160 NÁZORŮ Z EVROPY VE VEŘEJNÉ DEBATĚ O SOLIDARITĚ A POPULISMU

Photo by <a href=British Library on Unsplash ">
Photo by British Library on Unsplash

Solidarita místo populismu? Evropské pobočky Goethe-Institutu a společnost NewKinco zvou prostřednictvím projektu SoliDialogues ve dnech 19. a 20. března k celoevropskému dialogu o solidaritě a o nových formách společného soužití – není přitom náhoda, že se toto téma otevírá právě v době prohlubující se mezilidské izolace a omezování vzájemných kontaktů. 

 

„Na 180 občanek a občanů, kteří se navzájem neznají a mohou mít různý názor na téma solidarity a vzájemného soužití, se sejdou, aby si vzájemně naslouchali, a také byli slyšeni,“ komentuje Luisa Rath z Goethe-Institutu: „Jde o to, poskytnout postor i pro zcela protichůdné názory a pustit ke slovu co nejvíce různých hlasů – nezávisle na genderu, věku, sexuální orientaci, neurodiverzitě, politickém světonázoru, etnické či státní příslušnosti nebo na vyznání.

Jeden člen skupiny vždy převezme roli moderátora.

Každá debatující skupinka pojme maximálně 6 účastníků, kteří jsou si navzájem cizí. V jednotlivých rozhovorech půjde především o to, aby si lidé vzájemně naslouchali, ne o to, aby za každou cenu prosadili svůj názor. Jeden člen skupiny vždy převezme roli moderátora. Pravidla, podle nichž budou rozhovory vedeny, zaručují, že si jednotliví účastníci nebudou vzájemně skákat do řeči, nýbrž si dopřejí svobodu projevu. Dialogy tak nabídnou prostor pro společné přemýšlení, pro kladení otevřených otázek a pro aktivní naslouchání.


Účastníci spolu diskutují v angličtině. Kapacity debatních skupin již byly nalněny, je nicméně možné se zapojit jako divák / posluchač, a to přes webové stránky www.solidialogues.one.   


„SoliDialogues“ je iniciativa evropských Goethe-Institutů a společnosti NewKinco

 

Co? „Solidialogue“ neboli Diskuze k tématu (ne)solidarity v Evropě

Kde? Online přes www.solidialogues.one 

Kdy? Ve dvou termínech, 19 + 20|03|2021, vždy 11:00-18:00

 

Comments

comments

Vyhledat