70 % lidí by nevadilo sdílet údaje o svém zdraví, poloze a kontaktech, aby se urychlilo rozvolnění po pandemii

V mnoha evropských zemích se zavádí očkovací pasy, které mají po zmírnění pandemie otevřít lidem přístup k více aktivitám. Nejnovější průzkum společnosti Kaspersky ukazuje, že nejen Češi, ale také většina Evropanů by byla ochotna poskytnout osobní údaje, aby se vyhnula lockdownovým restrikcím. Studie udává, že sedm z deseti (70 %) všech respondentů je připraveno poskytnout údaje o svém zdravotním stavu, pohybu a kontaktech, a to v několika různých situacích, včetně návratu do barů a restaurací, účasti na velkých akcích a cest do zahraničí.

 

Mapa ochrany osobních údajů připravená společností Kaspersky ukazuje, jakou důležitost přikládá 8 000 občanů z devíti evropských zemí ochraně osobních údajů v souvislosti s pandemií a zda mají obavy z jejich zneužití. Ukazuje se, že Evropané jsou připraveni poskytovat osobní údaje hlavně proto, aby se globální krize zcela utlumila, přičemž téměř polovina (45 % v Evropě a 44 % v ČR) je ochotna sdílet údaje o svém zdravotním stavu, pohybu a kontaktech, aby pomohla překonat pandemii ve svojí zemi.

 

Pro téměř třetinu (29 %) Evropanů a více než třetinu (34 %) Čechů je motivací ke sdílení zdravotních informací také plná obnova cestování do zahraničí, následovaná možností zajít do baru či restaurace nebo navštívit velkou akci. Jak v Česku, tak v celé Evropě by se svého soukromí v tomto případě vzdalo okolo 20 % lidí.

 

Zajímavé je, že zatímco v Evropě jsou nejvíce ochotní sdílet údaje o zdravotním stavu kvůli získání jakékoli svobody především ti nejmladší (do 27 let) a nejstarší (nad 75 let), a to s výrazným náskokem – v Česku jsou zastoupené všechny věkové skupiny rovnoměrně. Pandemie tu zřejmě, víc než ostatních zemích v Evropě, negativně ovlivnila životy všech.

 

Pokud jde o širší obavy o ochranu osobních údajů, 92,8 % Čechů uvedlo, že ochrana osobních údajů je pro ně důležitá, ale pouze necelá polovina (45,4 %) se domnívá, že má skutečně kontrolu nad tím, kolik organizací má k těmto údajům přístup. V Evropě má pocit kontroly o něco více respondentů – 52 % dotazovaných. Zároveň se znepokojivě velká část (80 %) Čechů i Evropanů obává, že by se jejich údaje mohly v příštích dvou letech dostat do nesprávných rukou.

 

„Od vypuknutí pandemie hledají vlády po celé Evropě způsob, jak monitorovat šíření viru, aby mohly znovu otevřít své ekonomiky, pohostinství a cestovní ruch. Momentálně však méně než polovina (47 %) Evropanů důvěřuje vládám svých zemí, pokud jde o sdílení osobních informací,“ konstatuje David Emm, vedoucí pracovník výzkumu bezpečnosti ze společnosti Kaspersky. Data z průzkumu ukazují, že Češi mají ještě o trochu menší důvěru, sdílení osobních dat s vládou znepokojuje 53,6 % respondentů.

 

„I když by tedy mnoho Evropanů bylo ochotno vzdát se části svého soukromí výměnou za větší uvolnění protiepidemických opatření a návrat k normálu, stojí vlády jednotlivých států před úkolem zajistit dostatečně robustní a zabezpečené řešení pro shromažďování a uchovávání potřebných osobních údajů, aby si získaly důvěru občanů a bezpečně se vymanily z pandemie,“ dodává David Emm.

 

Chcete-li se dozvědět více o postoji k ochraně osobních údajů a pandemii v Evropě, prohlédněte si výsledky průzkumu podle jednotlivých zemí v mapě ochrany osobních údajů sestavené společností Kaspersky. Údaje jednotlivých zemí jsou přístupné po prokliku.

 

O společnosti Kaspersky

 

Kaspersky je globální společnost zaměřená na kybernetickou bezpečnost, která vznikla v roce 1997. Odborné znalosti společnosti Kaspersky v oblasti bezpečnostních hrozeb a zabezpečení se neustále transformují do inovativních bezpečnostních řešení a služeb na ochranu firem, kritické infrastruktury, vlád a dalších uživatelů po celém světě. Komplexní portfolio zabezpečení, jejž tato společnost nabízí, zahrnuje špičkovou ochranu koncových bodů a řadu specializovaných bezpečnostních řešení a služeb, jež pomáhají čelit sofistikovaným digitálním hrozbám, jakkoli se neustále proměňují. Technologie společnosti Kaspersky chrání víc než 400 milionů uživatelů a 240 000 firemním klientům přináší ochranu všeho, co je pro ně v digitální oblasti nejcennější. Další informace jsou k dispozici na www.kaspersky.com.

 

Comments

comments

Vyhledat