Virtuální galerie umožní nahlédnout do vnitřního vesmíru Josepha Beuyse

Joseph Beuys_© Mary Evans, AF Archive
Joseph Beuys_© Mary Evans, AF Archive

ROZUMĚT BEUYSOVI

GOETHE-INSTITUT SPOUŠTÍ VIRTUÁLNÍ GALERII, KTERÁ PŘEDSTAVUJE VNITŘNÍ SVĚT LEGENDÁRNÍHO NĚMECKÉHO UMĚLCE JOSEPHA BEUYSE

 

Joseph Beuys: německý malíř, sochař, performer, akademik, šaman a zakladatel politické strany. Tento člověk, kterého si dějiny budou pamatovat v plstěném klobouku a rybářské vestě, byl vedle Andyho Warhola ikonickou postavou uměleckého světa po druhé světové válce. U příležitosti 100. výročí jeho narození, připadajícího na 12. května, představuje Goethe-Institut virtuální galerii, která veřejnosti umožní nahlédnout do vnitřního vesmíru Josepha Beuyse.

 

„100 výročí Beuysova narození je podnětem k tomu, abychom se věnovali osobnosti Josepha Beuyse, jeho dílu a jeho odkazu. Protože však pandemie koronaviru celosvětově ochromila muzea i galerie a ztížila přístup ke zkoumání této pozoruhodné osobnosti, vytvořily Goethe-Instituty v Praze a Varšavě spolu s týmem beuys2021 a berlínským startupem ZAUBAR virtuální procházku Beuysovým dílem,“ vysvětluje programová ředitelka Goethe-Institutu v České republice Luisa Rath.

 

O co půjde? Ve virtuální galerii nazvané „Rozumět Beuysovi“, přístupné od 12. května na stránkách www.goethe.de/cesko/beuys, se může veřejnost seznámit s politickými, sociálními či ekologickými otázkami, které si Joseph Beuys kladl, a blíže poznat některá z jeho základních děl, která formovala moderní umění; například Sociální plastiku, (1969), Sáňky (1969), tzv. Kapital Raum 1970–1977 (1980), 7000 dubů (1982) nebo Capri-Batterie (1985).

 

„Pro mnohé lidi je vesmír, který Beuys svým dílem stvořil, stejně tak fascinující jako nepochopitelný,“ komentuje kurátorka Catherine Nichols: „Virtuální galerie otevírá dveře do světa Beuysových komplexních myšlenek, je to okružní jízda virtuálním prostorem, který odráží umělcovo nitro,“ dodává Nichols. „Nejde o to Beuysovu umění – nebo snad dokonce umění jako takovému – porozumět v běžném, racionálním slova smyslu. Chceme veřejnosti umožnit barvitý, emocionální vstup do Beuysova díla, které je plné úvah o traumatech, transformacích, o nemoci a uzdravení,“ komentuje další kurátor projektu, profesor Eugen Blume, který patří mezi největší světové odborníky na dílo Josepha Beuyse.

 

Co? Virtuální galerie Rozumět Beuysovi

Kde? Na stránkách www.goethe.de/cesko/beuys 

Kdy? Od 12. května 2021 do 31. prosince 2021

 

Joseph Beuys (*12. května 1921 v německém Krefeldu, zemřel 23. ledna 1986 v Düsseldorfu) spoluutvářel ve druhé polovině 20. století podobu moderního umění. Tuzemská veřejnost měla před sametovou revolucí jen omezené možnosti k poznání jeho progresivních myšlenek. „Pro běžné publikum zůstává jeho dílo stále málo přijatelné,“ prohlásil např. profesor Milan Knížák u příležitosti Beuysova jubilea. Právě Knížák, který je společně s Beuysem zpravidla řazen k uměleckému hnutí Fluxus, se, ještě coby ředitel Národní galerie, zasloužil o získání jednoho z mála Beuysových uměleckých objektů, které jsou k České republice veřejně vystaveny. Je jím Beuysovo Auto z roku 1969 ve sbírkách Národní galerie Praha. Další dílo Josepha Beuyse je možné vidět v Lidické sbírce výtvarného umění.

 

Kurátoři virtuální galerie Rozumět Beuysovi

 

Prof. Eugen Blume, kurátor a historik umění, je jedním z vůdčích expertů na dílo Josepha Beuyse. Věnuje se mu již od konce 70. let 20. století. Od roku 1993 vedl výstavbu Beuysova mediálního archivu, od roku 1995 působil v galerii Hamburger Bahnhof, již mezi lety 2001 a 2016 také vedl. Od roku 2016 je Eugen Blume kurátorem sbírky Ericha Marxe v Berlíně a čestným profesorem umění na vysoké škole výtvarných umění v Braunschweigu. Vyučuje na řadě uměleckých vysokých škol, mj. ve Stuttgartu, Drážďanech a Lipsku. V současnosti je spolu s Catherine Nichols uměleckým vedoucím jubilejního programu beuys2021, série kulturních akcí, jimiž si německá spolková země Severní Porýní-Westfálsko připomíná 100. výročí Beuysova narození. 

 

Dr. Catherine Nichols je kunsthistorička a literární vědkyně, kurátorka a autorka. Spolu s Eugenem Blumem připravila retrospektivní výstavy Beuysova díla, např. Die Revolution sind wir (2008), Das Ende des 20. Jahrhunderts. The Best is Yet to Come (2013) a Das Kapital. Schuld – Territorium – Utopie (2016). Ve své publikační činnosti se pravidelně věnuje současnému umění, vydala řadu knih a katalogů, mezi nimi  Black Mountain. Ein interdisziplinäres Experiment 1933–1957 (2015) a Bruce Nauman. Ein Lesebuch (2012). Je uměleckou vedoucí programu beuys2021 a spolu s Eugenem Blumem a Isabelle Malz působí jako kurátorka výstavy Jeder Mensch ist ein Künstler. Kosmopolitische Übungen mit Joseph Beuys (2021), která je k vidění v prostorách K20, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.

 

Virtuální galerie Rozumět Beuysovi je společným projektem Goethe-Institutu, projektu beuys2021 a společnosti ZAUBAR

www.goethe.de/cesko  

 

Comments

comments

Vyhledat