému rezidentovi čestné občanství „in memoriam”.

Bližší informace o výstavě a možnost rezervace návštěvy bude na konci září na stránkách www.emilkolben.com.

Děkujeme všem, kteří podporují myšlenu oživení odkazu Emila Kolbena. Přejeme si, aby jeho příběh inspiroval především mladou generaci. Přejeme si, aby se z našich dětí staly také jednou šikovní vynálezci, úspěšní podnikatelé a budoucí mecenáši, prospěšní celé společnosti. Naše země potřebuje nové Křižíky, Škody, Bati, Lauriny a Klementy, nové Kolbeny. 

 

Comments

comments

Vyhledat