ZÓNA KONTAKTU: Dokumentární performance  o česko-německo-polské každodennosti v pohraničí  

Ohraničit, vyhranit se, ohradit se, zrušit nebo  znovu zavést hranice? Co to znamená pro dnešní soužití na hranicích? Jak hranice  ovlivňují všednodenní život a pokusy o spolupráci mezi lidmi ze sousedních zemí? A co to  má společného s naší historií?

Těmito tématy se zabývá Zóna kontaktu/ Kontaktzone, která bude premiérově uvedena  29.9.2021 ve Veřejném sále Hraničář. Česko-německo-polské příhraničí je kontaktní  zónou/ strefou kontaktu/ Kontaktzone z různých úhlů pohledu a v různých ohledech.  Během performance přichází ke slovu sám tento region, v němž si jeho obyvatelky a obyvatelé jsou „tak blízcí jako sousedé“. Přesto hranice neustále formují zdejší  každodenní život. Události 20. století, války, posuny hranic a přesuny obyvatelstva,  různé státní politické systémy a stereotypy působí až do současnosti. Utvářejí jedinečný  kulturní prostor, kde vládne blízkost i vzdálenost zároveň.

„No, není to jednoduché, protože neviditelné hranice tu pořád existují.“

V kaleidoskopu různých hlasů se mísí staré a nové hranice, mizí v něm a opětovně se  vynořují. Všechno to se potkává v zóně kontaktu a ovlivňuje to, jak lidé v příhraničí spolu  a vedle sebe žijí. Vyprávíme o setkáních a zkušenostech na pomezí minulosti, přítomnosti  a budoucnosti.

„Totiž hranice, jsou sice doposud vidět, na cedulích se stále uvádějí,  ale já už je necítím.“

Večer česko-německé divadelní performance je sloučením vědy a umění. Výzkumný  projekt „Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí“,  realizovaný drážďanským Institutem pro saskou historii a kulturní antropologii, ožívá  v uměleckém pojetí dua VerRich a jejich spolupráci s dalšími umělkyněmi a umělci.  Divadlo, performance, hudba, tanec, rituál a vizuál ve spojení s kulturologickou  perspektivou zprostředkovávají reprezentativní výběr z rozhovorů s aktérkami a aktéry  současného pohraničí.

Srdečně Vás zveme do Zóny kontaktu ke společné oslavě Svátku „Společného středu“,  jehož se jako všechny naše návštěvnice a všichni naši návštěvníci můžete aktivně účastnit.  Vezmeme Vás s sebou na cestu, kde Vám ukážeme hranice z různých perspektiv – a možná  je společně i překonáme…

Performance je vícejazyčná, převážně v češtině s německými titulky.  Česká premiéra 29. 9. 2021, 19 hod. / Ústí nad Labem, Veřejný sál Hraničář

Německá premiéra 13. 10. 2021, 19.30 hod. / Drážďany, JohannStadthalle

  1. repríza 9. 11. 2021, 19 hod. / Praha, Kampus Hybernská  2. repríza 13. 11. 2021, 19 hod. / Ústí nad Labem, Veřejný sál Hraničář

 

Comments

comments

Vyhledat