Žáci mohou vyjádřit vztah k domovině ve filmové soutěži

Žáci a studenti z Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska mohou vyjádřit svůj vztah k domovině v nové filmové soutěži

Mladá Boleslav, Rychnov, Vrchlabí, 12. 12. 2022: Jedinečnou příležitost projevit své talenty získají v příštím roce děti a teenageři ve věku od 9 do 19 let z Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska, které zajímá film a věnují se vlastní tvorbě. A-FilmTeensFest (AFTF), mezinárodní festivalová přehlídka audiovizuálních děl dětí a mládeže, a Nadační fond ŠKODA AUTO pořádají filmovou soutěž s názvem „Můj domov?! aneb můj vztah k místu, kde žiji a dospívám“. V soutěži, která má uzávěrku 10. května 2023, jde především o osobní vyjádření vztahu mladých lidí k místu, které tvoří jejich domov. Součástí budou také filmové workshopy a konzultace, z nichž první se uskuteční už 14. ledna 2023 v Mladé Boleslavi. Účastnit se mohou jednotlivci, skupiny i školy. 

„Ve filmové soutěži se snoubí dva klíčové pilíře programu našeho nadačního fondu, což je podpora mladých talentů a budování vztahu mladých lidí k místu, kde žijí,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO. „Téma je záměrně široké, aby k němu každý mohl přistoupit dle vlastního uvážení a fantazie. Očekáváme audiovizuální zpracování jak velmi osobních příběhů, tak námětů souvisejících se životem a případně i historií v jednotlivých regionech.“ 

V regionální soutěži s názvem Můj domov?! půjde především o osobní vyjádření vztahu dětí a dospívajících k místu, které tvoří jejich domov. Konkrétní úhel pohledu pak bude záležet přímo na autorech, kteří se mohou zaměřit jak na rodinné a sousedské vztahy, komunitní život nebo zapojení mladých lidí do veřejného dění, tak na témata spojená s udržitelností a ochranou přírody, s historií regionu nebo s dospíváním, osobním i rodinným příběhem. Soutěž nemá žánrové omezení. 

„Mezinárodní přehlídka A-FilmTeensFest, na které uvádíme to nejlepší z české i zahraniční tvorby nejmladší generace, se poprvé konala v roce 2019. Naším cílem je podpora audiovizuální, filmové a mediální výchovy v České republice a také výrazných českých talentů v zahraničí,“ říká ředitelka obecně prospěšné společnosti Adonai for People Zuzana Dražilová. „Zásluhou našeho nového generálního partnera Nadačního fondu ŠKODA AUTO se festival v příštím roce uskuteční také na Mladoboleslavsku, Vrchlabsku a Rychnovsku. V místních kinech promítneme pro školy na 170 krátkometrážních filmů ze 42 zemí za účasti odborných lektorů.“

Mladým tvůrcům bude nabídnuta profesionální podpora v podobě workshopů a odborných konzultací, a to jak během konání AFTF v období od 8. února do 12. března 2022, tak i jeho Ozvěn mezi 17. březnem a 30. dubnem 2023. Přesný harmonogram včetně účasti profesionálních lektorů bude postupně zveřejňován na webu AFTF. Zájemci se na ně mohou přihlásit na e-mailu: soutez.regiony@afilmteensfest.com. Startovní workshop v Mladé Boleslavi se uskuteční již v sobotu 14. ledna 2023 od 9.00 v DDM Na Výstavišti.  

Přihlášky je možné podávat do 10. května 2023 přes web AFTF nebo na emailu soutez. regiony@afilmteensfest.com. Přihlašovat je možné audiovizuální díla vytvořená hlavně v letech 2020-2023 o stopáži v rozmezí 30 sekund až 10 minut. Autoři musí mít zajištěna autorská práva pro nekomerční užití. Dalšími partnery soutěže jsou Středočeský kraj, Nadace Šance pro děti, Kultura Mladá Boleslav a.s., DDM Na Výstavišti, Kultura Rychnov nad Kněžnou spol. s r.o. a KD Střelnice Vrchlabí. Oceněné filmy zveřejní porota složená ze zástupců AFTF, Nadačního fondu ŠKODA AUTO a Nadačního fondu Šance pro děti do 5. června 2023 na webu AFTF. Předání cen proběhne 12. června 2023 dopoledne ve ŠKODA Muzeu během zahájení Mladoboleslavského filmového festivalu. Vítězné filmy budou dlouhodobě umístěny na webu AFTF a případně doporučovány i na mládežnické festivaly v zahraničí.

O Nadačním fondu ŠKODA AUTO:

Nadační fond ŠKODA AUTO byl založený v roce 2018 s cílem zatraktivnit mladoboleslavský region. V roce 2021 rozšířil své aktivity i do zbývajících lokalit automobilky – Rychnovska a Vrchlabska. Během tří let svého působení v těchto regionech podpořil přes 200 konkrétních projektů a studií. Mezi jeho priority patří rozvoj občanské společnosti a veřejného prostoru, podpora kultury, zdravotnictví a sociálních služeb. Je členem Fóra dárců a držitelem ocenění Známka kvality. Fond je také iniciátorem a hlavním partnerem platformy Nové Boleslavsko, jejímž cílem je propagovat spolupráci a zajímavé projekty napříč regionem. 

www.nfsa.cz

Wikipedie

LinkedIn

 

O A-FilmTeensFest 2023:

Mezinárodní přehlídka A-FilmTeensFest, uvádějící „áčková“ audiovizuální díla dětí a teenagerů do 20 let z celého světa, se poprvé konala v roce 2019. Letošní soutěžní filmy s anglickými, českými a ukrajinskými podtitulky budou mezi 8. 2. a 12. 3. 2023 dostupné online po bezplatné registraci a mohou tak oslovit široké publikum. Součástí přehlídky je také doprovodný program v podobě dílen, diskusí na školách a Q&A s autory online. Nejrůznější filmy, často obsahující preventivní témata jako např. šikana, ekologie, identita, láska, národnostní menšiny apod., spolu budou soutěžit v 5 žánrových kategoriích (tvorba hraná, dokumentární, animovaná, experimentální a ostatní) a 4 podkategoriích dle věku. Na závěrečném zakončení 12. března 2023 v Mladé Boleslavi bude za účasti několika hostů ze zahraničí předáno více než 30 různých cen a 12 čestných uznání, mezi kterými bude i Cena Nadačního fondu ŠKODA AUTO za nejlepší film s tématikou udržitelnosti. AFTF se koná se pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové.

https://www.afilmteensfest.com/cz/

IG

YouTube

 

Comments

comments

Vyhledat