Nové technologie v medicíně a psychologii: jaké jsou trendy, ukazuje konference v Praze

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc. Ph.D. a 
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. na konferenci Lifmat
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc. Ph.D. a doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. na konferenci Lifmat

Telemedicína pomáhá lékařům i pacientům, a to stále dalšími způsoby. Možnostmi technologií nejen v léčbě chorob, ale i vrehabilitraci, v psychologii a třeba ve sportu, se zabývý medicínská konference Lifmat.

Po prvním dni vyhrazeném odborníkům nastane v pátek den druhý, kdy se na různé prezentace může přijít podívat veřejnost a také si leccos vyzkoušet.

Měli jsme možnost zúčastnit se neveřejného dne a program nás velmi zaujal.

Zazněla spousta podnětných příspěvků od tuzemských i zahraničních odborníků na medicínu a technologie.

 

Přehled a trendy tele-rehabilitace ve světě představil Ing. Martin Šimůnek z Vamed Mediterra. Rehabilitace na dálku může zvyšovat ochotu pacientů spolupracovat a nové přístroje umožňují daleko širší práci, než je jen cvičení podle videa, za kterí je tel-rehabilitace mylně považována. Důraz je kladen na to, aby pacienta cvičení bavilo, proto se využívají různé hry, často i ve virtuální realitě.

Rozmanité způsoby hodnocení kondice a zdraví pomocí nositelných zařízení zmínil prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně. Parametrů, které se dají hodnotit, je více než veřejnost ví, více způsobů hodnocení znamená přesnější výsledky: běžně různé náramky a další fitness doplňky například při počítání spálených kalorií měří s velkou chybou, nové technologie nabízejí víc.

Leon Brudy ze společnosti Garmin zmínil možnosti „wearables“ (nositelných zařízení) pro výzkum zdraví, nikoli pouze jako doplňků pro trénink.

Význam telemedicíny ve vrcholovém sportu představil v poutavém video vstupu MUDr. Jiří Dostal za Centrum sportovní medicíny Praha. Zdůraznil, že vrcholoví sportovci požadují od technologií maximální jednoduchost, tedy například snadné počítání kroků, a vlna nadšení z nových přístrojů není samospasitelná. Vyhodnocovat všechna data, která přístroje naměří, navíc vyžaduje odborné zhodnocení, které je často velice nákladné. Mezi trendy k řešení zmínil relativní energetický deficit, který snižuje výkon sportovců – takový závodník na Tour de France za den spálí 4000 – 8000 kalorií, což je třeba řešit.

Mezi nejzajímavější příspěvky patřila krátká přednáška Moderní technologie v psychologii, kterou měla Mgr. Judita Konečná z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Psychologové přicházejí na způsoby, jak předcházet špatným stavům pacientů a jak je přimět sledovat svůj stav pomocí různých aplikací a zároveň jim různé online nástroje šetří čas, který pak mohou věnovat přímo pacientům. Ač nebyl tento obor těžištěm konference, působí východiska nastíněná Juditou Konečnou jako velice zásadní.

 

Druhý den konference je otevřený pro veřejnost a vědecký speed dating, tedy krátká setkání s odborníky.

https://lifmat.cz

Konference Lifmat

8. a 9. září 2022, konferenční centrum Cubex, Praha – Pankrác

Comments

comments

Vyhledat